Wunderline: Een grensoverschrijdende spoorverbinding voor een klimaatneutrale economie

Wunderline

Tijdens het European Year of Rail wil de Europese Commissie op verschillende manieren een toekomstbestendige spoorwegsector tot stand brengen en zo bijdragen aan een duurzamere vervoerssector en een klimaatneutrale economie. Door het spoor centraal te stellen in het economisch herstel van de Europese Unie hopen de EU-instellingen de transportsector snel klimaatneutraal te maken. Deze ontwikkelingen vormen een extra stimulans voor de spoorvervoerssector en grensoverschrijdende spoorverbindingen om zich verder te ontwikkelen en zijn marktaandeel te vergroten.  

In deze context zullen de Wunderline-projectpartners verschillende werkzaamheden uitvoeren om de bestaande spoorverbinding te verbeteren. De eerste fase (die in 2024 klaar moet zijn) is gericht op een snellere stoptrein in Nederland. Het doel van de tweede fase (die in 2030 klaar moet zijn) is een extra sneltrein in Nederland naar Leer om de twee uur en een stoptrein om het uur. De derde fase zorgt voor een rechtstreekse verbinding (geen overstap in Leer) via een extra sneltrein in Nederland en Duitsland om de twee uur.

Deze werkzaamheden zullen resulteren in een verkorting van de reistijden tussen Groningen en Bremen (en omgekeerd) met 32 minuten in 2030, waardoor de totale reistijd tussen de twee steden wordt teruggebracht tot iets meer dan twee uur. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken, bereidt Wunderline een CEF-T projectaanvraag voor, op zoek naar financiering voor de verdere ontwikkeling van dit flag ship project.

Met de steun van de EU kan Wunderline een voorloper worden in de overgang naar een klimaatneutrale economie. In dit verband hebben wij een position paper opgesteld, waarin wij stellen dat het Europees jaar van het spoor door de EU-beleidsmakers moet worden aangegrepen om het potentieel van de grensoverschrijdende Wunderline-verbinding volledig aan te spreken, om zo de veranderende uitdagingen op milieu- en maatschappelijk gebied aan te pakken.

Fleur Gräper-Van Koolwijk, gedeputeerde Provincie Groningen: “De Wunderline is de verbindende schakel tussen twee landen, tussen twee regio’s en voor alle mensen die daar tussenin wonen. Wunderline maakt grensoverschrijdend woon-werkverkeer mogelijk en draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Deze grensoverschrijdende verbinding sluit dan ook naadloos aan bij de Europese doelstellingen en die van onze provincie om de transportsector te verduurzamen en een modal shift in gang te zetten.”

Het feit dat het spoorvervoer slechts verantwoordelijk is voor 0,4% van de CO2-uitstoot in de EU, terwijl het 8% van alle Europese reizigers vervoert, laat zien dat het de meest effectieve manier is om de transportsector duurzamer te maken en op lange termijn tot uitstootvrij vervoer te komen. Volgens een studie van Prognos (2021) zou een verschuiving van luchtvervoer naar spoorvervoer tussen de steden Bremen en Amsterdam, die beide aan de TEN-T-corridor Noordzee-Baltische Zee liggen, leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 85% per dag (van 34.800 tot 5.200 ton CO2, uitgaande van 470 passagiers per dag). Na afronding van de spoorwerkzaamheden zal de reistijd tussen Bremen en Groningen ook worden teruggebracht tot 2 uur en 11 minuten, vergelijkbaar met het nemen van de auto of de bus.

De voordelen van grensoverschrijdende verbindingen reiken echter veel verder dan kortere reistijden. Wunderline maakt grensoverschrijdend woon-werkverkeer mogelijk en draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de noordelijke grensregio via geïntegreerde ketenmobiliteit, de aansluiting van deur tot deur. Wunderline verbindt daarnaast drie belangrijke economische knooppunten: Bremen, Oldenburg en Groningen. Een snellere en comfortabelere spoorverbinding schept mogelijkheden voor uitwisseling van wetenschappelijk onderzoek tussen universiteiten, het stimuleert toerisme in de grensregio’s en het realiseert een grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Om het potentieel van grensoverschrijdende verbindingen ten volle te benutten roepen de Wunderline-projectpartners EU-beleidsmakers op om een gunstig wetgevend kader te creëren dat hoogwaardige passagiersdiensten per spoor mogelijk maakt. Passagiers reizen niet van station naar station, maar van deur tot deur, en zouden daarom baat hebben bij een geïntegreerde ticketingdienst over de landsgrenzen heen.

Copyright © 2019 Wunderline