Bron (branded): https://www.noordz.nl/2019/01/14/branded-het-is-gunnen-en-samen-een-visie-hebben/

Op 7 februari worden de overeenkomsten die de start van de realisatie van de Wunderline tussen Groningen en Bremen markeren getekend. De spoorlijn betekent een stevige economische impuls voor de noordelijke grensregio. Gedeputeerde Henk Staghouwer over samenwerking, het slechten van grenzen, loslaten en vertrouwen.

‘Door de aanleg van de Wunderline wordt de spoorverbinding tussen Groningen, Bremen en de tussenliggende gebieden verbeterd, met als positief gevolg dat de ruimtelijke, sociale en economische samenhang tussen provincie Groningen en Land Niedersachsen verder wordt versterkt. De Wunderline levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities en klimaatdoelstellingen van Provincie Groningen.’

Met die woorden aan Provinciale Staten van Groningen begon een paar weken geleden de laatste horde in een bestuurlijke duurloop van zes jaar. In 2012 werd het zaadje geplant om de reis en de reistijd tussen Groningen en Bremen aanzienlijk te vergemakkelijken en te verkorten naar ruim twee uur. Vlak voor kerst namen Provinciale Staten het besluit om geld voor fase een en twee beschikbaar te stellen met als positief gevolg dat op 7 februari dit jaar, de overeenkomsten worden getekend door beide landen.

Doorzetten en lef tonen

„Het resultaat is een inspanning van alle partners. Het is de afgelopen zes jaar ook zeker niet alleen maar hallelujah geweest”, benadrukt gedeputeerde Henk Staghouwer. „Het was een proces van doorzetten, in gesprek blijven en lef tonen. Het afgelopen half jaar is het project aan Duitse zijde in een versnelling gekomen en met steun van zowel het bedrijfsleven, burgemeesters, netwerkorganisaties, universiteiten, als met een coalitie van Europarlementariërs hebben we de laatste hobbels kunnennemen. Het grote belang wordt nu in de breedte gedeeld.”

„Er is inderdaad lang twijfel geweest, er is lang en veel gesproken, maar uiteindelijk zijn alle verschillen in bestuurscultuur en begrotingsdynamiek overbrugd en daar ben ik trots op. Wat dat betreft komt die eer ook zeker mijn voorganger Fleur Graper toe. Sinds de zomer van 2018 heb ik de verantwoordelijkheid voor dit dossier van haar overgenomen.”

Omgaan met tegenvallers

Het ongeluk bij de Friesenbrücke in december 2015 waarbij een vrachtschip de lange spoorbrug over de Eems bijWeener ramde, was een onverwachte tegenvaller in het proces. De brug is een belangrijke schakel in de verbindingnaar Bremen. Het duurde enkele jaren voor er ook maar weer een beetje zicht kwam op herstel van de belangrijke verbinding. „Hoewel de brug zelf geendeel uitmaakt van het project, is ze wel van doorslaggevend belang voor het slagen van het project, namelijk een aanzienlijke reistijdverkorting tussen Groningen en Bremen. Gelukkig heeft men aan Duitse kant de knopen voor een spoedig herstel van de brug doorgehakt waardoor we voor het project Wunderline opgelucht konden ademhalen.

Toekomstgericht samenwerken

„De realisatie van de eerste fase van de spoorlijn moet in 2024 gereed zijn, bij het herstel van de Friesenbrücke. Dan kunnen we in 2 uur en 26 minuten van Groningen naar Bremen dankzij een snellere stoptrein aan Nederlandse kant en een overstap in het Duitse Leer. Het doortrekken van de stoptrein Groningen Winschoten is in die eerste fase een belangrijke stap.

Daarna werken we aan uitvoering van fase twee: door de reistijd te verkorten naar 2 uur en 11 minuten met een tweeuurs sneltreinverbinding vanuit Groningen en een tussenstop in Leer; die moet in 2030 gereed zijn. Tot slot willen we heel graag de derde fase uitvoeren, waarin iedere twee uur de rechtstreekse verbinding tussen Groningen en Bremen wordt gerealiseerd in 2 uur en 11 minuten, voor die fase moet de financiering nog rond komen.” „Met de Wunderline hebben we een ticket naar morgen om de sociaaleconomische grensregio te versterken, om arbeidsmigratie te stimuleren, om kennis uit te wisselen, om studenten, werknemers en toeristen een comfortabele en toegankelijke treinverbinding te bieden. Het is een duurzaam vervoersalternatief dat uitstekend aansluit op de behoefte aan verbetering van de mobiliteit van deur tot deur in de regio. Ik hoop dat we vaker zo concreet en toekomstgericht kunnen samenwerken.

Copyright © 2019 Wunderline