Bouwstart Friesenbrücke

Bouwstart Friesenbrücke

V.l.n.r: Ulf Thiele (Landtag Niedersachsen), Gitta Connemann (Bundestag), Bernd Althusmann (Land Niedersachsen), Enak Ferlemann (Ministerie Verkeer & Infrastructuur), Ronald Pofalla (Deutsche Bahn AG), Matthias Groote (Landkreis Leer). Bron: Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn is officieel begonnen met de bouw van de Friesenbrücke. Het startsein werd gegeven tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in Weener op vrijdag 23 juli in aanwezigheid van Duitse ministers en staatssecretarissen. Vanwege de recente coronaontwikkelingen in Nederland kon de Groninger Commissaris van de Koning René Paas de bijeenkomst helaas niet bijwonen en moesten Nederlandse genodigden de ceremonie via een livestream volgen.

Starthandeling

De bijeenkomst vond plaats op een schip, dat de aanwezige bestuurders over de Eems richting de Friesenbrücke voer. De officiële starthandeling bestond uit de onthulling van het ontwerp van de nieuwe brug. Een bijzondere mijlpaal, nu de in 2015 ingestorte brug eindelijk weer in ere wordt hersteld.

Toespraak minister Althusmann

Onder de genodigden was ook Bernd Althusmann, minister van Economische Zaken, Arbeid, Verkeer en Digitalisering, die namens de deelstaat Nedersaksen een paar woorden mocht spreken. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Bremen: “Dankzij de wederopbouw van de Friesenbrücke, een belangrijke voorwaarde voor de Wunderline, kan de reistijd tussen Groningen en Bremen teruggebracht worden tot minder dan tweeëneenhalf uur. Dit zorgt voor een betere mobiliteit van de bewoners aan beide zijden van de grens en draagt bij aan versterking van de hele grensregio. En ik zeg het uitdrukkelijk, Nedersaksen staat achter dit project.”

Op koers

De aftrap zou oorspronkelijk een week eerder plaatsvinden, maar vanwege de watersnoodramp in enkele Duitse deelstaten vond Deutsche Bahn een feestelijke bijeenkomst ongepast. Daarom werd besloten de bestuurlijke bijeenkomst uit te stellen en in sobere vorm te laten plaatsvinden. Volgens Deutsche Bahn betekent het uitstel van de ceremonie geen vertraging voor de bouw van de nieuwe brug. De spoorwegmaatschappij bevestigde onlangs nog dat ze op planning ligt richting 2024 en dat ook de financiering van de ontstane meerkosten binnen Duitsland is opgelost.

Friesenbrücke

In december 2015 voer een vrachtschip tegen de Friesenbrücke aan. Sindsdien is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Weener en Leer. In juli 2021 heeft de Federale Spoorwegautoriteit de vergunning verleend voor de herbouw van de brug. De eerste voorbereidende werkzaamheden gaan deze maand van start. Volgens de planning verwijdert Deutsche Bahn tot en met oktober de restanten van de oude brug, zodat in april 2022 met de bouw van een nieuwe draaibrug kan worden gestart. De nieuwe Friesenbrücke zal de grootse spoordraaibrug van Europa worden en zal eind 2024 voltooid zijn.

Wunderline

De heropening van de Friesenbrücke eind 2024 valt samen met de oplevering van de eerste fase van de Wunderline. Vanaf dan bedraagt de reistijd tussen Groningen en Bremen 2 uur en 26 minuten, dit is 20 minuten korter dan voorheen. De snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen komt daarmee weer een stap dichterbij.

Copyright © 2019 Wunderline