omslag Uitvoeringsprogramma

omslag Uitvoeringsprogramma

Nederlands-Duitse samenwerking krijgt vervolg

Op donderdag 24 juni 2021 vond online de afsluitende bijeenkomst plaats van het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline. De bijeenkomst markeert het einde van de eerste netwerkperiode, met als slotstuk de overhandiging van het zogeheten Uitvoeringsprogramma: een overzicht van alle maatregelen aan de stations langs de Wunderline in Nederland en Duitsland. Staatssecretaris Berend Lindner van Land Niedersachsen en Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) ontvingen het eerste exemplaar.

Kijk de bijeenkomst hier terug.:

Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma werd overhandigd door de bestuurlijke vertegenwoordigers van het Netwerk, Landrat Matthias Groote van Landkreis Leer en burgemeester van Oldambt Cora-Yfke Sikkema. Het geeft een overzicht van alle maatregelen aan en rond de Wunderline stations tussen Groningen en Bremen. De beschreven maatregelen moeten straks de bereikbaarheid van de stations verbeteren en ervoor zorgen dat het station een plek wordt waar je kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel. En waar je op een prettige manier even kunt wachten. De extra voorzieningen maken het station tot een aangename plek. Doel is dat de geplande werkzaamheden in 2024 klaar zijn. Tegelijk met het afronden van Bouwstap 1 van het Wunderline-project en de heropening van de Friesenbrücke.

Sikkema Groote Lindner Gräper

Doorstart netwerk: intentieverklaring

Alle betrokken partijen (gemeenten langs de spoorlijn en enkele vervoerorganisaties) hebben verklaard lid te willen blijven van het Netwerk Ketenmobiliteit. Hiervoor zullen zij later deze maand een intentieverklaring ondertekenen. Tijdens de bijeenkomst op 24 juni is deze intentie in een animatie symbolisch gepresenteerd. Het Netwerk blijft zich de aankomende jaren inzetten om ervoor te zorgen dat de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline

In 2019 is het Netwerk Ketenmobiliteit gestart met behulp van het kaderproject Net(z)werk+ uit het INTERREG V A programma. Binnen het Netwerk werken partijen samen aan de verbetering van de ketenmobiliteit langs de Wunderline, oftewel de mobiliteit van deur tot deur. Dit benadrukt de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Het is niet alleen een spoorverbetering, maar het draagt bovenal bij aan versterking van de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland. Een gezamenlijk en grensoverschrijdend project.

Copyright © 2019 Wunderline