Bron: Pro Bahn

Gesprekken met de projectgroep uit Groningen en de IHK für Ostfriesland und Papenburg in Emden.

Over het spoortraject Bremen – Groningen, de zogenaamde Wunderline, heeft op uitnodiging van de projectgroep Wunderline van de provincie Groningen een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de reizigersorganisatie PRO BAHN RV Ems-Jade e.V., Oldenburg Land en het Landesverband Bremen, en met de vertegenwoordiger van de IHK für Ostfriesland und Papenburg, Alexander Malchus, in het gebouw van de IHK Emden.

Centraal in het onderhoud stond om hierover vanuit het perspectief van de potentiële gebruikers meer kennis op te doen. Allereerst werden de overwegingen uitgelegd die aan een verbetering van de spoorverbinding tussen de regiocentra Groningen, Oldenburg en Bremen ten grondslag liggen. Vervolgens werden de resultaten van de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken weergegeven en toegelicht. Daarbij werd de capaciteit van de bestaande trajecten belicht, enkelsporig of tweesporig, geëlektrificeerd of niet. De verkeerswaarde, regionaal en grensoverschrijdend, en gedifferentieerd naar personen- en goederenvervoer, werd uiteengezet. Centraal bij het gesprek stond echter de vraag naar de achtergrond van mogelijke andere aspecten. Daarbij speelden de inzichten, wensen en constructieve uitspraken van de PRO BAHN-vertegenwoordigers een belangrijke rol.

De gesprekken werden gekenmerkt door zakelijke bijdragen en minder door klachten of het behartigen van individuele belangen.

Opmerkelijk was de grote belangstelling van de Nederlandse vertegenwoordigers uit de provincie Groningen, Margreet Noordhof en Marloes Hammenga, voor de uitspraken en standpunten van de PRO BAHN-vertegenwoordigers.

De werkwijze van de projectgroep Wunderline maakte indruk op de gespreksdeelnemers. Het werd duidelijk, in welke vroeg stadium van de ontwikkeling grote delen van de maatschappij zijn betrokken bij het proces van meningsvorming.

Deze benadering van de beleidsmakers zou PRO BAHN ook graag zien in verband met Duitse maatregelen op het gebied van verkeersinfrastructuur.

Geheel onafhankelijk hiervan ziet PRO BAHN in het streven naar een beter spoorwegaanbod in de regio Groningen en het Noordwesten van Niedersachsen een kans om de algemene mobiliteit om te buigen in de richting van het spoorwegverkeer. Daarbij begeleidt PRO BAHN dit project met belangstelling en het aanwenden van invloed.

Wij spreken onze dank uit aan de projectgroep Wunderline en de gastheer van de IHK für Ostfriesland und Papenburg voor de moeite die ze tot nu toe gedaan hebben. We verheugen ons op meer informatie en samenwerking bij de voortzetting van het project in de zin van de reizigers.

Over de reizigersorganisatie PRO BAHN

De in heel Duitsland actieve, het algemeen nut beogende reizigersorganisatie PRO BAHN heeft ongeveer 4.000 leden en behartigt de belangen van de gebruikers van het openbaar vervoer. De organisatie werkt met vrijwilligers, is in talrijke organen actief en oefent zowel op politici en autoriteiten als vervoersbedrijven invloed uit, om een attractiever en beter openbaar vervoer te realiseren.

Copyright © 2019 Wunderline