De bouwstappen

Huidige situatie

Het traject tussen Groningen en Bremen is bij elkaar 173 kilometer. Hiervan ligt 49 kilometer op Nederlands grondgebied en 124 kilometer in Duitsland. Reizigers tussen Groningen en Bremen moeten overstappen in Leer. Tot december 2015 bedroeg de reistijd 2 uur en 43 minuten. Sinds december 2015 is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Weener en Leer omdat er een schip tegen de Friesenbrücke aan is gevaren. Reizigers kunnen gebruik maken van treinvervangend busvervoer.

Toekomstige situatie

Met aanpassingen in de railinfrastructuur is in 2030 de reistijd tussen Groningen en Bremen teruggebracht naar iets meer dan twee uur. Hiervoor zijn twee bouwstappen gerealiseerd, waarin € 128 miljoen is geïnvesteerd en er is zicht op de haalbaarheid van een directe treinverbinding.

Stapsgewijs naar realisatie

Hieronder zijn de maatregelen visueel weergegeven. Voor meer informatie over de maatregelen aan Duitse zijde kunt u ook het bouwinfoportaal van Deutsche Bahn bezoeken.

Copyright © 2019 Wunderline