De bouwstappen

Huidige situatie

Het traject tussen Groningen en Bremen is bij elkaar 173 kilometer. Hiervan ligt 49 kilometer op Nederlands grondgebied en 124 kilometer in Duitsland. Reizigers tussen Groningen en Bremen moeten overstappen in Leer. Tot december 2015 bedroeg de reistijd 2 uur en 43 minuten. Sinds december 2015 is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Weener en Leer omdat er een schip tegen de Friesenbrücke aan is gevaren. Reizigers kunnen gebruik maken van treinvervangend busvervoer.

Toekomstige situatie

Met aanpassingen in de railinfrastructuur is in 2030 de reistijd tussen Groningen en Bremen teruggebracht naar iets meer dan twee uur. Hiervoor zijn twee bouwstappen gerealiseerd, waarin € 128 miljoen is geïnvesteerd en er is zicht op de haalbaarheid van een directe treinverbinding.

Sneltrein Groningen-Winschoten

Vanaf december 2020 rijden er in de spits extra treinen tussen Groningen en Winschoten. Dit zijn sneltreinen. De inzet van sneltreinen zorgt voor een kortere reistijd, een betere spreiding van reizigers en daarmee meer kans op een zitplaats. Om de sneltreinen te laten rijden, zijn aanpassingen aan sporen en stations nodig. Van medio oktober t/m eind november heeft de aannemer daarom werkzaamheden uitgevoerd tussen Haren en Scheemda. Daarnaast is de inzet van sneltreinen alleen mogelijk wanneer er een station opgeheven wordt. De Provinciale Staten van Groningen hebben besloten dat dit station Sappemeer Oost moet worden. Dit station is per 13 december niet langer in gebruik. De zojuist genoemde maatregelen zijn ook noodzakelijk voor de Wunderline, omdat de verbinding Groningen-Winschoten onderdeel is van het Wunderline-traject.

Wil je meer weten over de werkzaamheden tussen Groningen en Winschoten? Lees dan de factsheet of bekijk de video over dit project. Wil je meer weten over de sluiting van station Sappemeer Oost, lees dan deze factsheet.

Stapsgewijs naar realisatie

Hieronder zijn de maatregelen visueel weergegeven. Voor meer informatie over de maatregelen aan Duitse zijde kunt u ook het bouwinfoportaal van Deutsche Bahn bezoeken.

Copyright © 2019 Wunderline