Over de Wunderline

Grenzeloze ontwikkeling van onze noordelijke grensregio

Provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen willen samen een impuls geven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Goed openbaar vervoer is daarbij essentieel. De Wunderline realiseert een snellere, comfortabele treinverbinding waarmee werknemers, studenten en toeristen straks in iets meer dan twee uur van Bremen naar Groningen reizen, en andersom. Daarmee is de Wunderline een volwaardig en duurzaam alternatief voor de auto.

De tussenstop: waar staan we?

Vanuit de wens om meer samen te werken, hebben de Duitse en Nederlandse partners in 2015 de handen ineengeslagen om te onderzoeken of een snelle verbinding tussen Groningen en Bremen haalbaar is.

De reis tot nu toe:

2011:
 • Start bestuurlijk traject Wunderline door provincie Groningen
2012:
 • Verbeteringen in de dienstregeling en pilots met kortingskaarten (Niedersachsenticket)
2013:
 • 102 miljoen euro gereserveerd voor studie en projecten door het
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu (17 miljoen euro)
  en provincie Groningen (85 miljoen euro)
2014:
 • Nederlandse en Duitse Europarlementariërs spreken onvoorwaardelijke steun uit
2015:
 • EU verstrekt circa € 8 miljoen CEF-T subsidie aan het Wunderline-project en benoemde het als Flagship-project
2015-

2018

 • Duitse en Nederlandse overheden hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd
 • De toegankelijkheid is verbeterd met de invoering van het Niedersachsen-Ticket plus Groningen
 • Opening van een Deutsche Bahn-loket voor internationale treinkaartjes op station Groningen
 • Vanaf 2021 rijdt er een sneltrein tussen Groningen –Winschoten
 • Afgeronde onderzoeken: potentie goederenvervoer, kwalitatief sociaaleconomisch onderzoek,
  vervoerwaarde potentie reizigers, analyse maatregelen Groningen – Bremen, exploitatieonderzoek,
  maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
2019:
 • Land Nedersaksen, Vrije Hanzestad Bremen en provincie Groningen ondertekenen
  samenwerkingsovereenkomst voor de bouwstappen (1 en 2) en een verklaring voor stimuleren van
  grensoverschrijdende samenwerking tussen Noord-Nederland en Nedersaksen
 • Het Rijk stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie
 • Gemeentes uit de regio tekenen verklaring voor verbetering ketenmobiliteit
 • ProRail en DB Netz beginnen met voorbereidingen voor planningsfase
 • Verbetering van het treinvervangend busvervoer

Volgende halte: hoe verder?

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over drie achtereenvolgende bouwstappen, die moeten zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de spoorverbinding: kortere reistijd, meer comfort en een betere toegankelijkheid. De eerste bouwstap vindt plaats in 2024 tegelijk met het herstel van de Friesenbrücke. In 2030 zal de reistijd tussen Groningen en Bremen zijn teruggebracht naar iets meer dan twee uur. Hierdoor wordt de spoorverbinding op dit traject een goed alternatief voor automobilisten. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstappen tussen Groningen en Bremen kunnen reizen.

Tot aan het herstel van de Friesenbrücke en de eerste treinrit van de Wunderline kunnen reizigers op het deeltraject tussen Groningen en Leer gebruik maken van het treinvervangend busvervoer. Om de reiservaring van passagiers nu al te verbeteren wordt er binnenkort geïnvesteerd in moderne en comfortabelere bussen, duidelijke bewegwijzering, wifi en digitale schermen in de bus.

Copyright © 2019 Wunderline