Bron: https://ulf-thiele.de/wunderline-zwischen-groningen-und-bremen-soll-2024-in-betrieb-gehen-ulf-thiele-sprach-mit-vertretern-der-provinz-groningen-ueber-das-bahnprojekt/

In 2024 wordt het eerste deel van de spoorverbinding “Wunderline” tussen Groningen en Bremen opgeleverd en in gebruik genomen.Het betreft het deeltracé tussen Groningen en Leer.Dit betekent ook dat de nieuwe Friesenbrücke bij Weener dan ook klaar moet zijn.Daarover bestond geen verschil van mening tussen Tjeerd Postma, projectleider Wunderline bij de provincie Groningen, Thomas Boom van de firma Meines Holla & Partners in Den Haag, die het provinciebestuur vertegenwoordigt in dit project, en CDU-deelstaatsparlementariër Ulf Thiele tijdens een onderhoud dat onlangs in Leer plaatsvond.“We zitten goed op schema.”, vertelt een optimistische Ulf Thiele.“Maar de financiële aspecten moeten nu wel geregeld worden.”, zo voegt de parlementariër daaraan toe.De wens van Deutsche Bahn AG om de plaatselijke gemeenten een deel van de kosten te laten dragen, vindt hij “absurd”.Daarom is hij blij dat de deelstaat Nedersaksen heeft toegezegd de kosten van het fietspad op de brug te betalen.

Voor Nederland is dit een project van hoge prioriteit.“De nieuwe coalitie in het Groningse provinciebestuur heeft de uitbreiding van de spoorweg opnieuw in het coalitieakkoord opgenomen en we krijgen daar in het parlement regelmatig vragen over.”, aldus Tjeerd Postma.Men is niet altijd volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, met name wat betreft de Friesenbrücke.Want “we zijn niet erg tevreden over de informatievoorziening door de Deutsche Bahn”, zegt Postma, waarmee hij doelt op het feit dat de Duitse spoorwegmaatschappij meer dan een jaar niets liet horen, om pas zeer recent nieuwe updates te geven in een werkoverleg waarin ook de provincie Groningen zitting heeft.

“In Nederland gaan we meestal anders om met vertegenwoordigers van het algemeen belang.We halen eerder iedereen aan boord, zorgen dat ze aan boord blijven, en verkorten daarmee de doorlooptijden voor realisatie en bouw.”, aldus Postma.Een goed teken is volgens alle drie dat Deutsche Bahn inmiddels de Wunderline tot een prioriteit in haar eigen uitbreidingsprogramma gemaakt heeft en het project nu dan ook duidelijk beter ondersteunt.“Deze betrokkenheid geeft duidelijk meer uitzicht op een spoedige realisatie, ook van het tweede deel van het project.”, benadrukt Ulf Thiele.

Wat de financiering van het Wunderline-traject betreft “zijn we samen met de deelstaat Nedersaksen bezig geld van de EU binnen te halen”, legt Tjeerd Postma uit.De planningskosten zijn volgens hem “tot nog toe vooral vanuit Nederland” gefinancierd.De benodigde investering voor de uitbreiding van het 173 km lange spoorwegtracé tussen Groningen en Bremen bedraagt naar schatting 128 miljoen euro.In februari van dit jaar zijn de provincie Groningen, de deelstaat Nedersaksen en de Vrije Hanzestad Bremen het eens geworden over een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een betere treinverbinding tussen Groningen en Bremen.De uitbreiding zal in twee delen worden gerealiseerd.

Het eerste deel omvat het traject tussen Groningen en Leer en het tweede loopt van Leer tot Oldenburg.De Nederlanders zouden graag beide delen tegelijk gerealiseerd zien.De reisduur tussen Groningen en Bremen kan teruggebracht worden van 2 uur 43 minuten in 2015 tot 2:26 uur in 2024, na uitbreidingsfase 1, en uiteindelijk tot 2:11 uur in 2030, na uitbreidingsfase 2.De verantwoordelijke partijen hopen bovendien op een stijging van het grensoverschrijdend passagiersverkeer, van 700 reizigers (in 2015) tot 1900 na de uitbreiding.Deze stijging is een schatting op basis van vergelijkbare tracés, zoals dat tussen Enschede en Münster.“De Wunderline is een fantastisch project voor de Duits-Nederlandse infrastructuur in onze grensregio.”, benadrukt Ulf Thiele.De provincie Groningen en het noordwesten van Nedersaksen met het district Leer kunnen hiermee nog verder naar elkaar toe groeien.Hij staat in doorlopend contact met de verantwoordelijke contactpersonen zowel aan Nedersaksische als aan Nederlandse zijde.Deze contacten wil hij ook in de toekomst blijven onderhouden om eventuele problemen in een vroeg stadium te kunnen herkennen en aan oplossingen bij te dragen.“Regelmatige contacten zijn belangrijk en zinvol.”, benadrukt Ulf Thiele.

Copyright © 2019 Wunderline