In het onderzoek naar de sociaaleconomische versterking van de grensregio wordt gekeken naar de mogelijke rol die de Wunderline hierin kan spelen. Het Duitse onderzoeksbureau CIMA, dat een nauwe samenwerking heeft met de Rijksuniversiteit Groningen, doet hier onderzoek naar. Het bureau onderzoekt of en in hoeverre (INTERREG-) projecten, samenwerkingsverbanden en netwerken invloed hebben op de thema’s arbeidsmarkt, cultuur en toerisme, gezondheidszorg, onderwijs, energie, politiek & beleid. Op 14 februari 2017 wordt door CIMA een expertmeeting georganiseerd en in april 2017 zijn de uitkomsten bekend. Dit onderzoek wordt in opdracht van de Wunderline stuurgroep onder regie van de deelstaat Niedersachsen uitgevoerd.

Copyright © 2019 Wunderline