Meer informatie

Wunderline Bidbook

Het Bidbook geeft een samenvatting van het project Wunderline, de resultaten van alle onderzoeken, stappen tot realisatie,  financiering en feiten en cijfers. Klik hier om het Bidbook te lezen. (publicatie, 7 februari 2019)

Overige documentatie

Kwalitatief sociaal-economisch onderzoek

De Wunderline heeft positieve effecten op het gebied van cultuur, economie, onderwijs en toerisme. De verwachting is dat er ook een positief effect zal zijn op het gebied van gezondheidszorg. (2017-05-17 Eindrapport Sociale en economische potentie van de Wunderline)

Ketenmobiliteit

Ketenmobiliteit en de Wunderline gaan hand in hand. Voor de Duitse station langs de toekomstige Wunderline van Bunde tot en met Delmenhorst, is onderzoek gedaan naar de huidige toestand van de stations op het gebied van ketenmobiliteit. Gekeken is naar de ruimtelijke ontwikkeling rondom het station, de verknoping met andere verkeersmodaliteiten, de verblijfskwaliteit op het station zelf en ten slotte de bereikbaarheid. (Wunderline – CIMA rapport ketenmobiliteit – 05.07.2018)

Copyright © 2019 Wunderline