Wunderline Community

Wunderline Community

Op donderdag 18 maart 2021 vond de Wunderline Community plaats. Dit is het jaarlijkse evenement voor iedereen die met spoor, ketenmobiliteit (aansluiting van deur tot deur), (grensoverschrijdend) toerisme en opleiding en arbeidsmarkt te maken heeft. Vanwege corona ging de vorige editie van de Community niet door en werd de Community dit keer online gehouden, met sprekers vanuit een studio. De bijeenkomst telde 84 deelnemers, afkomstig uit Brussel, Berlijn, Den Haag, Groningen, Hannover en het Nederlands-Duitse grensgebied.

Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond de Wunderline en namen zij deel aan een interactieve sessie over de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Ook was er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Hier kunt u de hele bijeenkomst terugkijken.

Wunderline op koers

Na opening door de dagvoorzitter volgde een korte gespreksronde met Fleur Gräper (gedeputeerde Provincie Groningen) en Berend Lindner (staatssecretaris Niedersachsen). Zij werden gevraagd naar de impact van corona op de realisatie van de Wunderline. Hierover maakt Lindner zich geen zorgen: ”De Wunderline ligt nog altijd op koers”, zo sprak hij uit. “Ondanks corona zijn we gestart met bouwstap 1 en liggen we op schema voor gereedkoming in 2024, tegelijkertijd met de Friesenbrücke.” Fleur Gräper voegde hieraan toe: “Er is al veel bereikt. Zo zijn aan beide zijden van de grens aanpassingen aan sporen gedaan en rijdt sinds december 2020 de sneltrein tussen Groningen en Winschoten. Alles geheel volgens planning en budget. Dat is erg bijzonder voor een infrastructuurproject .”

Fleur Gräper Berend Lindner

Wat er de afgelopen periode precies is bereikt in het project Wunderline, konden de deelnemers vervolgens zien in de nieuwe Wunderline film: ‘Op weg naar de volgende halte.’

Interactief deel

Naast enkele presentaties en video’s, kende het programma ook een interactief deel rond de thema’s ‘scholing en opleiding’ en ‘cultuur en toerisme’, beide in relatie tot mobiliteit. Twee best practices toonden aan op welke manier de Wunderline deze thema’s een impuls kan geven. Zo was er aandacht voor de app ‘Digitale ontdekkingen langs de Wunderline’, die op dit moment in ontwikkeling is. Ook werd een vlog getoond van twee studenten die over de grens een opleiding volgen  Tijdens de interactieve sessie gingen de deelnemers aan de slag met deze thema’s. Zij beantwoordden onder andere de vragen hoe onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio hun voordeel kunnen doen met de Wunderline en op welke manier het toerisme van de Wunderline kan profiteren. Lees hier de belangrijkste uitkomsten van de interactieve sessies.

Wunderline Community +

Ter afsluiting van de bijeenkomst werden Richard Eckermann (Land Niedersachsen / Wunderline) en Tjeerd Postma (projectleider Wunderline van de Provincie Groningen) gevraagd naar de vervolgstappen voor de Wunderline. Tjeerd Postma blikte vooruit naar de “Wunderline Community +” bijeenkomst, die o.a. in het teken staat van het European Year of Rail en in het najaar zal plaatsvinden. “Via deze weg willen we ons met de Wunderline sterk positioneren richting Europa. We staan goed op de kaart, maar met het oog op Bouwstap 2 moet er nog veel gebeuren.” Richard Eckermann beaamde dit: “We moeten aan de toekomst denken. Het volgende doel is om de financiering voor Bouwstap 2 rond te krijgen”. Beide heren riepen de deelnemers van de Community op om hieraan mee te werken en de Wunderline zo een stap verder te brengen.

Na afloop van het programma konden de deelnemers elkaar ontmoeten tijden een meet & greet. De bijeenkomst kon rekenen op vele positieve reacties.

Copyright © 2019 Wunderline