Brussel trekt nog eens 12,7 miljoen euro uit voor Wunderline

Bron: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/213950/Brussel-trekt-nog-eens-12-7-miljoen-euro-uit-voor-Wunderline

De snellere spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, de zogeheten Wunderline, kan rekenen op een bijdrage van 12,7 miljoen euro van de Europese Commissie.

Dankzij de Wunderline kan de reistijd naar Bremen op termijn met een halfuur worden ingekort.

Half uur sneller

De nieuwe Europese bijdrage is bedoeld voor de verbetering van het traject tussen Groningen via Winschoten naar Leer. Treinen op dat stuk moeten tot 130 kilometer per uur kunnen gaan rijden. Ook worden maatregelen getroffen tegen geluidsoverlast en voor een betere veiligheid.

Eerdere steun

De nieuwe Europese steun komt bovenop de 8,3 miljoen euro die Brussel in 2015 al voor het project uittrok. Het ministerie van Infrastructuur en de provincie Groningen maakten eerder in totaal ruim 100 miljoen euro vrij voor de zogenoemde Wunderline.

In juni werd echter wel bekend dat de provincie ruim 19,9 miljoen euro uit de pot voor de Wunderline haalt om de tekorten bij de uitbreiding van het Groninger spoor op te vangen.

November 2023

EU-commissaris Violeta Bulc (Transport) verwacht op korte termijn officieel groen licht. Het werk moet in november 2023 klaar zijn.

Gräper blij met Europese treinmiljoenen: ‘Meer dan we hadden gehoopt’

Bron: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/213960/Graper-blij-met-Europese-treinmiljoenen-Meer-dan-we-hadden-gehoopt

‘Ik ben er heel blij mee, want het is iets meer dan we hadden gehoopt’, zo laat ze weten. ‘We deden namelijk een aanvraag van 10 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor de eerste fase van de Wunderline, waar zo’n 53 miljoen euro mee gemoeid is.’

Project kost 150 miljoen

Voor de tweede en derde fase zijn de provincie Groningen en de Duitse deelstaat Niedersachsen van plan opnieuw een aanvraag in te dienen bij de Europese Unie. Het hele project is begroot op zo’n 150 miljoen euro. Daarvan komt ruim 85 miljoen uit de pot van de provincie Groningen, 17 miljoen euro van het Rijk en de rest moet uit Europa en Duitsland komen.

Gräper ziet het enthousiasme voor de aanleg van de Wunderline ook aan de andere kant van de grens toenemen. ‘Ik denk dat we erin geslaagd zijn om de Wunderline een echt Nederlands-Duits traject te maken.’

In 2024 eerste deel

De eerste fase moet in 2024 klaar zijn, wanneer de nieuwe Friesenbrücke gereed is. ‘Die deadline gaan we vooralsnog halen.’

Het eerste deel van de werkzaamheden zal vooral bestaan uit het upgraden van de lijn Groningen – Winschoten, die door de zwakke bodem nooit optimaal zal functioneren. ‘Op dat hele traject kunnen we niet altijd een snelheid halen van 130 kilometer per uur, maar op delen van het traject wel. Dat is wel een ingewikkelde puzzel.’

Gemeentes langs het Wunderline traject willen ketenmobiliteit verbeteren

Gemeentes langs het Wunderline traject willen ketenmobiliteit verbeteren

Staatssecretaris van Nedersaksen Dr. Berend Lindner en gedeputeerde provincie Groningen Henk Staghouwer geven het startschot voor het Netwerk Ketenmobiliteit

Oldenburg – Grenzeloze, flexibele en duurzame mobiliteit is belangrijk voor alle gemeenten die aan de spoorlijn tussen Groningen en Bremen liggen. In februari hebben burgemeesters en landraden tijdens de Wunderline-conferentie een intentieverklaring voor verbetering van ketenmobiliteit getekend. Vandaag (20 september 2019) wordt het startschot gegeven voor het Netwerk Ketenmobiliteit. Het netwerk bestaat uit ‘Landkreise’ en gemeenten aangevuld met OV-verbanden in de grensregio. De partners willen concrete maatregelen ontwikkelen, om het reizen van deur tot deur voor bijvoorbeeld toeristen, studenten, grenspendelaars en inwoners uit de regio aantrekkelijker, gemakkelijker en laagdrempeliger te maken.

“Het succes van de Wunderline is afhankelijk van goede ketenmobiliteit. Daarom ben ik blij, dat het Land Nedersaksen, de gemeenten langs de lijn en de provincie Groningen in Nederland bij dit thema samen optrekken”, aldus Staatssecretaris van Nedersaksen Dr. Berend Lindner. Met behulp van INTERREG V A subsidie is het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline opgezet. Busverbindingen, gezamenlijke marketing, grensoverschrijdende ticketing en slimme fietsoplossingen worden als eerste verkend.

”Provincie Groningen heeft met haar partners de laatste jaren veel in de verbetering van de ketenmobiliteit geïnvesteerd. Dat heeft geleid tot meer reizigers in het OV, minder files en parkeeroverlast, een betere levenskwaliteit en bereikbaarheid. Bereikbaarheid is essentieel voor de economie maar ook voor het sociale leven van onze inwoners”, benadrukt gedeputeerde Henk Staghouwer.

Kennisuitwisseling tussen Nederland en Duitsland zal leiden tot grensoverschrijdende initiatieven voor verbetering van de ketenmobiliteit.

Foto: Studio Scheiwe

Wunderline in gesprek met CDU-deelstaatsparlementariër Ulf Thiele

Bron: https://ulf-thiele.de/wunderline-zwischen-groningen-und-bremen-soll-2024-in-betrieb-gehen-ulf-thiele-sprach-mit-vertretern-der-provinz-groningen-ueber-das-bahnprojekt/

In 2024 wordt het eerste deel van de spoorverbinding “Wunderline” tussen Groningen en Bremen opgeleverd en in gebruik genomen.Het betreft het deeltracé tussen Groningen en Leer.Dit betekent ook dat de nieuwe Friesenbrücke bij Weener dan ook klaar moet zijn.Daarover bestond geen verschil van mening tussen Tjeerd Postma, projectleider Wunderline bij de provincie Groningen, Thomas Boom van de firma Meines Holla & Partners in Den Haag, die het provinciebestuur vertegenwoordigt in dit project, en CDU-deelstaatsparlementariër Ulf Thiele tijdens een onderhoud dat onlangs in Leer plaatsvond.“We zitten goed op schema.”, vertelt een optimistische Ulf Thiele.“Maar de financiële aspecten moeten nu wel geregeld worden.”, zo voegt de parlementariër daaraan toe.De wens van Deutsche Bahn AG om de plaatselijke gemeenten een deel van de kosten te laten dragen, vindt hij “absurd”.Daarom is hij blij dat de deelstaat Nedersaksen heeft toegezegd de kosten van het fietspad op de brug te betalen.

Voor Nederland is dit een project van hoge prioriteit.“De nieuwe coalitie in het Groningse provinciebestuur heeft de uitbreiding van de spoorweg opnieuw in het coalitieakkoord opgenomen en we krijgen daar in het parlement regelmatig vragen over.”, aldus Tjeerd Postma.Men is niet altijd volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, met name wat betreft de Friesenbrücke.Want “we zijn niet erg tevreden over de informatievoorziening door de Deutsche Bahn”, zegt Postma, waarmee hij doelt op het feit dat de Duitse spoorwegmaatschappij meer dan een jaar niets liet horen, om pas zeer recent nieuwe updates te geven in een werkoverleg waarin ook de provincie Groningen zitting heeft.

“In Nederland gaan we meestal anders om met vertegenwoordigers van het algemeen belang.We halen eerder iedereen aan boord, zorgen dat ze aan boord blijven, en verkorten daarmee de doorlooptijden voor realisatie en bouw.”, aldus Postma.Een goed teken is volgens alle drie dat Deutsche Bahn inmiddels de Wunderline tot een prioriteit in haar eigen uitbreidingsprogramma gemaakt heeft en het project nu dan ook duidelijk beter ondersteunt.“Deze betrokkenheid geeft duidelijk meer uitzicht op een spoedige realisatie, ook van het tweede deel van het project.”, benadrukt Ulf Thiele.

Wat de financiering van het Wunderline-traject betreft “zijn we samen met de deelstaat Nedersaksen bezig geld van de EU binnen te halen”, legt Tjeerd Postma uit.De planningskosten zijn volgens hem “tot nog toe vooral vanuit Nederland” gefinancierd.De benodigde investering voor de uitbreiding van het 173 km lange spoorwegtracé tussen Groningen en Bremen bedraagt naar schatting 128 miljoen euro.In februari van dit jaar zijn de provincie Groningen, de deelstaat Nedersaksen en de Vrije Hanzestad Bremen het eens geworden over een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een betere treinverbinding tussen Groningen en Bremen.De uitbreiding zal in twee delen worden gerealiseerd.

Het eerste deel omvat het traject tussen Groningen en Leer en het tweede loopt van Leer tot Oldenburg.De Nederlanders zouden graag beide delen tegelijk gerealiseerd zien.De reisduur tussen Groningen en Bremen kan teruggebracht worden van 2 uur 43 minuten in 2015 tot 2:26 uur in 2024, na uitbreidingsfase 1, en uiteindelijk tot 2:11 uur in 2030, na uitbreidingsfase 2.De verantwoordelijke partijen hopen bovendien op een stijging van het grensoverschrijdend passagiersverkeer, van 700 reizigers (in 2015) tot 1900 na de uitbreiding.Deze stijging is een schatting op basis van vergelijkbare tracés, zoals dat tussen Enschede en Münster.“De Wunderline is een fantastisch project voor de Duits-Nederlandse infrastructuur in onze grensregio.”, benadrukt Ulf Thiele.De provincie Groningen en het noordwesten van Nedersaksen met het district Leer kunnen hiermee nog verder naar elkaar toe groeien.Hij staat in doorlopend contact met de verantwoordelijke contactpersonen zowel aan Nedersaksische als aan Nederlandse zijde.Deze contacten wil hij ook in de toekomst blijven onderhouden om eventuele problemen in een vroeg stadium te kunnen herkennen en aan oplossingen bij te dragen.“Regelmatige contacten zijn belangrijk en zinvol.”, benadrukt Ulf Thiele.