Wunderline Community +: “Connecting regions, connecting Europe”

Wunderline Community +

Wunderline Community +

Op donderdag 18 november 2021 vond de Wunderline Community+ bijeenkomst plaats, het (jaarlijkse) evenement voor iedereen die belangstelling heeft voor spoor, ketenmobiliteit (aansluiting van deur tot deur), (grensoverschrijdend) toerisme en opleiding en arbeidsmarkt. Het thema van de bijeenkomst was “Connecting regions, connecting Europe”. Met diverse gasten werd er gepraat over grensoverschrijdende spoorverbindingen, het European Year of Rail, innovaties en natuurlijk de Wunderline. Bijna honderd mensen uit o.a. Groningen, Bremen, Hannover, Berlijn, Brussel en Bordeaux volgden de bijeenkomst via een livestream.

Europese dimensie

De Wunderline Community kende deze keer een Europees dimensie, aangeduid met het +-symbool. Centraal stond de verbinding tussen Europa en de regio en de rol die de Wunderline hierin vervult. Belangrijke onderwerpen waren het European Year of Rail, innovaties en recente Europese ontwikkelingen. En natuurlijk informatie over de laatste stand van zaken rond de Wunderline.

Kijk hier de Wunderline Community+ terug:

Bestuurlijk welkom

Na de opening volgden welkomstboodschappen van Berend Lindner (Staatssekretär Niedersachsen), Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) en Ronny Meyer (Staatsrat Vrije Hanzestad Bremen). Hierin benadrukte Linder vooral de goede samenwerking met de partners en onderstreepte Gräper hoe belangrijk de rol van de EU is in de realisatie van de Wunderline. Meyer noemde dat de Wunderline een grote rol speelt bij de mobiliteitsontwikkelingen zonder auto en daarmee bijdraagt aan de transitie die moet plaatsvinden (Green Deal).

European Year of Rail

Tijdens het blok European Year of Rail ging Herald Ruijters, directeur van de European Commission (DG MOVE), in op (toekomstige) ontwikkelingen. Zo vertelde hij over een nieuw Europees voorstel in 2022 dat moet leiden tot CO2-reductie en uiteindelijk tot zero emission mobiliteit. Ruijters gaf nadrukkelijk aan dat de Wunderline aan dit plan kan bijdragen, maar dat het project meer en grotere ambities moet hebben. Hij pleitte met name voor elektrificatie van het spoor aan Nederlandse zijde van de grens, omdat waterstof “geen langetermijn oplossing is.” Wim van de Camp, Nederlandse ambassadeur van het Year of Rail, was ook aanwezig om mee te praten over Europese ontwikkelingen. Hij sprak kritisch over de nationale financiële bijdragen en is van mening dat de EU zich nadrukkelijker moet uitspreken voor de trein.

Innovaties en Connecting regions

Janek Pfeifer van Deutsche Bahn en Pieter Lautenbach van ProRail spraken tijdens het tweede blok over innovaties aan beide zijden van de grens. Hierbij ging het over de toepassing van drones en de aanpak van de zwakke ondergrond. Zie voor meer informatie de video’s (link).
In het laatste blok werd een link gelegd tussen Europa en de regio. Online te gast waren Gitta Connemann (Bundestagsmitglied), Cora-Yfke Sikkema (burgemeester gemeente Oldambt), en Torsten Slink (Hauptgeschäftsführer IHK Ostfriesland-Papenburg). Zij benadrukten het belang van de Wunderline voor de gemeenten en de vele stakeholders.

Afsluiting en vooruitblik

Tjeerd Postma, projectleider Wunderline en Götz-Friedrich Schau, Referatsleiter van het Verkeersministerie in Niedersachsen verzorgden de afsluiting van de Community bijeenkomst. Gezamenlijk concludeerden zij dat de Wunderline op het goede spoor zit wat betreft, planning, ketenmobiliteit en samenwerking in het Nederlands – Duitse Wunderline team.
Richting toekomst zal de Wunderline, als onderdeel van het Europese netwerk, vooral aandacht moeten besteden aan het vergroten van de ambities en aan het door Ruijters genoemde elektrificatievraagstuk.

Uitnodiging Wunderline Community +

Uitnodiging Wunderline Community +

Uitnodiging Wunderline Community +

18 november 2021 13.00-15.00 uur

Op 18 november 2021 vindt de Wunderline Community+ bijeenkomst plaats, met als thema “Connecting regions, connecting Europe”. We gaan het met een aantal interessante sprekers hebben over grensoverschrijdende spoorverbindingen, het European Year of Rail, innovaties en natuurlijk de Wunderline. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen via de chat.

Wilt u de bijeenkomst live volgen? Dat kan, door op de knop ‘join’ in de uitnodiging te klikken. Heel graag tot dan!

Invitation Wunderline Community +  “Connecting Europe”

Wunderline Community: ‘Op weg naar de volgende halte’

Wunderline Community

Wunderline Community

Op donderdag 18 maart 2021 vond de Wunderline Community plaats. Dit is het jaarlijkse evenement voor iedereen die met spoor, ketenmobiliteit (aansluiting van deur tot deur), (grensoverschrijdend) toerisme en opleiding en arbeidsmarkt te maken heeft. Vanwege corona ging de vorige editie van de Community niet door en werd de Community dit keer online gehouden, met sprekers vanuit een studio. De bijeenkomst telde 84 deelnemers, afkomstig uit Brussel, Berlijn, Den Haag, Groningen, Hannover en het Nederlands-Duitse grensgebied.

Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond de Wunderline en namen zij deel aan een interactieve sessie over de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Ook was er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Hier kunt u de hele bijeenkomst terugkijken:

Wunderline op koers

Na opening door de dagvoorzitter volgde een korte gespreksronde met Fleur Gräper (gedeputeerde Provincie Groningen) en Berend Lindner (staatssecretaris Niedersachsen). Zij werden gevraagd naar de impact van corona op de realisatie van de Wunderline. Hierover maakt Lindner zich geen zorgen: ”De Wunderline ligt nog altijd op koers”, zo sprak hij uit. “Ondanks corona zijn we gestart met bouwstap 1 en liggen we op schema voor gereedkoming in 2024, tegelijkertijd met de Friesenbrücke.” Fleur Gräper voegde hieraan toe: “Er is al veel bereikt. Zo zijn aan beide zijden van de grens aanpassingen aan sporen gedaan en rijdt sinds december 2020 de sneltrein tussen Groningen en Winschoten. Alles geheel volgens planning en budget. Dat is erg bijzonder voor een infrastructuurproject .”

Fleur Gräper Berend Lindner

Wat er de afgelopen periode precies is bereikt in het project Wunderline, konden de deelnemers vervolgens zien in de nieuwe Wunderline film: ‘Op weg naar de volgende halte’:

Interactief deel

Naast enkele presentaties en video’s, kende het programma ook een interactief deel rond de thema’s ‘scholing en opleiding’ en ‘cultuur en toerisme’, beide in relatie tot mobiliteit. Twee best practices toonden aan op welke manier de Wunderline deze thema’s een impuls kan geven. Zo was er aandacht voor de app ‘Digitale ontdekkingen langs de Wunderline’, die op dit moment in ontwikkeling is. Ook werd een vlog getoond van twee studenten die over de grens een opleiding volgen  Tijdens de interactieve sessie gingen de deelnemers aan de slag met deze thema’s. Zij beantwoordden onder andere de vragen hoe onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio hun voordeel kunnen doen met de Wunderline en op welke manier het toerisme van de Wunderline kan profiteren. Lees hier de belangrijkste uitkomsten van de interactieve sessies.

Wunderline Community +

Ter afsluiting van de bijeenkomst werden Richard Eckermann (Land Niedersachsen / Wunderline) en Tjeerd Postma (projectleider Wunderline van de Provincie Groningen) gevraagd naar de vervolgstappen voor de Wunderline. Tjeerd Postma blikte vooruit naar de “Wunderline Community +” bijeenkomst, die o.a. in het teken staat van het European Year of Rail en in het najaar zal plaatsvinden. “Via deze weg willen we ons met de Wunderline sterk positioneren richting Europa. We staan goed op de kaart, maar met het oog op Bouwstap 2 moet er nog veel gebeuren.” Richard Eckermann beaamde dit: “We moeten aan de toekomst denken. Het volgende doel is om de financiering voor Bouwstap 2 rond te krijgen”. Beide heren riepen de deelnemers van de Community op om hieraan mee te werken en de Wunderline zo een stap verder te brengen.

Na afloop van het programma konden de deelnemers elkaar ontmoeten tijden een meet & greet. De bijeenkomst kon rekenen op vele positieve reacties.

Copyright © 2019 Wunderline