champagnemoment

champagnemoment

Het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline blijft zich de komende jaren inzetten om de mobiliteit van deur tot deur in de regio te verbeteren. Een kick-off bijeenkomst in Weener op 22 september luidde de tweede netwerkperiode officieel in. Een terugblik in foto’s.

Op 24 juni 2021 verklaarden alle netwerkleden lid te willen blijven van het Netwerk Ketenmobiliteit. De afgelopen jaren werkte het Netwerk aan een zogeheten Uitvoeringsprogramma. Hierin staan allerlei maatregelen aan de stations langs de Wunderline beschreven. Deze maatregelen moeten straks de bereikbaarheid van de stations verbeteren en ervoor zorgen dat het station een plek wordt waar je kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.

champagnemoment

Een ‘champagnemoment’ om het vervolgnetwerk Ketenmobiliteit te vieren

Netwerkcoördinator Bettina Fabich geeft een presentatie over de aankomende netwerkfase

Rondleiding door het vernieuwde station Weener onder leiding van burgemeester Sonnenberg

Bloemen als dank voor burgemeester Sonnenberg

Het Netwerk test de app Wunderline GO

Copyright © 2019 Wunderline