Meer informatie

Wunderline Bidbook

Het Bidbook geeft een samenvatting van het project Wunderline, de resultaten van alle onderzoeken, stappen tot realisatie,  financiering en feiten en cijfers. Klik hier om het Bidbook te lezen. (publicatie, 7 februari 2019)

Uitvoeringsprogramma Ketenmobiliteit

Het Uitvoeringsprogramma Ketenmobiliteit geeft een overzicht van alle maatregelen aan en rond de Wunderline stations tussen Groningen en Bremen. Klik hier om het te lezen.

omslag Uitvoeringsprogramma

Newsletters Wunderline

Overige documentatie

Wilt u meer informatie ontvangen? Stuur ons dan een mailtje (wunderline@provinciegroningen.nl)

Copyright © 2019 Wunderline