De stuurgroep Wunderline heeft voor de Wunderline – de snelle en comfortabele treinverbinding tussen Groningen en Bremen – een voorkeursalternatief gekozen dat stapsgewijs kan worden gerealiseerd. Het gekozen alternatief biedt op het traject al vanaf 2024 een flinke reistijdwinst. Met het doorvoeren van de laatste stap uit het voorkeursalternatief duurt de reis tussen Groningen en Bremen nog maar iets meer dan twee uur. Eind 2018 wordt de go-/no-go-beslissing voorzien. Met de komst van de snelle spoorverbinding wordt een betere verbinding tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland gecreëerd. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de economische ontwikkeling en leefbaarheid van beide grensregio’s.

Met het besluit van de stuurgroep Wunderline is een belangrijk signaal afgegeven. ‘Met dit gezamenlijke besluit voor het voorkeursalternatief hebben wij samen met onze partners een nieuwe stap gezet op weg naar de Wunderline. De komende periode werken we samen verder richting besluitvorming om eind 2018 een go of no-go besluit te kunnen nemen’, aldus de voorzitter van de stuurgroep en gedeputeerde van de provincie Groningen Fleur Gräper-van Koolwijk. De stuurgroep bestaat uit Duitse en Nederlandse bestuurders van Land Niedersachsen, Freie Hansestadt Bremen, provincie Groningen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DB Netz en ProRail.

Reistijdwinst

Het voorkeursalternatief houdt een eerste reistijdwinst in 2024 in. Deze eerste stap wordt gerealiseerd gelijktijdig met het herstel van de Friesenbrücke. Dit vraagt om verschillende infrastructurele maatregelen zoals bijvoorbeeld het gedeeltelijk verdubbelen van het spoor, het aanpassen van perrons en het aanpassen van seinen. Volgens het voorkeursalternatief zal enkele jaren later elke twee uur een trein rijden die 30 minuten sneller is ten opzichte van de huidige verbinding. Bij deze eerste twee stappen is sprake van een overstap in Leer. Op lange termijn kan een snelle rechtstreekse trein tussen Groningen en Bremen gerealiseerd worden. De komende tijd wordt onderzocht welke maatregelen er moeten worden genomen op het gebied van infrastructuur, comfort en toegankelijkheid.

Ketenmobiliteit

De bestuurders van gemeenten, steden en Landkreisen langs het Wunderline traject komen in het voorjaar bij elkaar om de toepassingsmogelijkheden in hun regio te bespreken. Onderzoek wijst uit dat er een positieve wisselwerking is tussen een goede treinverbinding en het stimuleren van onder andere grensoverschrijdende arbeid, onderwijs en toerisme. Om dit positieve effect te behalen, is het verbeteren van de ketenmobiliteit (aansluiting van trein op bus, fiets- en parkeervoorzieningen) essentieel. Eind 2018 moet er een Totaalpakket liggen met een pakket van maatregelen om de ketenmobiliteit rond de stations van de Wunderline te verbeteren. Om de blokkades weg te nemen die onder andere arbeidsmigratie in de weg staan, ondersteunt het Wunderline-project de bestaande initiatieven op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

De Wunderline

Door een snelle en comfortabele spoorverbinding tussen Groningen en Bremen te realiseren wordt een betere verbinding tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland gecreëerd. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de economische ontwikkeling en leefbaarheid van beide grensregio’s. Door een kwalitatief goede treinverbinding en betere reismogelijkheden van deur tot deur, wordt het makkelijker om een baan aan de andere kant van de grens te vinden, wordt het makkelijker kennis en personeel uit te wisselen en krijgt het toerisme een impuls.

De steun voor het Wunderline project is groot: In 2015 verstrekte de EU € 8,3 miljoen CEF-T subsidie aan het Wunderline-project en benoemde het project als Flagship: het is een voorbeeldproject als het gaat om het verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur in combinatie met duurzaamheid. Met behulp van deze subsidie en in samenwerking met Duitse en Nederlandse partners is de afgelopen twee jaar veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding Groningen-Bremen.

Copyright © 2019 Wunderline