Wunderline Community +: „Connecting regions, connecting Europe“

Wunderline Community +

Wunderline Community +

Op donderdag 18 november 2021 vond de Wunderline Community+ bijeenkomst plaats, het (jaarlijkse) evenement voor iedereen die belangstelling heeft voor spoor, ketenmobiliteit (aansluiting van deur tot deur), (grensoverschrijdend) toerisme en opleiding en arbeidsmarkt. Het thema van de bijeenkomst was „Connecting regions, connecting Europe“. Met diverse gasten werd er gepraat over grensoverschrijdende spoorverbindingen, het European Year of Rail, innovaties en natuurlijk de Wunderline. Bijna honderd mensen uit o.a. Groningen, Bremen, Hannover, Berlijn, Brussel en Bordeaux volgden de bijeenkomst via een livestream.

Europese dimensie

De Wunderline Community kende deze keer een Europees dimensie, aangeduid met het +-symbool. Centraal stond de verbinding tussen Europa en de regio en de rol die de Wunderline hierin vervult. Belangrijke onderwerpen waren het European Year of Rail, innovaties en recente Europese ontwikkelingen. En natuurlijk informatie over de laatste stand van zaken rond de Wunderline.

Kijk hier de Wunderline Community+ terug:

Bestuurlijk welkom

Na de opening volgden welkomstboodschappen van Berend Lindner (Staatssekretär Niedersachsen), Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) en Ronny Meyer (Staatsrat Vrije Hanzestad Bremen). Hierin benadrukte Linder vooral de goede samenwerking met de partners en onderstreepte Gräper hoe belangrijk de rol van de EU is in de realisatie van de Wunderline. Meyer noemde dat de Wunderline een grote rol speelt bij de mobiliteitsontwikkelingen zonder auto en daarmee bijdraagt aan de transitie die moet plaatsvinden (Green Deal).

European Year of Rail

Tijdens het blok European Year of Rail ging Herald Ruijters, directeur van de European Commission (DG MOVE), in op (toekomstige) ontwikkelingen. Zo vertelde hij over een nieuw Europees voorstel in 2022 dat moet leiden tot CO2-reductie en uiteindelijk tot zero emission mobiliteit. Ruijters gaf nadrukkelijk aan dat de Wunderline aan dit plan kan bijdragen, maar dat het project meer en grotere ambities moet hebben. Hij pleitte met name voor elektrificatie van het spoor aan Nederlandse zijde van de grens, omdat waterstof „geen langetermijn oplossing is.“ Wim van de Camp, Nederlandse ambassadeur van het Year of Rail, was ook aanwezig om mee te praten over Europese ontwikkelingen. Hij sprak kritisch over de nationale financiële bijdragen en is van mening dat de EU zich nadrukkelijker moet uitspreken voor de trein.

Innovaties en Connecting regions

Janek Pfeifer van Deutsche Bahn en Pieter Lautenbach van ProRail spraken tijdens het tweede blok over innovaties aan beide zijden van de grens. Hierbij ging het over de toepassing van drones en de aanpak van de zwakke ondergrond. Zie voor meer informatie de video’s (link).
In het laatste blok werd een link gelegd tussen Europa en de regio. Online te gast waren Gitta Connemann (Bundestagsmitglied), Cora-Yfke Sikkema (burgemeester gemeente Oldambt), en Torsten Slink (Hauptgeschäftsführer IHK Ostfriesland-Papenburg). Zij benadrukten het belang van de Wunderline voor de gemeenten en de vele stakeholders.

Afsluiting en vooruitblik

Tjeerd Postma, projectleider Wunderline en Götz-Friedrich Schau, Referatsleiter van het Verkeersministerie in Niedersachsen verzorgden de afsluiting van de Community bijeenkomst. Gezamenlijk concludeerden zij dat de Wunderline op het goede spoor zit wat betreft, planning, ketenmobiliteit en samenwerking in het Nederlands – Duitse Wunderline team.
Richting toekomst zal de Wunderline, als onderdeel van het Europese netwerk, vooral aandacht moeten besteden aan het vergroten van de ambities en aan het door Ruijters genoemde elektrificatievraagstuk.

Stuurgroep verwelkomt ambassadeur European Year of Rail Wim van de Camp

Wim van de Camp

Wim va de Camp

Vandaag schuift tijdens de Wunderline stuurgroep bijeenkomst een speciale gast aan: de heer Wim van de Camp. Hij is de Nederlandse ambassadeur van het European Year of Rail.

Aanwezigheid in stuurgroep

Doel van zijn aanwezigheid in de stuurgroep is om hem kennis te laten nemen van de voortgang van de Wunderline. Daarnaast stelt het bezoek hem in staat om de naamsbekendheid van het project te vergroten in zijn netwerk, in het kader van verschillende activiteiten rond het European Year of Rail. Tijdens de stuurgroep zal Van de Camp door de voorzitter, Berend Lindner, worden uitgenodigd om mee te denken over verschillende thema’s.

Ambassadeur European Year of Rail

In zijn rol als ambassadeur is Van de Camp tijdens het European Year of Rail hét boegbeeld van de spoorsector en zet hij zich in „om te laten zien welke mogelijkheden reizen per spoor biedt, niet alleen binnen Nederland, maar ook tussen de Europese landen en steden. Op die manier kan de ambassadeur bijdragen aan een aansprekend programma voor het European Year of Rail.”

Wim van de Camp

Van de Camp was tussen 2009 en 2019 lid van het Europees Parlement en hij heeft als rapporteur van het vierde Spoorwegpakket intensief deelgenomen aan het Europees beleidsdebat over het gebruik van spoorwegen voor personen- en goederenvervoer. Van 1986 tot 2009 was de CDA-politicus lid van de Tweede Kamer in Den Haag.

Copyright © 2019 Wunderline