Wunderline: Eine grenzüberschreitende Zugverbindung für eine klimaneutrale Wirtschaft

Wunderline

Wunderline

Während des Europäischen Jahres der Schiene möchte die EU-Kommission den Bahnsektor auf verschiedene Arten zukunftsbeständig gestalten und damit zu einer nachhaltigeren Personenbeförderung und einer klimaneutralen Wirtschaft beitragen. Dadurch, dass die Bahn bei der wirtschaftlichen Erholung der Europäischen Union in den Mittelpunkt gestellt wird, erhoffen sich die EU-Institutionen, den Transportsektor schnell klimaneutral zu machen. Diese Entwicklungen bilden eine zusätzliche Anregung für den Bahnsektor und die grenzüberschreitenden Zugverbindungen, um sich weiter zu entwickeln und ihren Marktanteil zu vergrößern.  

In diesem Zusammenhang werden die Wunderline-Projektpartner unterschiedliche Arbeiten ausführen, um die bestehende Zugverbindung zu verbessern. Die erste Stufe (die 2024 fertig sein soll) bezweckt einen schnelleren Regionalzug in den Niederlanden. Das Ziel der zweiten Stufe (die 2030 fertig sein soll) ist ein zusätzlicher zweistündlicher Schnellzug aus den Niederlanden nach Leer und ein Regionalzug, der jede Stunde fährt. Die dritte Stufe realisiert eine direkte Verbindung (kein Umstieg in Leer) durch einen zusätzlichen Schnellzug in den Niederlanden und in Deutschland, der alle zwei Stunden fährt.

Diese Arbeiten ergeben bis zum Jahr 2030 eine Verkürzung der Fahrtzeit zwischen Groningen und Bremen (und umgekehrt) um 32 Minuten, wodurch die gesamte Fahrtzeit zwischen den beiden Städten auf etwas mehr als zwei Stunden reduziert wird. Um diese Arbeiten zu ermöglichen, wird bei der Wunderline ein CEF-T Projektantrag vorbereitet, um finanzielle Unterstützung für die weitere Entwicklung dieses Vorzeigeprojekts zu erhalten.

Mit der Unterstützung der EU kann die Wunderline ein Vorreiter im Wandel zu einer klimaneutrale Wirtschaft werden. In diesem Zusammenhang haben wir ein Position Paper erstellt (siehe auch Wunderline at a glance), in dem wir aufzeigen, dass das European Year of Rail von den EU-Entscheidungsträgern genutzt werden sollte, um das Potential der grenzüberschreitenden Wunderline-Verbindung vollständig zu nutzen, um die sich verändernden Herausforderungen in den Bereichen Umwelt und Gesellschaft anzugehen.

Fleur Gräper-Van Koolwijk Regionalministerin Provincie Groningen: „Die Wunderline ist das Verbindungsglied zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Regionen und für alle Menschen die dazwischen wohnen. Wunderline ermöglicht grenzüberschreitenden Pendlerverkehr und trägt zur Erreichbarkeit und zur Lebensqualität der nördlichen Grenzregion bei. Diese grenzüberschreitende Verbindung passt daher ausgezeichnet zu den europäischen Zielsetzungen und denen unserer Provinz, um den Transportsektor nachhaltiger zu gestalten und eine Verkehrsverlagerung in Gang zu setzen.”

Die Tatsache, dass der Schienenverkehr nur 0,4 % des CO2-Ausstoßes in der EU verursacht, während 8 % aller europäischen Fahrgäste mit diesem Verkehrsmittel reisen, zeigt, dass dies die wirksamste Art ist, den Transportsektor nachhaltiger zu gestalten und langfristig eine emissionsfreie Art des Transports zu finden. Laut einer Studie von Prognos (2021) würde eine Verlagerung von Luftverkehr auf Schienenverkehr zwischen den Städten Bremen und Amsterdam, die beide am TEN-T-Korridor Nordsee-Baltische See liegen, eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 85 % pro Tag bewirken (von 34.800 auf 5.200 Tonnen CO2, ausgehend von 470 Passagieren pro Tag). Nach Ende der Gleisbauarbeiten wird die Fahrtzeit zwischen Bremen und Groningen auch auf 2 Stunden und 11 Minuten reduziert, vergleichbar mit der Fahrtzeit im Auto oder Bus.

Die Vorteile grenzüberschreitender Verbindungen beschränken sich jedoch nicht nur auf kürzere Fahrtzeiten. Wunderline ermöglicht grenzüberschreitenden Pendelverkehr und trägt über integrierte Anschlussmobilität (Anschluss von Tür zu Tür) zur besseren Erreichbarkeit und zur Lebensqualität der nördlichen Grenzregion bei. Wunderline verbindet außerdem drei wichtige wirtschaftliche Knotenpunkte: Bremen, Oldenburg und Groningen. Eine schnellere und komfortablere Zugverbindung schafft Möglichkeiten zum Austausch wissenschaftlicher Studien zwischen Universitäten, sie regt den Tourismus in der Grenzregion an und realisiert einen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt.

Um das Potential der grenzüberschreitenden Verbindungen voll auszuschöpfen, rufen die Wunderline-Projektpartner EU-Entscheidungsträger dazu auf, einen günstigen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der hochwertige Personenverkehrsdienste per Zug ermöglicht. Passagiere reisen nicht von Bahnhof zu Bahnhof, sondern von Tür zu Tür, und würden daher von einem integrierten Ticketingdienst über die Landesgrenzen hinweg profitieren.

Einladung Wunderline Community +

Uitnodiging Wunderline Community +

Uitnodiging Wunderline Community +

18. November 2021 13:00-15:00

Am 18. November 2021 findet die Wunderline Community+ statt, mit dem Thema „Connecting regions, connecting Europe“. Mit interessanten Sprechern werden wir über grenzüberschreitende Bahnverbindungen, das European Year of Rail, Innovationen und natürlich die Wunderline reden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen.

Möchten Sie die Veranstaltung live verfolgen? Das können Sie, wenn Sie auf den Button „Join“ in der Einladung klicken. Wir hoffen, Sie zu begrüßen!

Invitation Wunderline Community + Connecting Europe

Regio Groningen vraagt gezamenlijk aandacht voor Rijksbijdrage Verdubbeling N33 Midden en Wunderline

In een gezamenlijke oproep richtten de provincie Groningen, een aantal Groninger gemeenten en het bedrijfsleven zich dinsdag 25 mei tot informateur Mariëtte Hamer. Zij doen hiermee een dringend beroep op de informateur van het nieuw te vormen kabinet voor een financiële bijdrage vanuit het Rijk in de twee Rijksinfrastructuurprojecten ‘Verdubbeling N33 Midden’ en ‘Wunderline’. Projecten die in een ver gevorderd stadium van besluitvorming zaten, maar nu sterk onder druk zijn komen te staan doordat de provincie grote aanvullende financiële bijdragen heeft moeten doen aan andere Rijksinfrastructuurprojecten. Op dit moment ontbreekt in totaal € 78 miljoen voor de realisatie van beide projecten. De regio Groningen gaat hierover graag in gesprek met het Rijk om te zoeken naar oplossingen.

De gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen, Oldambt, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en EDR (Eems Dollard Regio) werken intensief samen aan het verbeteren van infrastructuur, met als doel om de sociaaleconomische structuur in de noordelijke (grens)regio te versterken. Eerder is daartoe ondermeer samen met het Rijk een zogenoemd Regio Specifiek Pakket (RSP) ontwikkeld voor deze Rijksinfrastructuur. De noodzakelijke verbeteringen van de infrastructuur liggen voor Groningen in het direct verlengde van het recent gelanceerde ‚Bouwstenen voor het Deltaplan, Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden‘.

De afgelopen jaren heeft de provincie meerdere keren substantieel grote aanvullende financiële bijdragen gedaan aan de, onder verantwoordelijkheid van het Rijk, uitgevoerde projecten waarbij Rijksinfrastructuur werd verbeterd. Dit was noodzakelijke vanwege substantiële overschrijdingen bij de (Rijks)projecten ‘Groningen Spoorzone’ en ‘Aanpak Ring Zuid’, waarvoor de risico’s voor rekening van de provincie kwamen. Dit zorgde voor uitputting van het budget in het RSP-programma.

Verdubbeling Rijksweg N33 Midden

Om het sociale en economische perspectief voor heel Groningen te verbeteren, is het belangrijk dat noordoost Groningen beter bereikbaar wordt. De N33 is cruciaal voor een goede ontsluiting van de bestaande en nieuwe bedrijvigheid in de haven- en industrieclusters in Delfzijl en de Eemshaven. Twee zeehavens die door het Rijk aangemerkt zijn als havens van nationaal belang en die essentieel zijn voor nationale opgaven op het gebied van de energietransitie, vergroening van de chemie en een circulaire economie. Desondanks is het de enige haven van nationaal belang die niet is ontsloten met een 4-baansweg. De snelle ontwikkeling van (nieuwe) duurzame activiteiten, mede door de geplande uitbreiding van de Eemshaven, in combinatie met de grootse plannen die er rondom waterstof zijn in Groningen, maken nationale investeringen in de regionale infrastructuur noodzakelijk en van maatschappelijke en economische toegevoegde waarde.

Wunderline

Door te investeren in de kwaliteit van de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Bremen geven de provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen samen een impuls aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstap tussen Groningen en Bremen kunnen reizen. Dit is in het belang van de grensoverschrijdende samenwerking, werkgevers en werknemers, studenten en toeristen. Het Rijk draagt weliswaar bij aan de Wunderline, maar het overgrote deel werd tot op heden door de provincie gefinancierd. Ondertussen is de eerste bouwfase gestart. Uiterlijk moet in 2022 duidelijkheid over de financiering van bouwfase 2 zijn. Om tijdig te kunnen starten én in aanmerking te komen voor cofinanciering uit de EU. Dit zijn belangrijke afspraken die met de Duitse partners gemaakt zijn.

Verantwoordelijkheid

De noordelijke regio doet dan ook een dringend beroep op Den Haag om beide Rijksinfrastructuurprojecten perspectief te bieden op financiering met Rijksmiddelen in een nieuw regeerakkoord. Het Rijk neemt hiermee de verantwoordelijkheid die van haar verwacht zou mogen worden, passend bij het feit dat we in Groningen werken aan de toekomst van Nederland.

Stuurgroep verwelkomt ambassadeur European Year of Rail Wim van de Camp

Wim van de Camp

Wim va de Camp

Vandaag schuift tijdens de Wunderline stuurgroep bijeenkomst een speciale gast aan: de heer Wim van de Camp. Hij is de Nederlandse ambassadeur van het European Year of Rail.

Aanwezigheid in stuurgroep

Doel van zijn aanwezigheid in de stuurgroep is om hem kennis te laten nemen van de voortgang van de Wunderline. Daarnaast stelt het bezoek hem in staat om de naamsbekendheid van het project te vergroten in zijn netwerk, in het kader van verschillende activiteiten rond het European Year of Rail. Tijdens de stuurgroep zal Van de Camp door de voorzitter, Berend Lindner, worden uitgenodigd om mee te denken over verschillende thema’s.

Ambassadeur European Year of Rail

In zijn rol als ambassadeur is Van de Camp tijdens het European Year of Rail hét boegbeeld van de spoorsector en zet hij zich in „om te laten zien welke mogelijkheden reizen per spoor biedt, niet alleen binnen Nederland, maar ook tussen de Europese landen en steden. Op die manier kan de ambassadeur bijdragen aan een aansprekend programma voor het European Year of Rail.”

Wim van de Camp

Van de Camp was tussen 2009 en 2019 lid van het Europees Parlement en hij heeft als rapporteur van het vierde Spoorwegpakket intensief deelgenomen aan het Europees beleidsdebat over het gebruik van spoorwegen voor personen- en goederenvervoer. Van 1986 tot 2009 was de CDA-politicus lid van de Tweede Kamer in Den Haag.

Staatsecretaris Knops over Wunderline: ‚belangrijke stap op gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen‘

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops blikt in de brief Groeien aan de grens terug op het thema grensoverschrijdende samenwerking in de afgelopen kabinetsperiode (2017-2021). Hierbij noemt hij de Wunderline als ‚belangrijke stap op het gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen.‘ Oplossingen zijn zo dichterbij gekomen, stelt hij.

Lees hier de volledige brief van staatssecretaris Knops over grensoverschrijdende samenwerking.

Wunderline Community: ‚Auf dem Weg zur nächsten Haltestelle‘

Wunderline Community

Wunderline Community

Am Donnerstag, den 18. März 2021, fand die Wunderline Community statt. Dies ist die jährliche Veranstaltung für alle, die in den Bereichen Bahn, Anschlussmobilität (Verbindung von Tür zu Tür), (grenzüberschreitender) Tourismus sowie Bildungs- und Arbeitsmarkt tätig sind. Aufgrund von Corona wurde die vorherige Veranstaltung der Community abgesagt und dieses Mal wurde die Community online abgehalten, mit Rednern aus einem Studio. Das Treffen zählte 84 Teilnehmer, die aus Brüssel, Berlin, Den Haag, Groningen, Hannover und der niederländisch-deutschen Grenzregion kamen.

Während des Treffens wurden die Teilnehmer über die neuesten Entwicklungen bezüglich der Wunderline informiert und nahmen an einer interaktiven Session über den Mehrwert der Wunderline für die Region teil. Außerdem gab es die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen. Sie können das gesamte Meeting hier verfolgen

Wunderline auf Kurs

Nach der Eröffnung durch den Tagesvorsitzenden gab es eine kurze Diskussionsrunde mit Berend Lindner (Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung) und Fleur Gräper (Regionalministerin der Provinz Groningen). Sie wurden nach dem Einfluss der Korona auf die Realisierung der Wunderline gefragt. Lindner macht sich darüber keine Sorgen: „Die Wunderline ist weiter auf Kurs“, sagt er. „Trotz Korona haben wir mit der Baustufe 1 begonnen und liegen im Zeitplan für die Fertigstellung im Jahr 2024, zeitgleich mit der Friesenbrücke.“ Fleur Gräper fügte hinzu: „Es wurde bereits viel erreicht. So wurden beispielsweise Anpassungen an den Gleisen auf beiden Seiten der Grenze vorgenommen und der Schnellzug zwischen Groningen und Winschoten fährt seit Dezember 2020. Alles läuft ganz nach Plan und Budget. Das ist etwas ganz Besonderes für ein Infrastrukturprojekt.“

Fleur Gräper Berend Lindner

Was genau im Wunderline-Projekt in der vergangenen Zeit erreicht wurde, konnten die Teilnehmer dann im neuen Wunderline-Film sehen: „Auf dem Weg zur nächsten Haltestelle“.

Interaktiver Teil

Neben mehreren Präsentationen und Videos umfasste das Programm auch einen interaktiven Teil zu den Themen „Bildung und Ausbildung“ und „Kultur und Tourismus“, beide im Zusammenhang mit Mobilität. Zwei Best Practices zeigten, wie die Wunderline diese Themen unterstützen kann. So wurde beispielsweise auf die App „Digitale Entdeckungen entlang der Wunderline“ aufmerksam gemacht, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. Ein Vlog von zwei Studenten, die im Ausland studieren, wurde ebenfalls gezeigt. Während der interaktiven Sessions konnten die Teilnehmer an diesen Themen arbeiten. Sie beantworteten unter anderem die Fragen, wie Bildungseinrichtungen und Unternehmen in der Region von der Wunderline profitieren können und wie der Tourismus von der Wunderline profitieren kann. Lesen Sie hier die wichtigsten Ergebnisse der interaktiven Sitzungen.

Wunderline Community +

Am Ende des Treffens wurden Richard Eckermann (Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung; Referat 44 – Schiene, Öffentlicher Personennahverkehr / Wunderline) und Tjeerd Postma (Projektleiter Wunderline für die Provinz Groningen) nach den nächsten Schritten für die Wunderline gefragt. Tjeerd Postma gab einen Ausblick auf das im Herbst stattfindende „Wunderline Community +“ Treffen, das unter anderem dem European Year of Rail gewidmet sein wird. „Damit wollen wir uns mit der Wunderline stark in Richtung Europa positionieren. Wir sind gut sichtbar, aber mit Blick auf die Baustufe 2 gibt es noch viel zu tun.“ Richard Eckermann stimmte zu: „Wir müssen an die Zukunft denken. Das nächste Ziel ist es, die Finanzierung für Baustufe 2″ zu sichern“. Beide Herren riefen die Teilnehmer der Community auf, zu diesem Ziel beizutragen und die Wunderline einen Schritt weiter voran zu bringen.

Nach dem Programm konnten sich die Teilnehmer bei einem Meet & Greet kennenlernen. Das Treffen konnte mit vielen positiven Reaktionen rechnen.

Provincies Groningen, Drenthe en Overijssel roepen op: ‚meer geld voor grensoverschrijdend spoor‘

Wunderline

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en enkele betrokken Duitse overheden hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord. In deze brief roepen zij het nieuwe kabinet op om geld vrij te maken voor grensoverschrijdende treinverbindingen.

Het gaat hierbij om de Wunderline (Groningen-Bremen), RegioPa (Rheine-Emmen) en EuregioRail (Münster-Zwolle). Volgens de grensregio zijn goede treinverbindingen noodzakelijk voor een sterke economische ontwikkeling van de grensstreek.

„We roepen in deze brief het toekomstige kabinet op om aandacht te hebben voor deze regionale grensoverschrijdende verbindingen“, aldus gedeputeerde Fleur Gräper. „De oproep is voor een deel. Als je het als Rijk belangrijk vindt, moet er geld voor vrijgemaakt worden.“

Ring Süd, Stadt Groningen und Wunderline

Die Behörden innerhalb des Projekts „Aanpak Ring Zuid“ (die südlich Umgehungsstraße der Stadt Groningen, ARZ) und die Bauunternehmerkombination Herepoort (CHP) haben eine endgültige Vereinbarung über die finanzielle Situation des Projekts getroffen. Für die Kosten, die mit der dreijährigen Verzögerung des Projekts verbunden waren, wurde eine Lösung gefunden. Auch über die finanzielle Basis für den weiteren Projektverlauf wurde eine Einigung erzielt.

Die neuen finanziellen Regelungen führen zu einem zusätzlichen finanziellen Beitrag der Provinz Groningen in Höhe von 78 Mio. € ohne MwSt. (94 Mio. € inklusive MwSt). Die der Finanzierung des Projektes zugrundeliegende Finanzvereinbarung RSP (Region Spezifisches Finanzpaket) besagt, dass Kostensteigerungen von Projekten innerhalb dieses Finanzpakets aufgefangen werden müssen. Die Provinzregierung von Groningen schlägt vor, den zusätzlichen Beitrag aus den reservierten finanziellen Mitteln für die RSP-Projekte Ausbau N33 und Wunderline zu decken. Es bleibt dabei weiterhin das Ziel der Provinz, diese Projekte zu realisieren. Rijkswaterstaat, die ausführende Behörde des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Umwelt, wird die Kosten für die Aufrechterhaltung der ARZ-Projektorganisation noch drei Jahre lang tragen.

Dieser gesamten Finanzierungsvorschlag wird den Parlament der Provinz Groningen so bald wie möglich zur Behandlung und Genehmigung vorgelegt.

Vereinbarung

Im Juli 2020 haben sich die Parteien auf eine Rahmenvereinbarung zur Realisierung des Projekts geeinigt. In den vergangenen Monaten fanden Gespräche über die weitere Ausarbeitung des Rahmenvertrags statt. Diese wurde nun in einer endgültigen Vereinbarung (Festlegungsvereinbarung) zwischen ARZ und CHP festgelegt.

Frau Fleur Gräper- van Koolwijk, Vorsitzender Lenkungsausschuss ARZ und Regionalministerin:
„Es ist gut, dass eine Lösung für die finanzielle Situation der Südumgehung gefunden wurde. Der Umbau der Südumgehung ist ein wichtiges Projekt für die Erreichbarkeit und Lebensqualität der Stadt und der Region. Die Partner, ARZ und CHP haben viel Energie investiert, um eine Lösung für die Fertigstellung des Projekts zu finden. Ich bin zuversichtlich, dass diese Vereinbarung das erreichen wird. Den Vorschlag für diese Lösung werde ich demnächst im Provinzparlement besprechen.“

Hans Koning, Vorsitzender Bauunternehmerkombination und Geschäftführer Max Bögl:
„Mit dieser Lösung können wir mit der Erneuerung der südlichen Umgehungsstraße fortfahren. Wir sind erleichtert, dass wir weiterbauen können und sehen der weiteren Realisierung des Projekts zuversichtlich entgegen.“

Wunderline

Für das Projekt Wunderline bedeutet dies, dass die Realisierung der ersten Bauphase (bis Ende 2024) weiterhin durchgeführt werden kann. Die Vorbereitungen für Phase 2 können ebenfalls wie geplant fortgesetzt werden. Innerhalb dieser ersten Bauphase werden verschiedene Streckenbauarbeiten durchgeführt. Dies wird zu höheren durchgeführt. Dies wird zu höheren Geschwindigkeiten und einer Verkürzung der Fahrzeit zwischen Groningen und Bremen von 2,43 Stunden auf 2,26 Stunden führen.

Im Einklang mit den 2019 getroffenen Vereinbarungen zur Realisierung der Wunderline konzentrieren sich die Anstrengungen sowohl der niederländischen als auch der deutschen Partner weiterhin darauf, eine geeignete Finanzierung für die Realisierung der Bauphase 2 der Wunderline bis spätestens 2023 zu finden. Mit der Fertigstellung der Bauphase 2 im Jahr 2030 wird sich die Fahrzeit weiter auf 2,11 Stunden reduzieren. Diese Phase betrifft insbesondere die Arbeiten an den Abschnitten Winschoten – Grenze und Leer – Oldenburg.

__________________________________________________________________________________
Hinweis für die Presse: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Provinz Groningen – Abteilung Verwaltung, Recht und Kommunikation, Telefon 00 31 50 3164129. Außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: 00 31 6 22668447.
Oder an ARZ (Aanpak Ring Zuid): Frau Nicolette Boelens (Manager Communication) 00 31 6 15068121.

Anfang der Bauarbeiten an der Strecke Groningen – Winschoten

Ab Dezember 2020 wird es auch Regional-Express zwischen Groningen und Winschoten geben. Fünf zusätzliche Züge werden in der morgendlichen Stoßzeit und acht in der abendlichen Stoßzeit verkehren. Der Einsatz von diesen Zügen bewirkt eine kürzere Fahrzeit, eine bessere Verteilung der Fahrgäste und damit eine größere Chance auf einen Sitzplatz. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Gleise und Bahnhöfe umgebaut werden. ProRail wird Mitte September seine Arbeit beginnen.

Anfang der Arbeit

Ab Montag, dem 14. September wird ProRail am Bahnhof Zuidbroek arbeiten. Alte Gleisen, die nicht mehr benützt werden, werden entfernt. In der Zeit vom 10. bis 19. Oktober (niederländische Herbstferien) wird der Bauunternehmer an allen Standorten Tag und Nacht arbeiten. Zusätzlich zu den Gleisen und Bahnhöfen finden auch Bauarbeiten – um die Sicherheit zu vergrößern – an Bahnübergängen statt.

Wunderline

Die Umbauten an der Strecke sind auch für die Wunderline notwendig, da die Verbindung Groningen-Winschoten Teil der Wunderline ist. Damit ist die Realisierung der Wunderlinie einen Schritt voran gekommen.

Möchten Sie mehr über das Projekt „Regional-Express Groningen-Winschoten“ und die Arbeit erfahren? Lesen Sie dann diesen Blog (nur auf niederländisch)

Anhörungsverfahren Friesenbrücke gestartet

Friesenbrücke

Die Friesenbrücke bei Weener. Quelle: DB Netz AG/Alexander Heinemann.

Am 12. Mai 2020 begann das Anhörungsverfahren für die Friesenbrücke. Nun können die Beteiligten bis zum 23. Juli auf den Planfeststellungsentwurf für die neue Drehbrücke reagieren, den die Deutsche Bahn Ende 2019 dem Eisenbahn-Bundesamt vorgelegt hat. Damit rückt der Wiederaufbau der Friesenbrücke immer näher. Ende 2024 soll die Brücke gleichzeitig mit dem ersten Schritt zur Realisierung der Wunderline fertiggestellt werden.

Anhörungsverfahren

Alle eingegangenen Reaktionen werden im Verfahren berücksichtigt, das zu einem so genannten Planfeststellungsbeschluss führen soll. Informationen über das weitere Vorgehen finden Sie auf der Website der Deutschen Bahn: www.deutschebahn.com/pr-hamburg-de/aktuell/presseinformationen/Erneuerung-der-Friesenbruecke-Oeffentliche-Auslage-der-Planfeststellungsunterlagen–5196014. Generelle Informationen zum Projekt Friesenbrücke gibt es zudem im BauInfoPortal: https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/friesenbruecke.

Erneuerung der Friesenbrücke

Im Jahr 2015 wurde die Friesenbrücke von einem Frachtschiff teilweise zerstört und seitdem ist der Zugverkehr zwischen Groningen und Leer unterbrochen. Unterdessen hat die Deutsche Bahn einen Plan für den Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke erstellt, die in der Nähe der deutschen Stadt Weener liegt und über die Ems führt. Die neue Friesenbrücke wird eine Drehbrücke und sogar eine der größten in Nordwesteuropa sein. Es wird auch einen separaten Weg für Radfahrer und Fußgänger geben. Nach den derzeitigen Plänen wird im Jahr 2021 mit dem Rückbau der alten Brückenreste begonnen, der Bau der neuen Brücke soll 2024 abgeschlossen werden.

Wunderline

Mit der Fertigstellung der Friesenbrücke werden die Züge zwischen Groningen und Leer wieder in Betrieb genommen. Eine wichtige Voraussetzung für die Wunderline, die diese Strecke nutzen wird. Die Reisezeit zwischen Bremen und Groningen wird dann auf unter 2,5 Stunden verkürzt. Eine zweite Ausbaustufe der Wunderline ist bis 2030 angesetzt, damit reduziert sich die Reisedauer um eine weitere Viertelstunde.

Copyright © 2019 Wunderline