Vanaf 2024 sneller en comfortabeler reizen met de Wunderline tussen Groningen en Bremen

Land Nedersaksen, Vrije Hanzestad Bremen en provincie Groningen, hebben donderdag 7 februari de samenwerkingsovereenkomst voor de Wunderline getekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de kwaliteitsverbetering op het spoor tussen Groningen – Leer – Oldenburg – Bremen te realiseren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur steunen het project. Staatssecretaris Van Veldhoven liet weten de 17 miljoen euro, die vanuit het Rijk gereserveerd waren voor de realisatie van de Wunderline, nu definitief beschikbaar te stellen. ProRail en DB Netz zijn al bezig met de voorbereidingen voor de planningsfase. “We gaan een nieuwe fase in waarmee we onderstrepen dat we gezamenlijk gaan voor de realisatie van de Wunderline”, aldus Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen en voorzitter van de Stuurgroep Wunderline.


 

De feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats tijdens de Wunderline Conferentie in Winschoten. Nederlandse en Duitse bestuurders benadrukken hiermee het belang van de Wunderline voor Europa, Nederland, Duitsland en de noordelijke grensregio. Daarnaast werden de projectpartners en de Oberbürgermeistern, Landräten, burgemeesters en wethouders en andere stakeholders langs het Wunderline-spoortraject bedankt.

Samenwerkingsovereenkomst voor realisatie Wunderline

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over drie achtereenvolgende bouwstappen, die moeten zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de spoorverbinding: kortere reistijd, meer comfort en een betere toegankelijkheid. De eerste bouwstap vindt plaats in 2024 tegelijk met het herstel van de Friesenbrücke. In 2030 zal de reistijd tussen Groningen en Bremen zijn teruggebracht naar iets meer dan twee uur. Hierdoor wordt de spoorverbinding op dit traject een goed alternatief voor automobilisten. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstappen tussen Groningen en Bremen kunnen reizen. “Alleen het feit dat we zo snel zo ver zijn gekomen is voor een grensoverschrijdend project bijzonder opvallend. Daar ben ik trots op. We hebben de doelen die ons voor ogen stonden nu vastgelegd”, aldus Dr. Berend Lindner, Staatssecretaris ministerie voor Economie, Arbeid, Transport en Digitalisering van Nedersaksen (Duitsland).

Ketenmobiliteit

Toereikend openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Met steun van de gemeentes uit de regio heeft de Wunderline de randvoorwaarden voor een deur tot deur ketenmobiliteit onderzocht en zal ook in de toekomst de verdere stappen voor de verbetering van de zogenoemde “laatste kilometers” vanaf de trein tot aan huis begeleiden.

Grensoverschrijdende samenwerking

Naast goed aansluitende verbindingen vormt ook de wederzijdse erkenning van diploma’s een absolute voorwaarde voor het werken over de grens. Om die reden hebben Nedersaksen, Bremen en Groningen een gemeenschappelijke verklaring ondertekend, gericht op het wegnemen van barrières op het gebied van onderwijs en arbeidsmobiliteit en op het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, cultuur en toerisme. De verklaring sluit aan bij lopende trajecten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen Noord-Nederland en Nedersaksen.

Nu beginnen

Tot aan het herstel van de Friesenbrücke en de eerste treinrit van de Wunderline kunnen reizigers op het deeltraject tussen Groningen en Leer gebruik maken van het treinvervangend busvervoer. Om de reiservaring van passagiers nu al te verbeteren wordt er binnenkort geïnvesteerd in moderne en comfortabelere bussen, duidelijke bewegwijzering, wifi en digitale schermen in de bus. Alle maatregelen hebben als doel de huidige reizigers ook gedurende de periode van het treinvervangend vervoer te behouden, nieuwe reizigers aan te trekken en alle reizigers mee te nemen naar de start van de internationale spoorverbinding, de Wunderline.

Copyright © 2019 Wunderline