Bouw Friesenbrücke officieel gestart

Bouwstart Friesenbrücke
Bouwstart Friesenbrücke

V.l.n.r: Ulf Thiele (Landtag Niedersachsen), Gitta Connemann (Bundestag), Bernd Althusmann (Land Niedersachsen), Enak Ferlemann (Ministerie Verkeer & Infrastructuur), Ronald Pofalla (Deutsche Bahn AG), Matthias Groote (Landkreis Leer). Bron: Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn is officieel begonnen met de bouw van de Friesenbrücke. Het startsein werd gegeven tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in Weener op vrijdag 23 juli in aanwezigheid van Duitse ministers en staatssecretarissen. Vanwege de recente coronaontwikkelingen in Nederland kon de Groninger Commissaris van de Koning René Paas de bijeenkomst helaas niet bijwonen en moesten Nederlandse genodigden de ceremonie via een livestream volgen.

Starthandeling

De bijeenkomst vond plaats op een schip, dat de aanwezige bestuurders over de Eems richting de Friesenbrücke voer. De officiële starthandeling bestond uit de onthulling van het ontwerp van de nieuwe brug. Een bijzondere mijlpaal, nu de in 2015 ingestorte brug eindelijk weer in ere wordt hersteld.

Toespraak minister Althusmann

Onder de genodigden was ook Bernd Althusmann, minister van Economische Zaken, Arbeid, Verkeer en Digitalisering, die namens de deelstaat Nedersaksen een paar woorden mocht spreken. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Bremen: “Dankzij de wederopbouw van de Friesenbrücke, een belangrijke voorwaarde voor de Wunderline, kan de reistijd tussen Groningen en Bremen teruggebracht worden tot minder dan tweeëneenhalf uur. Dit zorgt voor een betere mobiliteit van de bewoners aan beide zijden van de grens en draagt bij aan versterking van de hele grensregio. En ik zeg het uitdrukkelijk, Nedersaksen staat achter dit project.”

Op koers

De aftrap zou oorspronkelijk een week eerder plaatsvinden, maar vanwege de watersnoodramp in enkele Duitse deelstaten vond Deutsche Bahn een feestelijke bijeenkomst ongepast. Daarom werd besloten de bestuurlijke bijeenkomst uit te stellen en in sobere vorm te laten plaatsvinden. Volgens Deutsche Bahn betekent het uitstel van de ceremonie geen vertraging voor de bouw van de nieuwe brug. De spoorwegmaatschappij bevestigde onlangs nog dat ze op planning ligt richting 2024 en dat ook de financiering van de ontstane meerkosten binnen Duitsland is opgelost.

Friesenbrücke

In december 2015 voer een vrachtschip tegen de Friesenbrücke aan. Sindsdien is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Weener en Leer. In juli 2021 heeft de Federale Spoorwegautoriteit de vergunning verleend voor de herbouw van de brug. De eerste voorbereidende werkzaamheden gaan deze maand van start. Volgens de planning verwijdert Deutsche Bahn tot en met oktober de restanten van de oude brug, zodat in april 2022 met de bouw van een nieuwe draaibrug kan worden gestart. De nieuwe Friesenbrücke zal de grootse spoordraaibrug van Europa worden en zal eind 2024 voltooid zijn.

Wunderline

De heropening van de Friesenbrücke eind 2024 valt samen met de oplevering van de eerste fase van de Wunderline. Vanaf dan bedraagt de reistijd tussen Groningen en Bremen 2 uur en 26 minuten, dit is 20 minuten korter dan voorheen. De snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen komt daarmee weer een stap dichterbij.

Ontdek de wonderen langs de Wunderline met Wunderline GO

Wunderline GO app

Wunderline GO app

Rechtstreeks met de trein tussen Groningen en Bremen reizen: dat kan vanaf 2024 met de Wunderline. Maar het is nu al mogelijk om bijzondere plekken en verhalen langs de route te ontdekken met de Wunderline GO app.

Wunderline GO

Met de app Wunderline GO kun je de wonderen langs de Wunderline ontdekken, zowel aan de Nederlandse als aan Duitse kant van de grens. In iedere gemeente langs de route van de Wunderline is een uniek wonder te vinden. Dit kan een karakteristiek thema, een (historische) gebeurtenis, een bekend persoon of een bijzondere plek zijn. Een vriendelijke conductrice neemt je mee langs de route en leidt je naar het wonder. Onderweg verschijnt er op je telefoon informatie in de vorm van afbeeldingen, video’s, audio of tekst. Ook kun je zo nu en dan je kennis testen aan de hand van een quiz. De wonderentour wordt extra bijzonder door het gebruik van Augmented Reality. Hierdoor zie je de wonderen in 3D op je telefoon, waarbij het lijkt alsof ze écht voor je staan. De app Wunderline GO is gratis te downloaden voor Android en Apple in de app store.

Bekendheid regio vergroten

De Wunderline GO app is ontwikkeld op initiatief van de gemeenten langs de spoorlijn tussen Groningen en Bremen, met als doel om de bekendheid van de regio te vergroten. Het is een samenwerking tussen de stad Oldenburg, Ostfriesland Tourismus GmbH en de provincie Groningen. Het project werd gefinancierd door het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). En de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen, de deelstaat Nedersaksen en de deelnemende gemeenten. Kijk voor meer informatie op www.wunderline.nl/wunderline-go/.

Wunderline

De Wunderline is het grensoverschrijdende spoorproject van de provincie Groningen, Land Nedersaksen en de Vrije Hanzestad Bremen. Het draagt bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid in de grensregio’s in Noord-Nederland en noordwest-Duitsland. De Wunderline maakt het mogelijk voor werknemers, studenten en toeristen om straks in iets meer dan twee uur tussen Groningen en Bremen te reizen. Dit kan vanaf 2024, als ook de Friesenbrücke heropend is.

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline presenteert Uitvoeringsprogramma

omslag Uitvoeringsprogramma

omslag Uitvoeringsprogramma

Nederlands-Duitse samenwerking krijgt vervolg

Op donderdag 24 juni 2021 vond online de afsluitende bijeenkomst plaats van het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline. De bijeenkomst markeert het einde van de eerste netwerkperiode, met als slotstuk de overhandiging van het zogeheten Uitvoeringsprogramma: een overzicht van alle maatregelen aan de stations langs de Wunderline in Nederland en Duitsland. Staatssecretaris Berend Lindner van Land Niedersachsen en Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) ontvingen het eerste exemplaar.

Kijk de bijeenkomst hier terug.

Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma werd overhandigd door de bestuurlijke vertegenwoordigers van het Netwerk, Landrat Matthias Groote van Landkreis Leer en burgemeester van Oldambt Cora-Yfke Sikkema. Het geeft een overzicht van alle maatregelen aan en rond de Wunderline stations tussen Groningen en Bremen. De beschreven maatregelen moeten straks de bereikbaarheid van de stations verbeteren en ervoor zorgen dat het station een plek wordt waar je kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel. En waar je op een prettige manier even kunt wachten. De extra voorzieningen maken het station tot een aangename plek. Doel is dat de geplande werkzaamheden in 2024 klaar zijn. Tegelijk met het afronden van Bouwstap 1 van het Wunderline-project en de heropening van de Friesenbrücke.

Sikkema Groote Lindner Gräper

Doorstart netwerk: intentieverklaring

Alle betrokken partijen (gemeenten langs de spoorlijn en enkele vervoerorganisaties) hebben verklaard lid te willen blijven van het Netwerk Ketenmobiliteit. Hiervoor zullen zij later deze maand een intentieverklaring ondertekenen. Tijdens de bijeenkomst op 24 juni is deze intentie in een animatie symbolisch gepresenteerd. Het Netwerk blijft zich de aankomende jaren inzetten om ervoor te zorgen dat de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline

In 2019 is het Netwerk Ketenmobiliteit gestart met behulp van het kaderproject Net(z)werk+ uit het INTERREG V A programma. Binnen het Netwerk werken partijen samen aan de verbetering van de ketenmobiliteit langs de Wunderline, oftewel de mobiliteit van deur tot deur. Dit benadrukt de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Het is niet alleen een spoorverbetering, maar het draagt bovenal bij aan versterking van de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland. Een gezamenlijk en grensoverschrijdend project.

Deutsche Bahn organiseert online informatiebijeenkomst rond bouw Friesenbrücke

Friesenbrücke

Die Friesenbrücke bei Weener. Quelle: DB Netz AG/Alexander Heinemann

Op donderdag 17 juni van 12.30 tot 14.15 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats over de aanleg van de nieuwe Friesenbrücke. Tijdens de online bijeenkomst vertellen enkele vertegenwoordigers van Deutsche Bahn over de status en planning van het project en de komende sloopwerkzaamheden, waarmee op 16 juli wordt gestart.

Bijeenkomst volgen

De informatiebijeenkomst is live te volgen via deze livestream en vrij toegankelijk voor publiek. Als u tijdens de bijeenkomst of na afloop vragen heeft, kunt u deze mailen naar friesenbruecke@deutschebahn.com. Deutsche Bahn streeft ernaar uw vraag binnen een paar dagen te beantwoorden.

Start bouw Friesenbrücke

Halverwege juli wordt een eerste stap gezet in de aanleg van de Friesenbrücke. Dan start Deutsche Bahn met het verwijderen van de oude brugdelen. De nieuwe Friesenbrücke moet eind 2024 gereed zijn. Dit is tevens een van de randvoorwaarden om de Wunderline in 2024 te laten rijden. Kijk voor meer informatie over de bouw van de Friesenbrücke op de website van Deutsche Bahn.

Terugblik informatieavond spoorverdubbeling Scheemda-Winschoten

Spoorverdubbeling Scheemda-Winschoten

In het kader van de spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten – op het traject Wunderline – vond op donderdag 27 mei een online informatieavond plaats voor omwonenden en overige belangstellenden. Vanuit een studio in Groningen gaven de provincie Groningen, de Wunderline en ProRail een toelichting op de plannen en beantwoordden zij vragen van deelnemers. Er was veel belangstelling: 120 mensen woonden de informatieavond bij.

Informatieavond 27 mei

De informatiebijeenkomst startte met een welkomstwoord van de wethouder van de gemeente Oldambt, Jurrie Nieboer. Vervolgens werd dieper ingegaan op de spoorverdubbeling, in relatie tot het project Wunderline. Ook werd een tijdsplanning van het project getoond. Deelnemers konden op elk moment vragen stellen via de chat, een deel hiervan werd live in de studio beantwoord. De antwoorden op de meest gestelde vragen verschijnen binnenkort op deze site.

De informatiebijeenkomst is terug te kijken via YouTube.

Spoorverdubbeling Scheemda Winschoten

Tussen Scheemda en Winschoten wordt over een lengte van 4,3 kilometer een extra spoor aangelegd. Deze spoorverdubbeling zorgt in de toekomst voor een betrouwbare dienstregeling, kortere reistijden en een goede treinverbinding tussen Winschoten en Groningen en met de regio. Ook is de verdubbeling nodig voor een goede aansluiting tussen het Nederlandse en het Duitse spoorwegennet. Zie voor meer informatie de website van de Provincie Groningen

Wunderline

Het aanleggen van het dubbelspoor is de eerste stap van de Wunderline, de snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen. De provincie, Land Nedersaksen en de stad Bremen werken samen aan de sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio’s in Nederland en Duitsland. Goed openbaar vervoer is daarbij essentieel. Vanaf 2025 is de treinreis van Groningen naar Oldambt en Bremen sneller en comfortabeler.

Regio Groningen vraagt gezamenlijk aandacht voor Rijksbijdrage Verdubbeling N33 Midden en Wunderline

In een gezamenlijke oproep richtten de provincie Groningen, een aantal Groninger gemeenten en het bedrijfsleven zich dinsdag 25 mei tot informateur Mariëtte Hamer. Zij doen hiermee een dringend beroep op de informateur van het nieuw te vormen kabinet voor een financiële bijdrage vanuit het Rijk in de twee Rijksinfrastructuurprojecten ‘Verdubbeling N33 Midden’ en ‘Wunderline’. Projecten die in een ver gevorderd stadium van besluitvorming zaten, maar nu sterk onder druk zijn komen te staan doordat de provincie grote aanvullende financiële bijdragen heeft moeten doen aan andere Rijksinfrastructuurprojecten. Op dit moment ontbreekt in totaal € 78 miljoen voor de realisatie van beide projecten. De regio Groningen gaat hierover graag in gesprek met het Rijk om te zoeken naar oplossingen.

De gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen, Oldambt, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en EDR (Eems Dollard Regio) werken intensief samen aan het verbeteren van infrastructuur, met als doel om de sociaaleconomische structuur in de noordelijke (grens)regio te versterken. Eerder is daartoe ondermeer samen met het Rijk een zogenoemd Regio Specifiek Pakket (RSP) ontwikkeld voor deze Rijksinfrastructuur. De noodzakelijke verbeteringen van de infrastructuur liggen voor Groningen in het direct verlengde van het recent gelanceerde ‘Bouwstenen voor het Deltaplan, Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden’.

De afgelopen jaren heeft de provincie meerdere keren substantieel grote aanvullende financiële bijdragen gedaan aan de, onder verantwoordelijkheid van het Rijk, uitgevoerde projecten waarbij Rijksinfrastructuur werd verbeterd. Dit was noodzakelijke vanwege substantiële overschrijdingen bij de (Rijks)projecten ‘Groningen Spoorzone’ en ‘Aanpak Ring Zuid’, waarvoor de risico’s voor rekening van de provincie kwamen. Dit zorgde voor uitputting van het budget in het RSP-programma.

Verdubbeling Rijksweg N33 Midden

Om het sociale en economische perspectief voor heel Groningen te verbeteren, is het belangrijk dat noordoost Groningen beter bereikbaar wordt. De N33 is cruciaal voor een goede ontsluiting van de bestaande en nieuwe bedrijvigheid in de haven- en industrieclusters in Delfzijl en de Eemshaven. Twee zeehavens die door het Rijk aangemerkt zijn als havens van nationaal belang en die essentieel zijn voor nationale opgaven op het gebied van de energietransitie, vergroening van de chemie en een circulaire economie. Desondanks is het de enige haven van nationaal belang die niet is ontsloten met een 4-baansweg. De snelle ontwikkeling van (nieuwe) duurzame activiteiten, mede door de geplande uitbreiding van de Eemshaven, in combinatie met de grootse plannen die er rondom waterstof zijn in Groningen, maken nationale investeringen in de regionale infrastructuur noodzakelijk en van maatschappelijke en economische toegevoegde waarde.

Wunderline

Door te investeren in de kwaliteit van de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Bremen geven de provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen samen een impuls aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstap tussen Groningen en Bremen kunnen reizen. Dit is in het belang van de grensoverschrijdende samenwerking, werkgevers en werknemers, studenten en toeristen. Het Rijk draagt weliswaar bij aan de Wunderline, maar het overgrote deel werd tot op heden door de provincie gefinancierd. Ondertussen is de eerste bouwfase gestart. Uiterlijk moet in 2022 duidelijkheid over de financiering van bouwfase 2 zijn. Om tijdig te kunnen starten én in aanmerking te komen voor cofinanciering uit de EU. Dit zijn belangrijke afspraken die met de Duitse partners gemaakt zijn.

Verantwoordelijkheid

De noordelijke regio doet dan ook een dringend beroep op Den Haag om beide Rijksinfrastructuurprojecten perspectief te bieden op financiering met Rijksmiddelen in een nieuw regeerakkoord. Het Rijk neemt hiermee de verantwoordelijkheid die van haar verwacht zou mogen worden, passend bij het feit dat we in Groningen werken aan de toekomst van Nederland.

Stuurgroep verwelkomt ambassadeur European Year of Rail Wim van de Camp

Wim van de Camp

Wim va de Camp

Vandaag schuift tijdens de Wunderline stuurgroep bijeenkomst een speciale gast aan: de heer Wim van de Camp. Hij is de Nederlandse ambassadeur van het European Year of Rail.

Aanwezigheid in stuurgroep

Doel van zijn aanwezigheid in de stuurgroep is om hem kennis te laten nemen van de voortgang van de Wunderline. Daarnaast stelt het bezoek hem in staat om de naamsbekendheid van het project te vergroten in zijn netwerk, in het kader van verschillende activiteiten rond het European Year of Rail. Tijdens de stuurgroep zal Van de Camp door de voorzitter, Berend Lindner, worden uitgenodigd om mee te denken over verschillende thema’s.

Ambassadeur European Year of Rail

In zijn rol als ambassadeur is Van de Camp tijdens het European Year of Rail hét boegbeeld van de spoorsector en zet hij zich in “om te laten zien welke mogelijkheden reizen per spoor biedt, niet alleen binnen Nederland, maar ook tussen de Europese landen en steden. Op die manier kan de ambassadeur bijdragen aan een aansprekend programma voor het European Year of Rail.”

Wim van de Camp

Van de Camp was tussen 2009 en 2019 lid van het Europees Parlement en hij heeft als rapporteur van het vierde Spoorwegpakket intensief deelgenomen aan het Europees beleidsdebat over het gebruik van spoorwegen voor personen- en goederenvervoer. Van 1986 tot 2009 was de CDA-politicus lid van de Tweede Kamer in Den Haag.

Staatsecretaris Knops over Wunderline: ‘belangrijke stap op gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen’

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops blikt in de brief Groeien aan de grens terug op het thema grensoverschrijdende samenwerking in de afgelopen kabinetsperiode (2017-2021). Hierbij noemt hij de Wunderline als ‘belangrijke stap op het gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen.’ Oplossingen zijn zo dichterbij gekomen, stelt hij.

Lees hier de volledige brief van staatssecretaris Knops over grensoverschrijdende samenwerking.

Wunderline Community: ‘Op weg naar de volgende halte’

Wunderline Community

Wunderline Community

Op donderdag 18 maart 2021 vond de Wunderline Community plaats. Dit is het jaarlijkse evenement voor iedereen die met spoor, ketenmobiliteit (aansluiting van deur tot deur), (grensoverschrijdend) toerisme en opleiding en arbeidsmarkt te maken heeft. Vanwege corona ging de vorige editie van de Community niet door en werd de Community dit keer online gehouden, met sprekers vanuit een studio. De bijeenkomst telde 84 deelnemers, afkomstig uit Brussel, Berlijn, Den Haag, Groningen, Hannover en het Nederlands-Duitse grensgebied.

Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond de Wunderline en namen zij deel aan een interactieve sessie over de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Ook was er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Hier kunt u de hele bijeenkomst terugkijken.

Wunderline op koers

Na opening door de dagvoorzitter volgde een korte gespreksronde met Fleur Gräper (gedeputeerde Provincie Groningen) en Berend Lindner (staatssecretaris Niedersachsen). Zij werden gevraagd naar de impact van corona op de realisatie van de Wunderline. Hierover maakt Lindner zich geen zorgen: ”De Wunderline ligt nog altijd op koers”, zo sprak hij uit. “Ondanks corona zijn we gestart met bouwstap 1 en liggen we op schema voor gereedkoming in 2024, tegelijkertijd met de Friesenbrücke.” Fleur Gräper voegde hieraan toe: “Er is al veel bereikt. Zo zijn aan beide zijden van de grens aanpassingen aan sporen gedaan en rijdt sinds december 2020 de sneltrein tussen Groningen en Winschoten. Alles geheel volgens planning en budget. Dat is erg bijzonder voor een infrastructuurproject .”

Fleur Gräper Berend Lindner

Wat er de afgelopen periode precies is bereikt in het project Wunderline, konden de deelnemers vervolgens zien in de nieuwe Wunderline film: ‘Op weg naar de volgende halte.’

Interactief deel

Naast enkele presentaties en video’s, kende het programma ook een interactief deel rond de thema’s ‘scholing en opleiding’ en ‘cultuur en toerisme’, beide in relatie tot mobiliteit. Twee best practices toonden aan op welke manier de Wunderline deze thema’s een impuls kan geven. Zo was er aandacht voor de app ‘Digitale ontdekkingen langs de Wunderline’, die op dit moment in ontwikkeling is. Ook werd een vlog getoond van twee studenten die over de grens een opleiding volgen  Tijdens de interactieve sessie gingen de deelnemers aan de slag met deze thema’s. Zij beantwoordden onder andere de vragen hoe onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio hun voordeel kunnen doen met de Wunderline en op welke manier het toerisme van de Wunderline kan profiteren. Lees hier de belangrijkste uitkomsten van de interactieve sessies.

Wunderline Community +

Ter afsluiting van de bijeenkomst werden Richard Eckermann (Land Niedersachsen / Wunderline) en Tjeerd Postma (projectleider Wunderline van de Provincie Groningen) gevraagd naar de vervolgstappen voor de Wunderline. Tjeerd Postma blikte vooruit naar de “Wunderline Community +” bijeenkomst, die o.a. in het teken staat van het European Year of Rail en in het najaar zal plaatsvinden. “Via deze weg willen we ons met de Wunderline sterk positioneren richting Europa. We staan goed op de kaart, maar met het oog op Bouwstap 2 moet er nog veel gebeuren.” Richard Eckermann beaamde dit: “We moeten aan de toekomst denken. Het volgende doel is om de financiering voor Bouwstap 2 rond te krijgen”. Beide heren riepen de deelnemers van de Community op om hieraan mee te werken en de Wunderline zo een stap verder te brengen.

Na afloop van het programma konden de deelnemers elkaar ontmoeten tijden een meet & greet. De bijeenkomst kon rekenen op vele positieve reacties.

Provincies Groningen, Drenthe en Overijssel roepen op: ‘meer geld voor grensoverschrijdend spoor’

Wunderline

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en enkele betrokken Duitse overheden hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord. In deze brief roepen zij het nieuwe kabinet op om geld vrij te maken voor grensoverschrijdende treinverbindingen.

Het gaat hierbij om de Wunderline (Groningen-Bremen), RegioPa (Rheine-Emmen) en EuregioRail (Münster-Zwolle). Volgens de grensregio zijn goede treinverbindingen noodzakelijk voor een sterke economische ontwikkeling van de grensstreek.

“We roepen in deze brief het toekomstige kabinet op om aandacht te hebben voor deze regionale grensoverschrijdende verbindingen”, aldus gedeputeerde Fleur Gräper. “De oproep is voor een deel. Als je het als Rijk belangrijk vindt, moet er geld voor vrijgemaakt worden.”

Copyright © 2019 Wunderline