Bron: https://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/wirtschaft/hude-hude-will_a_50,4,810512497.html

Hude De Commissie voor Gemeenteontwikkeling en Milieu [Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt] heeft Hude woensdag unaniem aanbevolen de voorgestelde intentieverklaring voor de verbetering van de ketenmobiliteit op de stations langs het traject Groningen-Bremen (“Wunderline”) te ondertekenen. Bovendien wordt de gemeente geadviseerd het grensoverschrijdende Wunderline-project met een bedrag van maximaal 1500 euro te steunen.

Een aanzienlijke verkorting van de reistijd tussen Groningen en Bremen is volgens de projectleider van de Wunderline, Tjeerd Postma het einddoel. Op woensdag kwam hij tekst en uitleg geven over het project. Hij gaf daarbij aan dat de Provincie Groningen, Nedersaksen en de Vrije Hanzestad Bremen de economische ontwikkeling en de kwaliteit van leven aan beide zijden van de grens een impuls willen geven.

Goed openbaar vervoer is daarbij van essentieel belang. De Wunderline moet een snelle en comfortabele spoorverbinding worden die ervoor zorgt dat werknemers, studenten en toeristen binnenkort in iets meer dan twee uur van Bremen naar Groningen kunnen reizen – en omgekeerd. Als volwaardig alternatief voor de auto, aldus Postma. Het gaat er enerzijds om dat het spoornet versterkt wordt en dat er regionale treinen worden ingezet die weliswaar hoge snelheden halen maar die desalniettemin toch op zoveel mogelijk stations stoppen. Anderzijds moet een en ander ook leiden tot kwaliteitsverbeteringen op de stations. Tot deze stations behoort ook Hude.

Copyright © 2019 Wunderline