Foto: Fotostudio Scheiwe

Afgelopen vrijdag kwamen lokale en regionale bestuurders langs het traject van de Wunderline bijeen in Apen. Daar spraken zij over de beoogde stappen voor de realisatie van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, het ontwikkelen en verbeteren van het reizen van deur tot deur en het versterken van grensoverschrijdende samenwerking. De aanwezige burgemeesters en districtscommissarissen onderschreven het belang van de Wunderline als katalysator voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de noordelijke grensregio’s.

In iets meer dan twee uur comfortabel met de trein tussen Groningen en Bremen reizen. Dat is het doel van de Wunderline. Deze kwaliteitsverbetering moet een impuls geven aan de economie, de arbeidsmarkt en de leefbaarheid in de noordelijke grensregio’s van Duitsland en Nederland. De stuurgroep Wunderline heeft eind februari bepaald welke stappen nodig zijn om de snelle spoorverbinding te realiseren.

Goed openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Naast goed aansluitende verbindingen vormt ook de wederzijdse erkenning van getuigschriften en diploma’s een absolute voorwaarde voor het werken over de grens. Daarom zet de Wunderline in op een Totaalpakket bestaande uit drie onderdelen: een snelle spoorverbinding, het verbeteren van de reistijd van deur tot deur (ketenmobiliteit) en het ondersteunen van verschillende initiatieven op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Doel is om eind 2018 een Totaalpakket te ondertekenen.

Totaalpakket is belangrijk

Burgemeester Matthias Huber van Apen (Duitsland) verwelkomde zijn collega’s uit de regio. Hij benadrukte het belang van de Wunderline, waarmee de regio een flinke impuls krijgt.

Dr. Wilk van het ministerie van Economische Zaken en Verkeer van Nedersaksen voegde hieraan toe: “Het bijzondere aan dit project is dat het niet alleen een vervoerproject is, maar dat het de regio’s over de grenzen heen samenbrengt.”

Tijdens de bijeenkomst werd nader ingegaan op de voordelen van het project. De Wunderline zorgt voor een duidelijke verbetering van het reizen over de grens met het openbaar vervoer van deur tot deur. De samenwerkingsagenda heeft als doel om het werken aan de andere kant van de grens makkelijker te maken. Hierbij worden bestaande samenwerkingsverbanden binnen de regio geanalyseerd en worden nieuwe initiatieven op lokaal en internationaal niveau actief ondersteund.

Positief over mogelijke bouwfases Wunderline

De aanwezige topfunctionarissen reageerden positief op de voorgestelde stappen voor de realisatie, waarmee al in 2024 een eerste aanzienlijke verkorting van de reistijd kan worden gerealiseerd. Deze bouwfase vraagt om verschillende infrastructurele maatregelen, zoals bijvoorbeeld het gedeeltelijk verdubbelen van het spoor, het aanpassen van perrons en het aanpassen van seinapparatuur. Na 2024 kan de reistijd tussen Groningen en Bremen dan geleidelijk verkort worden tot iets meer dan twee uur. Eerst zal dit nog gebeuren met een snelle overstap in Leer, maar deze moet uiteindelijk komen te vervallen. De ingrepen voor het traject tussen Groningen en Bremen zullen ook gunstig zijn voor andere verbindingen in de regio. Daarbij valt te denken aan de trajecten Leer-Emden en Leer-Meppen, waar naar verwachting ook aanzienlijke reistijdverkortingen gerealiseerd zullen worden.

Goede aansluiting van deur tot deur

Ook op de voorgenomen stappen voor het verbeteren van ketenmobiliteit werd positief gereageerd; de komende maanden wordt voor ieder station langs de lijn geïnventariseerd welke maatregelen lokaal nodig zijn om een goede aansluiting op de Wunderline te bewerkstelligen. Zoals burgemeester Huber benadrukt: “Graag zou ik een “HUB” willen realiseren op basis van het Nederlandse voorbeeld; de eerste gesprekken hierover vinden al plaats. “

Copyright © 2019 Wunderline