Op 13 juni 2018 vond een kennisuitwisseling op het gebied van ketenmobiliteit tussen Duitse en Nederlandse verkeersexperts plaats. Tijdens de excursie georganiseerd door de Wunderline kwamen de ruim 20 deelnemers uit beide landen meer te weten over de mogelijkheden van Hub’s en het verkleinen van wachttijden tijdens overstappen van trein op bus en visa versa. De excursie is het vervolg op de in januari georganiseerde workshop voor OV-experts in Leer. Van Duitse zijde werd toen aangegeven dat zij graag een bezoek wilden brengen aan de Hubs in Nederland om met eigen ogen te zien hoe deze hubs werken. Tijdens de excursie werden het station in Leer, Groningen hoofdstation, Hub Zuidhorn en station Zuidbroek bezocht.

Goed openbaar vervoer door hulp van Wunderline

Goed openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. De Wunderline zorgt voor een duidelijke verbetering van het reizen over de grens met het openbaar vervoer van deur tot deur, ook wel ketenmobiliteit genoemd. In opdracht van de Wunderline wordt er onderzoek naar ketenmobiliteit in Nederland en Duitsland gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Duitse bureau ‘planersociëteit’ en het Nederlandse bureau Goudappel Coffeng. Ook wordt per station naar de huidige situatie van het station en hoe een station beter kan functioneren gekeken. Eerste focus ligt op de stations tussen Bunde en Wechloy. Daarnaast worden ook de stations Oldenburg, Hude en Delmenhorst onderzocht.

Enthousiaste excursie deelnemers

De deelnemers waren enthousiast. “Het was een gevarieerd programma, en we hebben heel veel geleerd van de aanpak van de Nederlanders als het om de vernieuwing een aantrekkelijk maken van treingebieden gaat, aldus een enthousiaste Duitse deelnemer.” Bürgermeister Boelsen van de gemeente Jümme zei: “De excursie vandaag heeft me heel positief gestemd omdat ik heb geleerd dat alle maatregelen voor de Hub’s ertoe hebben geleid dat het aantal gebruikers van het station flink toenam. Het kan dus wel. Maar je moet er eerst wat voor doen.” Tobias Bartels, medewerker van de gemeente Leer vulde aan: “Mij is duidelijke geworden dat het bij de Hub’s om het geheel gaat. Het zijn niet allemaal aparte acties maar het is het totale pakket. En het vertrekpunt is de gebruiker. Zijn gemak staat in de focus. Het gaat om de verblijfskwaliteit, de reizigers moeten zich hier op hun gemak voelen. Het kunnen heel kleine dingen zijn, bijv. een watertappunt. Je moet het totale plaatje zien. Zo zouden we het in Leer ook kunnen doen. Hier moet heel veel gebeuren. Ik heb veel meegenomen van deze dag.”

Copyright © 2019 Wunderline