Over de Wunderline

Grenzeloze ontwikkeling van onze noordelijke grensregio

Provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen willen samen een impuls geven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Goed openbaar vervoer is daarbij essentieel. De Wunderline realiseert een snellere, comfortabele treinverbinding waarmee werknemers, studenten en toeristen straks in iets meer dan twee uur van Bremen naar Groningen reizen, en andersom. Daarmee is de Wunderline een volwaardig en duurzaam alternatief voor de auto.

De tussenstop: waar staan we?

Vanuit de wens om meer samen te werken, hebben de Duitse en Nederlandse partners in 2015 de handen ineengeslagen om te onderzoeken of een snelle verbinding tussen Groningen en Bremen haalbaar is.

De reis tot nu toe:

2011:
 • Start bestuurlijk traject Wunderline door provincie Groningen
2012:
 • Verbeteringen in de dienstregeling en pilots met kortingskaarten (Niedersachsenticket)
2013:
 • 102 miljoen euro gereserveerd voor studie en projecten door het
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu (17 miljoen euro)
  en provincie Groningen (85 miljoen euro)
2014:
 • Nederlandse en Duitse Europarlementariërs spreken onvoorwaardelijke steun uit
2015:
 • EU verstrekt circa € 8 miljoen CEF-T subsidie aan het Wunderline-project en benoemde het als Flagship-project
2015-

2018

 • Duitse en Nederlandse overheden hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd
 • De toegankelijkheid is verbeterd met de invoering van het Niedersachsen-Ticket plus Groningen
 • Opening van een Deutsche Bahn-loket voor internationale treinkaartjes op station Groningen
 • Vanaf 2021 rijdt er een sneltrein tussen Groningen –Winschoten
 • Afgeronde onderzoeken: potentie goederenvervoer, kwalitatief sociaaleconomisch onderzoek,
  vervoerwaarde potentie reizigers, analyse maatregelen Groningen – Bremen, exploitatieonderzoek,
  maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
2019:
 • Land Nedersaksen, Vrije Hanzestad Bremen en provincie Groningen ondertekenen
  samenwerkingsovereenkomst voor de bouwstappen (1 en 2) en een verklaring voor stimuleren van
  grensoverschrijdende samenwerking tussen Noord-Nederland en Nedersaksen
 • Het Rijk stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie
 • Gemeentes uit de regio tekenen verklaring voor verbetering ketenmobiliteit
 • ProRail en DB Netz beginnen met voorbereidingen voor planningsfase
 • Verbetering van het treinvervangend busvervoer

Volgende halte: hoe verder?

In deze fase, de periode 2015- begin 2019, staat onderzoek centraal. Zo wordt onder andere gekeken welke maatregelen nodig zijn voor meer comfort, betere toegankelijkheid en minder reistijd. Dit gebeurt onder het motto: ‘Eerst beter, dan meer’. Leer meer over deze gefaseerde aanpak hier.

Deze onderzoeken moeten antwoord geven op vragen als:

 • Hoe is de balans tussen een optimale dienstregeling en comfort en tegen welke kosten?
 • Hoeveel reizigers maken naar verwachting gebruik van de spoorverbinding?
 • Wat zijn de effecten op milieu en economie?
 • Is er grensoverschrijdend goederenvervoer te verwachten?

Om de Wunderline te realiseren, zijn voldoende medestanders onmisbaar. Het streven is een uitvoering van de Wunderline die ondersteund wordt door alle betrokken partijen. Lees hier meer over de afgeronde en lopende onderzoeken.

Het eindstation: wanneer is de Wunderline klaar?

In 2024 moet de eerste stap van een hoogwaardige treinverbinding voor personenvervoer tussen Groningen en Bremen gerealiseerd zijn. Na 2030 kunnen passagiers kunnen in ongeveer twee uur comfortabel en veilig reizen tussen deze twee steden.

Copyright © 2019 Wunderline