Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline organiseert themadag ‘Fiets’ in Oldenburg

Netwerk Ketenmobiliteit fiets

Hoe kunnen spoor- en fietsverkeer elkaar versterken? Die vraag stond centraal tijdens de themadag ‘fiets’ van het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline op 27 september in Oldenburg. Doel was om ideeën in kaart te brengen rond toekomstige fietsvoorzieningen en met een concreet projectvoorstel te komen. Het Netwerk streeft ernaar om dit projectvoorstel uiteindelijk in te dienen als gezamenlijke projectaanvraag.

Themadag fiets

De deelnemers hebben tijdens de themadag fiets meegedacht over de verbinding tussen trein en fiets en de manier waarop de twee elkaar kunnen versterken. Door de aansluiting van fietsroutes naar de treinstations te verbeteren en fietsvoorzieningen als e-bikelaadstations, fietskluizen en -stallingen op stations uit te breiden, wordt het voor potentiële reizigers gemakkelijker om per fiets het station te bereiken en op de trein over te stappen. Dit sluit aan bij de ambitie van de Wunderline om niet alleen in het spoor te investeren, maar ook in de aansluiting van verschillende vervoermiddelen en de bereikbaarheid van de stations tussen Groningen en Bremen.

Programma

De aftrap vond plaats in het Technisch Stadhuis in Oldenburg, waar de leden van het netwerk na ontvangst werden toegesproken door Norbert Korallus, hoofd van het instituut voor klimaatbescherming en mobiliteit. Onder zijn leiding legden de deelnemers vervolgens een fietstocht af naar Station Wechloy en het hoofdstation van Oldenburg, waar de heer Korallus de nieuwste ontwikkelingen en plannen rond fietsvoorzieningen toelichtte.
Terug in het “Technische Rathaus” werden enkele presentaties gehouden op het gebied van fietsvoorzieningen. Zo vertelde Saskia Zwiers van de provincie Groningen onder andere over een pilot met e-bikes op station Hoogezand en bracht Lennart Kersting van het Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen de deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond fiets(snel-)routes langs het Wunderline-traject.

Concreet projectvoorstel

Na afloop brainstormden de netwerkleden met elkaar over een concreet projectvoorstel rond het thema fiets. Eén van de ideeën betrof de verhuur van (deel)vouwfietsen op stations. Andere kansrijke thema’s zijn het beschikbaar stellen van bedrijfsfietsen op stations door werkgevers en het ‘slim’ verbinden van bestaande recreatieve fietsrouten met de trein. De bijeenkomst fiets werd afgesloten met het voornemen om in een kleine groep tot een aantal voorstellen te komen en vervolgens met alle Netwerkpartners een keuze te maken voor één onderwerp dat tot een gezamenlijke project(aanvraag) zou kunnen leiden.

Netwerk Ketenmobiliteit

Binnen het Netwerk Ketenmobiliteit werken gemeenten langs de spoorlijn tussen Groningen en Bremen samen met enkele vervoerorganisaties aan de verbetering van de aansluiting van verschillende vervoermiddelen. Zo kunnen reizigers snel en comfortabel van deur tot deur reizen. Ook de bereikbaarheid van de stations valt onder de ketenmobiliteit. Het station moet een plek zijn waar je op een prettige manier even kunt wachten. Deze maatregelen benadrukken de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Het is niet alleen een spoorverbetering, maar het draagt bovenal bij aan versterking van de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland.

Kick-off bijeenkomst Netwerk Ketenmobiliteit: een terugblik

champagnemoment

champagnemoment

Het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline blijft zich de komende jaren inzetten om de mobiliteit van deur tot deur in de regio te verbeteren. Een kick-off bijeenkomst in Weener op 22 september luidde de tweede netwerkperiode officieel in. Een terugblik in foto’s.

Op 24 juni 2021 verklaarden alle netwerkleden lid te willen blijven van het Netwerk Ketenmobiliteit. De afgelopen jaren werkte het Netwerk aan een zogeheten Uitvoeringsprogramma. Hierin staan allerlei maatregelen aan de stations langs de Wunderline beschreven. Deze maatregelen moeten straks de bereikbaarheid van de stations verbeteren en ervoor zorgen dat het station een plek wordt waar je kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.

champagnemoment

Een ‘champagnemoment’ om het vervolgnetwerk Ketenmobiliteit te vieren

Netwerkcoördinator Bettina Fabich geeft een presentatie over de aankomende netwerkfase

Rondleiding door het vernieuwde station Weener onder leiding van burgemeester Sonnenberg

Bloemen als dank voor burgemeester Sonnenberg

Het Netwerk test de app Wunderline GO

Copyright © 2019 Wunderline