De Duitse gemeente Westoverledingen zet alles op alles om een aantrekkelijke halte te creëren, zodat de Wunderline in de toekomst in het centrum van Ihrhove kan stoppen. Hierbij wordt erop ingezet dat de halte in het centrum aan de Deichstraße ter hoogte van de spoorwegovergang komt te liggen. Van een alternatieve, meer decentraal gelegen halte wordt afgezien vanwege de slechte bereikbaarheid en het ontbreken van kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor wachtende reizigers.

Afgelopen vrijdag mocht de gemeente Birgit Honé, de Minister van Bonds- en Europese Aangelegenheden van de deelstaat Nedersaksen, ontvangen in een poging haar te overtuigen van de locatie in het centrum. “Ik ben ook van mening dat deze halte de betere keuze is, omdat hier ruimte is voor zowel parkeerplaatsen als voor fietsen. Het zou goed zijn als wij ons hier met z’n allen hard voor maken”, laat de Minister aan het einde van haar bezoek weten.

Jans Zwiers en Marloes Kramer-Hammenga van het Wunderline-projectbureau brachten de aanwezigen op de hoogte van de laatste stand van zaken rond het project. De doorgaande, grensoverschrijdende verbinding tussen Groningen en Bremen zou de aantrekkelijkheid van de regio als geheel vergroten en gezamenlijke groei mogelijk maken.

Burgermeester Theo Douwes wees erop dat er aanvullend ook gekeken wordt of het mogelijk is de RE15 op het traject Emden-Rheine hier te laten stoppen. Daarvan zou ook de Wunderline kunnen profiteren, omdat dit het passagiers van de Emslandlinie mogelijk maakt al in Ihrhove op de Wunderline over te stappen en niet pas in Leer.

Op de foto, van links naar rechts:

Districtshoofd Matthias Groote, Johanne Modder (lid van parlement van Nedersaksen), Tiemo Wolken (lid van het Europees parlement), Marloes Kramer-Hammenga, Burgermeester Theo Douwes, Minister Birgit Honé, Johann Saathoff (lid van het Duitse parlement)

Bron: Gemeinde Westoverledingen

Copyright © 2019 Wunderline