Op 4 juni 2020 zijn de Wunderline en de Eems Dollard Regio een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Wunderline-projectleider Tjeerd Postma en EDR-directeur Karel Groen zetten in Bad Nieuweschans hun handtekening onder de overeenkomst, die de grensoverschrijdende samenwerking een impuls moet geven.

Intensievere samenwerking

De Wunderline en de EDR zullen de komende jaren intensiever samenwerken, zowel binnen bestaande als bij nieuwe projecten. De beide partijen zetten zich in om de grensregio te versterken en hiermee een potentieel van op termijn 1900 grensreizigers voor de Wunderline te realiseren. De focus ligt hierbij op arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur en toerisme.

Binnen deze domeinen is de EDR al erg actief. Zo geeft zij via het Europese INTERREG V A grensoverschrijdende project “Arbeidsmarkt Noord” vele impulsen aan de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en scholing. Scholieren, werkzoekenden en bedrijven maken op deze wijze kennis met de mogelijkheden over de grens en vinden zo een nieuwe opleiding, stageplek of baan.

Tevens worden vanuit het project “Net(z)werk +” vele grensoverschrijdende initiatieven ondersteund die de grensoverschrijdende sociaaleconomische samenwerking versterken.

Eems Dollard Regio

Met de Eems Dollard Regio haalt de Wunderline een grote speler in huis. De organisatie staat al ruim 43 jaar aan de basis van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de vele gemeentes aan beide zijden van de grens. Een mooie kans voor de Wunderline om te leren van haar kennis en ervaring en om tegelijkertijd zelf een impuls te geven aan dit thema. Hierbij vervult de Wunderline een complementaire rol.

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende Samenwerking is één van de drie speerpunten van de Wunderline, naast Ketenmobiliteit en Spoor. Op 7 februari 2019 is voor deze drie speerpunten een zogeheten totaalpakket getekend. Hierbij is voor het Spoor een realisatieovereenkomst gesloten met onder andere de Länder Niedersachsen en Bremen. Voor het speerpunt Ketenmobiliteit (de aansluiting van verschillende vervoersvormen op de Wunderline) is een intentieverklaring ondertekend. Hiermee is de Wunderline niet alleen een spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, maar ook een middel om de grensoverschrijdende sociaaleconomische samenhang tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland te versterken; voor de gemeenten langs de lijn heeft dit een grote meerwaarde. De samenwerking met de EDR sluit hier goed op aan.

Copyright © 2019 Wunderline