Bron: https://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/wirtschaft/sandkrug-hatten-projekt-wunderline-mehr-mobilitaet_a_50,4,2927731867.html

Toekomstperspectief “Wunderline”: Met de trein van Sandkrug naar Oldenburg

Ondanks dat station Sandkrug niet op het traject van de Wunderline ligt, kan het project toch van grote betekenis zijn voor de mobiliteit van de inwoners van Hatten.

Sandkrug /Hatten heeft “veel baat bij infrastructurele projecten in de regio”, concludeerde commissievoorzitter Niels-Christian Heins van de gemeente Hatten. Een conclusie die de commissie voor gemeentelijke ontwikkeling en milieu nu nader onderstreept door zijn fiat te geven aan ondertekening van de intentieverklaring voor de zogenaamde “Wunderline”. Het project heeft een verbetering van de ketenmobiliteit op de stations langs het traject Groningen – Leer – Oldenburg – Bremen tot doel.

Hoewel het station in Sandkrug niet op de route van de Wunderline ligt, kan de gemeente weldegelijk van deze treinverbinding profiteren. Jans Zwiers, plaatsvervangend projectleider, gaf de commissie woensdagavond tekst en uitleg over het project en de indirecte effecten ervan voor de gemeente. “We werken aan een grensoverschrijdend netwerk waarbij ook omliggende districten, steden en gemeenten betrokken zijn”, zei Zwiers. Dat betekent bijvoorbeeld dat er aangepaste trein- en busverbindingen naar Oldenburg gerealiseerd moeten worden voor goede aansluitingen op de Wunderline. Om dat te bereiken, moeten we elkaar wederzijds versterken.

Het district Oldenburg heeft de intentieverklaring getekend. Tijdens de ondertekening heeft de gemeente Hatten verklaard bereid te zijn mee te werken aan het monitoringsprogramma Ketenmobiliteit en een vertegenwoordiger naar de stuurgroep voor de invoeringsfase af te vaardigen. Doel van het programma was onder andere financiële steun aan te vragen voor het opbouwen van een netwerkorganisatie.

De commissie heeft zich unaniem uitgesproken voor ondertekening van de intentieverklaring. Heins bepleitte dat het project de gemeente een aantal nauwe betrekkingen op kan leveren: “Ik ben van mening dat het project grote kansen biedt.”

Als volgende stap wordt de aanvraag op 12 juni voorgelegd aan het comité van beheer. Mocht dit comité instemmen met het besluit, dan zal burgemeester Dr. Christian Pundt de intentieverklaring ondertekenen.

Afbeelding: Nathalie Langer

Copyright © 2019 Wunderline