De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend goederenvervoer. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Duitse bureau Trimode Transport Solutions AG, waarbij TNO is ingezet voor het Nederlandse gedeelte. Uit dit onderzoek is gebleken dat het niet zinvol is om vanuit het Wunderline project te investeren in kwaliteitsverbetering voor goederenvervoer. De toegevoegde waarde van de investering in een structureel pad voor goederenvervoer dekt naar verwachting niet de investerings- en exploitatiekosten. Deze conclusie trekt de stuurgroep uit het verschenen eindrapport ‘Güterverkehrspotential der Wunderline’. Dat betekent dat goederenvervoer geen deel meer uitmaakt van het project Wunderline. Natuurlijk onderkennen wij het belang van goederenvervoer voor de sociaaleconomische versterking van de noordelijke grensregio. De beschikbare spoorcapaciteit tussen Groningen en Bremen biedt voldoende ruimte voor het huidige en toekomstige ingeschatte potentieel van ca. vijf goederentreinen per dag aan grensoverschrijdend goederenvervoer.

Lees het volledige Rapport Goederenvervoer.

Copyright © 2019 Wunderline