Het project Wunderline heeft als doel een bijdrage te leveren aan het versterken van de noordelijke grensregio. De stuurgroepleden hebben dit tijdens hun vergadering op 7 december 2016 nogmaals onderschreven. Dat sociaaleconomische versterking van de noordelijke grensregio’s nodig is, blijkt uit tal van onderzoeken (o.a. Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen, 2013). Ook is aangetoond dat gemeenten in met name de grensregio’s te maken hebben met grensbarrières (Atlas van kansen voor Oost-Groningen en Kreis Leer, Atlas voor gemeenten, 2013). Ten gevolge van deze grensbarrières kunnen ze niet ten volle profiteren van de banen en voorzieningen die zich aan de andere kant van de grens bevinden. Daardoor zijn de carrièrekansen van de inwoners van grensregio’s, en de omvang en diversiteit aan voorzieningen die ze tot hun beschikking hebben, over het algemeen lager dan in andere regio’s. Omdat het aanbod banen en voorzieningen aan de andere kant van de grens maar beperkt meetelt voor de inwoners van een grensregio, ligt er als het ware een ‘halve cirkel’ om een grensregio – in tegenstelling tot een regio in het midden van het land waar het aanbod banen en voorzieningen in een ‘hele cirkel’ om de regio meetelt voor de inwoners.

Het is dan ook niet voor niets dat goede verbindingen van de Groningse samenleving met haar omgeving, in het bijzonder Noord-Duitsland, van groot belang zijn voor de toekomst van Noord-Nederland (Agenda Internationalisering 2016-2019, provincie Groningen) en Noordwest-Duitsland. En andersom geldt dit natuurlijk net zo.

Het Wunderline (WU)-project heeft als doel het realiseren van een kwaliteitsverbetering van de spoorlijn Groningen – Bremen. Verbetering van de spoorlijn vormt een randvoorwaarde voor de sociaaleconomische versterking. Vice versa kan het sociaaleconomisch onderzoek bijdragen aan de MKBA. We zetten eerst in op een betere verbinding (kortere reistijd, hoger comfort, betere toegankelijkheid) en dan een frequentere (bij succes extra trein) verbinding. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor sociaaleconomische versterking en de bijdrage van de Wunderline daaraan doen we aanvullend onderzoek.

Copyright © 2019 Wunderline