Wunderline als kans voor Ocholt

Bron: https://www.nwzonline.de/ammerland/wirtschaft/westerstede-wirtschaftsausschuss-in-westerstede-wunderline-als-chance-fuer-ocholt_a_50,4,776478248.html

Burgemeester Klaus Groß zou graag zien dat Westerstede actief aan het project gaat meewerken. Het zal leiden tot verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor het openbaar vervoer.

De Wunderline is het gesprek van de dag. Of het nu gaat om het gemeente-, districts- of deelstaatniveau, het project dat moet zorgen voor een grensoverschrijdende spoorwegverbinding tussen Bremen en Groningen wekt enerzijds de hoop op betere spoorwegverbindingen, maar kent anderzijds ook zo zijn twijfelaars.

Diegenen die aanwezig waren bij de laatste bijeenkomst van de commissie voor economische zaken, toerisme, markt en mobiliteit weten dat de stad Westerstede niet tot die laatste categorie behoort. Tijdens de bijeenkomst kwam namelijk onder andere de vraag aan bod of burgemeester Klaus Groß van Westerstede gemachtigd moet worden inzake het Wunderline-project een intentieverklaring voor verbetering van de ketenmobiliteit te mogen ondertekenen. Voor Westerstede betekent dit concreet de busverbinding naar het station in Ocholt.

Omdat burgemeester Groß overtuigd is van het belang van het Wunderline-project, vroeg hij de commissie om toestemming de intentieverklaring te mogen ondertekenen. “Wij zouden actief aan het project moeten meewerken”, zei hij. In het kielzog van het Wunderline-project is in de toekomst misschien zelfs een metroverbinding met het station in Ocholt mogelijk, voerde Groß, die het project als grote kans ziet, aan.

Als het aan Jürgen Drieling (FDP) ligt, is dat precies waarop ingezet zou moeten worden. Binnen het Wunderline-project is het namelijk de bedoeling dat de treinen in de komende jaren ook station Ocholt aan gaan doen. Of dat in de verre toekomst zo blijft, is echter nog allerminst zeker. “Dat is iets wat ook de projectleider ons op dit moment niet kan beloven”, voerde het raadslid aan.

Aan het einde van het overleg waren de leden van de commissie eensgezind in hun oordeel: Unaniem stemden ze ermee in burgemeester Klaus Groß te machtigen de intentieverklaring te ondertekenen.

Het besluit kon bovendien rekenen op de steun van Esther Welter (Grüne), die het toejuichte dat Westerstede echt werk wil maken van zijn eigen ideeën over het onderwerp ketenmobiliteit.

Het definitieve besluit over deze kwestie ligt echter in handen van de Raad van Westerstede. De volgende zitting van de Raad is op 26 maart. In aanloop naar deze zitting zal ook het comité van beheer zich in een gesloten vergadering over de Wunderline buigen.

Foto: Burgemeester Klaus Groß van Westerstede

Hude wil de Wunderline steunen

Bron: https://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/wirtschaft/hude-hude-will_a_50,4,810512497.html

Hude De Commissie voor Gemeenteontwikkeling en Milieu [Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt] heeft Hude woensdag unaniem aanbevolen de voorgestelde intentieverklaring voor de verbetering van de ketenmobiliteit op de stations langs het traject Groningen-Bremen (“Wunderline”) te ondertekenen. Bovendien wordt de gemeente geadviseerd het grensoverschrijdende Wunderline-project met een bedrag van maximaal 1500 euro te steunen.

Een aanzienlijke verkorting van de reistijd tussen Groningen en Bremen is volgens de projectleider van de Wunderline, Tjeerd Postma het einddoel. Op woensdag kwam hij tekst en uitleg geven over het project. Hij gaf daarbij aan dat de Provincie Groningen, Nedersaksen en de Vrije Hanzestad Bremen de economische ontwikkeling en de kwaliteit van leven aan beide zijden van de grens een impuls willen geven.

Goed openbaar vervoer is daarbij van essentieel belang. De Wunderline moet een snelle en comfortabele spoorverbinding worden die ervoor zorgt dat werknemers, studenten en toeristen binnenkort in iets meer dan twee uur van Bremen naar Groningen kunnen reizen – en omgekeerd. Als volwaardig alternatief voor de auto, aldus Postma. Het gaat er enerzijds om dat het spoornet versterkt wordt en dat er regionale treinen worden ingezet die weliswaar hoge snelheden halen maar die desalniettemin toch op zoveel mogelijk stations stoppen. Anderzijds moet een en ander ook leiden tot kwaliteitsverbeteringen op de stations. Tot deze stations behoort ook Hude.

Premiere: Watch the new Wunderline-movie