De Wunderline

De Wunderline staat voor grenzeloze verbinding tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland: voor één grote regio in Europa.  Samenwerken op economisch, maatschappelijk en cultureel gebied is hierbij van groot belang.

Kwaliteitsverbetering van de spoorlijn tussen Groningen en Bremen zorgt voor een comfortabele, snelle en internationale treinverbinding. Dit brengt  beide regio’s dichter bij elkaar. Hiermee is de Wunderline een belangrijke stimulans voor samenwerking, groei en uitwisseling over de grens.

  • Meer comfort
  • Minder reistijd
  • Betere toegankelijkheid

Copyright © 2019 Wunderline