Om tegemoet te komen aan de wensen van de treinreizigers en om de uitbreiding van treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken, zijn forse ingrepen nodig aan het spoor en het Hoofdstation. Hiervoor hebben de gemeente, de provincie, het Rijk, spoorinfrastructuurbeheerder ProRail en NS de handen ineen geslagen. Dit project heet Groningen Spoorzone. 

Het project Groningen Spoorzone bestaat onder meer uit forse aanpassingen aan sporen en perrons en het aanleggen van een voetgangerstunnel op het Hoofdstation. Er komt ook een bustunnel onder de sporen door. Er komt een fietstunnel tussen het stadsbalkon en een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan de zuidkant van het Hoofdstation. Het opstelterrein wordt verplaatst naar ‘de Vork’. Dat is het gebied in de splitsing van de sporen richting Winschoten en Zwolle, net in de gemeente Haren. Er komt een vierde spoor tussen het Hoofdstation en Station Groningen Europapark en dat station krijgt er een zijperron bij.

Groeiend aantal reizigers

Het treinverkeer in Groningen kan op steeds meer reizigers rekenen. Elke dag stappen op het Hoofdstation ongeveer 35.000 mensen in of uit een trein. Dit aantal groeit naar schatting naar zo’n 45.000 in 2030. Reizen per trein wordt steeds aantrekkelijker door snelle verbindingen en comfortabele treinen en perrons. Dat wil Groningen Spoorzone stimuleren door de dienstregeling verder te verbeteren, de treinen vaker te laten rijden en aan elkaar te koppelen, station Noord en Europapark optimaal te gebruiken en te zorgen voor een soepele overstap tussen trein en bus.

Voor 2020 is een ambitieuze dienstregeling opgesteld, met meer treinen en meer doorkoppelingen. De treinen uit Leeuwarden rijden vanaf 2020 door tot Groningen Europapark. De lijn vanuit Roodeschool rijdt via de drie stations in Groningen door naar Bad Nieuweschans/Leer (en vice versa). De trein vanuit Delfzijl gaat via de stad Groningen door naar Veendam (en omgekeerd). Het is de bedoeling de Wunderline ook in te passen in de nieuwe dienstregeling.

Planning Groningen Spoorzone

Het nieuwe opstelterrein wordt eerst gebouwd. Dat begint in 2016. In 2017-2018 wordt het vierde spoor naar Station Groningen Europapark aangelegd en wordt dat station uitgebreid met een zijperron. De werkzaamheden op het Hoofdstation starten in 2018. Begin 2021 moet de hele ombouw van het Hoofdstation klaar zijn.

Meer weten over Groningen Spoorzone? Kijk dan op www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone

Copyright © 2019 Wunderline