Deutsche Bahn organiseert informatiebijeenkomst Wunderline

DB

DB

Op woensdag 8 december houdt Deutsche Bahn in Westoverledingen een informatiebijeenkomst over de Wunderline. Tijdens de bijeenkomst worden de maatregelen en planning voor de eerste fase van de Wunderline toegelicht.

  • Datum:   8 december 2021
  • Plaats:    Landgasthaus Gossling (Ihrener Straße 246, 26810 Westoverledingen)
  • Tijd:        17.00 uur.
  • Aanmelden verplicht

Deutsche Bahn nodigt u van harte uit om de bijeenkomst bij te wonen. Wilt u aanwezig zijn, dan kunt u zich tot uiterlijk 5 december aanmelden door een e-mail te sturen naar wunderline@deutschebahn.com met vermelding van uw volledige contactgegevens. Let op: dit is een 2G evenement. Toegang is enkel mogelijk na het tonen van een vaccinatiebewijs/herstelbewijs. Tijdens de bijeenkomst is het dragen van een FFP2-mondmasker verplicht.

Zie voor meer informatie de uitnodiging.

Wunderline Community +: “Connecting regions, connecting Europe”

Wunderline Community +

Wunderline Community +

Op donderdag 18 november 2021 vond de Wunderline Community+ bijeenkomst plaats, het (jaarlijkse) evenement voor iedereen die belangstelling heeft voor spoor, ketenmobiliteit (aansluiting van deur tot deur), (grensoverschrijdend) toerisme en opleiding en arbeidsmarkt. Het thema van de bijeenkomst was “Connecting regions, connecting Europe”. Met diverse gasten werd er gepraat over grensoverschrijdende spoorverbindingen, het European Year of Rail, innovaties en natuurlijk de Wunderline. Bijna honderd mensen uit o.a. Groningen, Bremen, Hannover, Berlijn, Brussel en Bordeaux volgden de bijeenkomst via een livestream.

Europese dimensie

De Wunderline Community kende deze keer een Europees dimensie, aangeduid met het plus-symbool. Centraal stond de verbinding tussen Europa en de regio en de rol die de Wunderline hierin vervult. Belangrijke onderwerpen waren het European Year of Rail, innovaties en recente Europese ontwikkelingen. En natuurlijk informatie over de laatste stand van zaken rond de Wunderline.

Kijk hier de Wunderline Community+ terug:

Bestuurlijk welkom

Na de opening volgden welkomstboodschappen van Berend Lindner (Staatssekretär Niedersachsen), Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) en Ronny Meyer (Staatsrat Vrije Hanzestad Bremen). Hierin benadrukte Linder vooral de goede samenwerking met de partners en onderstreepte Gräper hoe belangrijk de rol van de EU is in de realisatie van de Wunderline. Meyer noemde dat de Wunderline een grote rol speelt bij de mobiliteitsontwikkelingen zonder auto en daarmee bijdraagt aan de transitie die moet plaatsvinden (Green Deal).

European Year of Rail

Tijdens het blok European Year of Rail ging Herald Ruijters, directeur van de European Commission (DG MOVE), in op (toekomstige) ontwikkelingen. Zo vertelde hij over een nieuw Europees voorstel in 2022 dat moet leiden tot CO2-reductie en uiteindelijk tot zero emission mobiliteit. Ruijters gaf nadrukkelijk aan dat de Wunderline aan dit plan kan bijdragen, maar dat het project meer en grotere ambities moet hebben. Hij pleitte met name voor elektrificatie van het spoor aan Nederlandse zijde van de grens, omdat waterstof “geen langetermijn oplossing is.” Wim van de Camp, Nederlandse ambassadeur van het Year of Rail, was ook aanwezig om mee te praten over Europese ontwikkelingen. Hij sprak kritisch over de nationale financiële bijdragen en is van mening dat de EU zich nadrukkelijker moet uitspreken voor de trein.

Innovaties en Connecting regions

Janek Pfeifer van Deutsche Bahn en Pieter Lautenbach van ProRail spraken tijdens het tweede blok over innovaties aan beide zijden van de grens. Hierbij ging het over de toepassing van drones en de aanpak van de zwakke ondergrond. In het laatste blok werd een link gelegd tussen Europa en de regio. Online te gast waren Gitta Connemann (Bundestagsmitglied), Cora-Yfke Sikkema (burgemeester gemeente Oldambt), en Torsten Slink (Hauptgeschäftsführer IHK Ostfriesland-Papenburg). Zij benadrukten het belang van de Wunderline voor de gemeenten en de vele stakeholders.

Afsluiting en vooruitblik

Tjeerd Postma, projectleider Wunderline en Götz-Friedrich Schau, Referatsleiter van het Verkeersministerie in Niedersachsen verzorgden de afsluiting van de Community bijeenkomst. Gezamenlijk concludeerden zij dat de Wunderline op het goede spoor zit wat betreft, planning, ketenmobiliteit en samenwerking in het Nederlands – Duitse Wunderline team.
Richting toekomst zal de Wunderline, als onderdeel van het Europese netwerk, vooral aandacht moeten besteden aan het vergroten van de ambities en aan het door Ruijters genoemde elektrificatievraagstuk.

Wunderline: Een grensoverschrijdende spoorverbinding voor een klimaatneutrale economie

Wunderline

Tijdens het European Year of Rail wil de Europese Commissie op verschillende manieren een toekomstbestendige spoorwegsector tot stand brengen en zo bijdragen aan een duurzamere vervoerssector en een klimaatneutrale economie. Door het spoor centraal te stellen in het economisch herstel van de Europese Unie hopen de EU-instellingen de transportsector snel klimaatneutraal te maken. Deze ontwikkelingen vormen een extra stimulans voor de spoorvervoerssector en grensoverschrijdende spoorverbindingen om zich verder te ontwikkelen en zijn marktaandeel te vergroten.  

In deze context zullen de Wunderline-projectpartners verschillende werkzaamheden uitvoeren om de bestaande spoorverbinding te verbeteren. De eerste fase (die in 2024 klaar moet zijn) is gericht op een snellere stoptrein in Nederland. Het doel van de tweede fase (die in 2030 klaar moet zijn) is een extra sneltrein in Nederland naar Leer om de twee uur en een stoptrein om het uur. De derde fase zorgt voor een rechtstreekse verbinding (geen overstap in Leer) via een extra sneltrein in Nederland en Duitsland om de twee uur.

Deze werkzaamheden zullen resulteren in een verkorting van de reistijden tussen Groningen en Bremen (en omgekeerd) met 32 minuten in 2030, waardoor de totale reistijd tussen de twee steden wordt teruggebracht tot iets meer dan twee uur. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken, bereidt Wunderline een CEF-T projectaanvraag voor, op zoek naar financiering voor de verdere ontwikkeling van dit flag ship project.

Met de steun van de EU kan Wunderline een voorloper worden in de overgang naar een klimaatneutrale economie. In dit verband hebben wij een position paper (zie ook Wunderline at a glance) opgesteld, waarin wij stellen dat het Europees jaar van het spoor door de EU-beleidsmakers moet worden aangegrepen om het potentieel van de grensoverschrijdende Wunderline-verbinding volledig aan te spreken, om zo de veranderende uitdagingen op milieu- en maatschappelijk gebied aan te pakken.

Fleur Gräper-Van Koolwijk, gedeputeerde Provincie Groningen: “De Wunderline is de verbindende schakel tussen twee landen, tussen twee regio’s en voor alle mensen die daar tussenin wonen. Wunderline maakt grensoverschrijdend woon-werkverkeer mogelijk en draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Deze grensoverschrijdende verbinding sluit dan ook naadloos aan bij de Europese doelstellingen en die van onze provincie om de transportsector te verduurzamen en een modal shift in gang te zetten.”

Het feit dat het spoorvervoer slechts verantwoordelijk is voor 0,4% van de CO2-uitstoot in de EU, terwijl het 8% van alle Europese reizigers vervoert, laat zien dat het de meest effectieve manier is om de transportsector duurzamer te maken en op lange termijn tot uitstootvrij vervoer te komen. Volgens een studie van Prognos (2021) zou een verschuiving van luchtvervoer naar spoorvervoer tussen de steden Bremen en Amsterdam, die beide aan de TEN-T-corridor Noordzee-Baltische Zee liggen, leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 85% per dag (van 34.800 tot 5.200 ton CO2, uitgaande van 470 passagiers per dag). Na afronding van de spoorwerkzaamheden zal de reistijd tussen Bremen en Groningen ook worden teruggebracht tot 2 uur en 11 minuten, vergelijkbaar met het nemen van de auto of de bus.

De voordelen van grensoverschrijdende verbindingen reiken echter veel verder dan kortere reistijden. Wunderline maakt grensoverschrijdend woon-werkverkeer mogelijk en draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de noordelijke grensregio via geïntegreerde ketenmobiliteit, de aansluiting van deur tot deur. Wunderline verbindt daarnaast drie belangrijke economische knooppunten: Bremen, Oldenburg en Groningen. Een snellere en comfortabelere spoorverbinding schept mogelijkheden voor uitwisseling van wetenschappelijk onderzoek tussen universiteiten, het stimuleert toerisme in de grensregio’s en het realiseert een grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Om het potentieel van grensoverschrijdende verbindingen ten volle te benutten roepen de Wunderline-projectpartners EU-beleidsmakers op om een gunstig wetgevend kader te creëren dat hoogwaardige passagiersdiensten per spoor mogelijk maakt. Passagiers reizen niet van station naar station, maar van deur tot deur, en zouden daarom baat hebben bij een geïntegreerde ticketingdienst over de landsgrenzen heen.

Uitnodiging Wunderline Community +

Uitnodiging Wunderline Community +

Uitnodiging Wunderline Community +

18 november 2021 13.00-15.00 uur

Op 18 november 2021 vindt de Wunderline Community+ bijeenkomst plaats, met als thema “Connecting regions, connecting Europe”. We gaan het met een aantal interessante sprekers hebben over grensoverschrijdende spoorverbindingen, het European Year of Rail, innovaties en natuurlijk de Wunderline. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen via de chat.

Wilt u de bijeenkomst live volgen? Dat kan, door op de knop ‘join’ in de uitnodiging te klikken. Heel graag tot dan!

Invitation Wunderline Community +  “Connecting Europe”

Uitstekend mobiel: Project Netwerk Ketenmobiliteit wint prijsvraag Deutsche Bund

Ketenmobiliteit
Ketenmobiliteit

Het Netwerk Ketenmobiliteit tijdens een workshop Ticketing in Zuidbroek (11 maart 2020)

Een goed concept met de juiste benadering: het project Netwerk Ketenmobiliteit met 24 projectpartners in Duitsland en Nederland heeft het goed gedaan. Met zijn succesvolle samenwerking ter verbetering van de mobiliteit zat het project op 28 oktober 2021 bij de winnaars van de wedstrijd “Samen succesvol. Mobiel in plattelandsregio’s”. De wedstrijd is georganiseerd door het Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouw en Samenleving en het Federaal Instituut voor bouwkundig, stedelijk en ruimtelijk onderzoek (BBSR), in het kader van het programma Regio vormgeven.

Mobiliteit

Mobiliteit is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk en economisch verkeer. Bij het oplossen van mobiliteitsproblemen wordt de doorslag dikwijls gegeven door samenwerkingsverbanden, met name in landelijke regio’s. De projectdeelnemers c.q. netwerkpartners: Landkreis Leer, Weener, Bunde, Jümme, Stadt Leer, Westoverledingen, Landkreis Ammerland, Apen, Westerstede, Bad Zwischenahn, Stadt Oldenburg, Landkreis Oldenburg, Hatten, Hude, Ganderkesee, Delmenhorst, Gemeente Oldambt, Gemeente Midden-Groningen, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Land Niedersachsen en de vervoersorganisaties ZVBN, VEJ en het OV-Bureau Drenthe Groningen zijn daarvan doordrongen en hebben daarom hun project Netwerk Ketenmobiliteit/Wunderline ingediend.

Wunderline GO

Het project wil met zijn 24 partners (verbeterde) modaliteiten en een interregionaal mobiliteitsaanbod realiseren, met name in landelijke gebieden. Een van de producten van het netwerk, dat onder het spoorproject Wunderline valt, is de innovatieve app Wunderline GO. Met deze app kan de gebruiker de wonderen van de regio en het aangrenzende buitenland verkennen en verzamelen (lokale attracties worden weergegeven als augmented reality en 3D-animatie). Om het plaatselijk openbaar vervoer te stimuleren, begint elke route bij een station.

Twintig beste projecten

Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van wetenschap, onderzoek, verkeer en bestuur heeft de twintig beste projecten geselecteerd uit een totaal van 45 ingezonden mobiliteitsprojecten in samenwerkingsverband. Dr. Markus Kerber, staatssecretaris van het ministerie, prijst de inzet van de winnaars: “De samenwerkingsprojecten die in deze wedstrijd onderscheiden zijn, lopen voorop en laten op nationaal niveau zien hoe mobiliteit er uit kan zien! Hier is de toekomst reeds in de praktijk gebracht. Wij willen dat belonen en de navolging daarvan bevorderen!”

Het project Netwerk Ketenmobiliteit/Wunderline inclusief de app WunderlineGO en de andere winnende projecten worden gepresenteerd in Mobilikon, het online-naslagwerk voor mobiliteitsoplossingen. Aan de winnaars worden bovendien nog drie extra prijzen toegekend: over elk van de beste drie projecten wordt een korte film geproduceerd, die bij het artikel op Mobilikon geplaatst wordt om het project nog extra in het zonnetje te zetten. “Deze succesvolle samenwerkingsprojecten kunnen ook in andere gemeenten navolging vinden”, aldus de manager van BBSR, dr. Markus Eltges. “Mobilikon laat hiermee, evenals met tal van andere voorbeelden, zien hoe dergelijke maatregelen de plaatselijke mobiliteit verbeteren. Het online-naslagwerk beschrijft de maatregelen op zeer levendige wijze om de besluitvormers van de gemeenten optimaal te ondersteunen bij de implementatie van soortgelijke projecten.”

In de bijlage vindt u een overzicht van alle 20 winnende projecten.

 

 

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline organiseert themadag ‘Fiets’ in Oldenburg

Netwerk Ketenmobiliteit fiets

Hoe kunnen spoor- en fietsverkeer elkaar versterken? Die vraag stond centraal tijdens de themadag ‘fiets’ van het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline op 27 september in Oldenburg. Doel was om ideeën in kaart te brengen rond toekomstige fietsvoorzieningen en met een concreet projectvoorstel te komen. Het Netwerk streeft ernaar om dit projectvoorstel uiteindelijk in te dienen als gezamenlijke projectaanvraag.

Themadag fiets

De deelnemers hebben tijdens de themadag fiets meegedacht over de verbinding tussen trein en fiets en de manier waarop de twee elkaar kunnen versterken. Door de aansluiting van fietsroutes naar de treinstations te verbeteren en fietsvoorzieningen als e-bikelaadstations, fietskluizen en -stallingen op stations uit te breiden, wordt het voor potentiële reizigers gemakkelijker om per fiets het station te bereiken en op de trein over te stappen. Dit sluit aan bij de ambitie van de Wunderline om niet alleen in het spoor te investeren, maar ook in de aansluiting van verschillende vervoermiddelen en de bereikbaarheid van de stations tussen Groningen en Bremen.

Programma

De aftrap vond plaats in het Technisch Stadhuis in Oldenburg, waar de leden van het netwerk na ontvangst werden toegesproken door Norbert Korallus, hoofd van het instituut voor klimaatbescherming en mobiliteit. Onder zijn leiding legden de deelnemers vervolgens een fietstocht af naar Station Wechloy en het hoofdstation van Oldenburg, waar de heer Korallus de nieuwste ontwikkelingen en plannen rond fietsvoorzieningen toelichtte.
Terug in het “Technische Rathaus” werden enkele presentaties gehouden op het gebied van fietsvoorzieningen. Zo vertelde Saskia Zwiers van de provincie Groningen onder andere over een pilot met e-bikes op station Hoogezand en bracht Lennart Kersting van het Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen de deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond fiets(snel-)routes langs het Wunderline-traject.

Concreet projectvoorstel

Na afloop brainstormden de netwerkleden met elkaar over een concreet projectvoorstel rond het thema fiets. Eén van de ideeën betrof de verhuur van (deel)vouwfietsen op stations. Andere kansrijke thema’s zijn het beschikbaar stellen van bedrijfsfietsen op stations door werkgevers en het ‘slim’ verbinden van bestaande recreatieve fietsrouten met de trein. De bijeenkomst fiets werd afgesloten met het voornemen om in een kleine groep tot een aantal voorstellen te komen en vervolgens met alle Netwerkpartners een keuze te maken voor één onderwerp dat tot een gezamenlijke project(aanvraag) zou kunnen leiden.

Netwerk Ketenmobiliteit

Binnen het Netwerk Ketenmobiliteit werken gemeenten langs de spoorlijn tussen Groningen en Bremen samen met enkele vervoerorganisaties aan de verbetering van de aansluiting van verschillende vervoermiddelen. Zo kunnen reizigers snel en comfortabel van deur tot deur reizen. Ook de bereikbaarheid van de stations valt onder de ketenmobiliteit. Het station moet een plek zijn waar je op een prettige manier even kunt wachten. Deze maatregelen benadrukken de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Het is niet alleen een spoorverbetering, maar het draagt bovenal bij aan versterking van de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland.

Kick-off bijeenkomst Netwerk Ketenmobiliteit: een terugblik

champagnemoment

champagnemoment

Het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline blijft zich de komende jaren inzetten om de mobiliteit van deur tot deur in de regio te verbeteren. Een kick-off bijeenkomst in Weener op 22 september luidde de tweede netwerkperiode officieel in. Een terugblik in foto’s.

Op 24 juni 2021 verklaarden alle netwerkleden lid te willen blijven van het Netwerk Ketenmobiliteit. De afgelopen jaren werkte het Netwerk aan een zogeheten Uitvoeringsprogramma. Hierin staan allerlei maatregelen aan de stations langs de Wunderline beschreven. Deze maatregelen moeten straks de bereikbaarheid van de stations verbeteren en ervoor zorgen dat het station een plek wordt waar je kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.

champagnemoment

Een ‘champagnemoment’ om het vervolgnetwerk Ketenmobiliteit te vieren

Netwerkcoördinator Bettina Fabich geeft een presentatie over de aankomende netwerkfase

Rondleiding door het vernieuwde station Weener onder leiding van burgemeester Sonnenberg

Bloemen als dank voor burgemeester Sonnenberg

Het Netwerk test de app Wunderline GO

Bouw Friesenbrücke officieel gestart

Bouwstart Friesenbrücke
Bouwstart Friesenbrücke

V.l.n.r: Ulf Thiele (Landtag Niedersachsen), Gitta Connemann (Bundestag), Bernd Althusmann (Land Niedersachsen), Enak Ferlemann (Ministerie Verkeer & Infrastructuur), Ronald Pofalla (Deutsche Bahn AG), Matthias Groote (Landkreis Leer). Bron: Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn is officieel begonnen met de bouw van de Friesenbrücke. Het startsein werd gegeven tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in Weener op vrijdag 23 juli in aanwezigheid van Duitse ministers en staatssecretarissen. Vanwege de recente coronaontwikkelingen in Nederland kon de Groninger Commissaris van de Koning René Paas de bijeenkomst helaas niet bijwonen en moesten Nederlandse genodigden de ceremonie via een livestream volgen.

Starthandeling

De bijeenkomst vond plaats op een schip, dat de aanwezige bestuurders over de Eems richting de Friesenbrücke voer. De officiële starthandeling bestond uit de onthulling van het ontwerp van de nieuwe brug. Een bijzondere mijlpaal, nu de in 2015 ingestorte brug eindelijk weer in ere wordt hersteld.

Toespraak minister Althusmann

Onder de genodigden was ook Bernd Althusmann, minister van Economische Zaken, Arbeid, Verkeer en Digitalisering, die namens de deelstaat Nedersaksen een paar woorden mocht spreken. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Bremen: “Dankzij de wederopbouw van de Friesenbrücke, een belangrijke voorwaarde voor de Wunderline, kan de reistijd tussen Groningen en Bremen teruggebracht worden tot minder dan tweeëneenhalf uur. Dit zorgt voor een betere mobiliteit van de bewoners aan beide zijden van de grens en draagt bij aan versterking van de hele grensregio. En ik zeg het uitdrukkelijk, Nedersaksen staat achter dit project.”

Op koers

De aftrap zou oorspronkelijk een week eerder plaatsvinden, maar vanwege de watersnoodramp in enkele Duitse deelstaten vond Deutsche Bahn een feestelijke bijeenkomst ongepast. Daarom werd besloten de bestuurlijke bijeenkomst uit te stellen en in sobere vorm te laten plaatsvinden. Volgens Deutsche Bahn betekent het uitstel van de ceremonie geen vertraging voor de bouw van de nieuwe brug. De spoorwegmaatschappij bevestigde onlangs nog dat ze op planning ligt richting 2024 en dat ook de financiering van de ontstane meerkosten binnen Duitsland is opgelost.

Friesenbrücke

In december 2015 voer een vrachtschip tegen de Friesenbrücke aan. Sindsdien is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Weener en Leer. In juli 2021 heeft de Federale Spoorwegautoriteit de vergunning verleend voor de herbouw van de brug. De eerste voorbereidende werkzaamheden gaan deze maand van start. Volgens de planning verwijdert Deutsche Bahn tot en met oktober de restanten van de oude brug, zodat in april 2022 met de bouw van een nieuwe draaibrug kan worden gestart. De nieuwe Friesenbrücke zal de grootse spoordraaibrug van Europa worden en zal eind 2024 voltooid zijn.

Wunderline

De heropening van de Friesenbrücke eind 2024 valt samen met de oplevering van de eerste fase van de Wunderline. Vanaf dan bedraagt de reistijd tussen Groningen en Bremen 2 uur en 26 minuten, dit is 20 minuten korter dan voorheen. De snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen komt daarmee weer een stap dichterbij.

Ontdek de wonderen langs de Wunderline met Wunderline GO

Wunderline GO app

Wunderline GO app

Rechtstreeks met de trein tussen Groningen en Bremen reizen: dat kan vanaf 2024 met de Wunderline. Maar het is nu al mogelijk om bijzondere plekken en verhalen langs de route te ontdekken met de Wunderline GO app.

Wunderline GO

Met de app Wunderline GO kun je de wonderen langs de Wunderline ontdekken, zowel aan de Nederlandse als aan Duitse kant van de grens. In iedere gemeente langs de route van de Wunderline is een uniek wonder te vinden. Dit kan een karakteristiek thema, een (historische) gebeurtenis, een bekend persoon of een bijzondere plek zijn. Een vriendelijke conductrice neemt je mee langs de route en leidt je naar het wonder. Onderweg verschijnt er op je telefoon informatie in de vorm van afbeeldingen, video’s, audio of tekst. Ook kun je zo nu en dan je kennis testen aan de hand van een quiz. De wonderentour wordt extra bijzonder door het gebruik van Augmented Reality. Hierdoor zie je de wonderen in 3D op je telefoon, waarbij het lijkt alsof ze écht voor je staan. De app Wunderline GO is gratis te downloaden voor Android en Apple in de app store.

Bekendheid regio vergroten

De Wunderline GO app is ontwikkeld op initiatief van de gemeenten langs de spoorlijn tussen Groningen en Bremen, met als doel om de bekendheid van de regio te vergroten. Het is een samenwerking tussen de stad Oldenburg, Ostfriesland Tourismus GmbH en de provincie Groningen. Het project werd gefinancierd door het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). En de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen, de deelstaat Nedersaksen en de deelnemende gemeenten. Kijk voor meer informatie op www.wunderline.nl/wunderline-go/.

Wunderline

De Wunderline is het grensoverschrijdende spoorproject van de provincie Groningen, Land Nedersaksen en de Vrije Hanzestad Bremen. Het draagt bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid in de grensregio’s in Noord-Nederland en noordwest-Duitsland. De Wunderline maakt het mogelijk voor werknemers, studenten en toeristen om straks in iets meer dan twee uur tussen Groningen en Bremen te reizen. Dit kan vanaf 2024, als ook de Friesenbrücke heropend is.

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline presenteert Uitvoeringsprogramma

omslag Uitvoeringsprogramma

omslag Uitvoeringsprogramma

Nederlands-Duitse samenwerking krijgt vervolg

Op donderdag 24 juni 2021 vond online de afsluitende bijeenkomst plaats van het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline. De bijeenkomst markeert het einde van de eerste netwerkperiode, met als slotstuk de overhandiging van het zogeheten Uitvoeringsprogramma: een overzicht van alle maatregelen aan de stations langs de Wunderline in Nederland en Duitsland. Staatssecretaris Berend Lindner van Land Niedersachsen en Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) ontvingen het eerste exemplaar.

Kijk de bijeenkomst hier terug.:

Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma werd overhandigd door de bestuurlijke vertegenwoordigers van het Netwerk, Landrat Matthias Groote van Landkreis Leer en burgemeester van Oldambt Cora-Yfke Sikkema. Het geeft een overzicht van alle maatregelen aan en rond de Wunderline stations tussen Groningen en Bremen. De beschreven maatregelen moeten straks de bereikbaarheid van de stations verbeteren en ervoor zorgen dat het station een plek wordt waar je kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel. En waar je op een prettige manier even kunt wachten. De extra voorzieningen maken het station tot een aangename plek. Doel is dat de geplande werkzaamheden in 2024 klaar zijn. Tegelijk met het afronden van Bouwstap 1 van het Wunderline-project en de heropening van de Friesenbrücke.

Sikkema Groote Lindner Gräper

Doorstart netwerk: intentieverklaring

Alle betrokken partijen (gemeenten langs de spoorlijn en enkele vervoerorganisaties) hebben verklaard lid te willen blijven van het Netwerk Ketenmobiliteit. Hiervoor zullen zij later deze maand een intentieverklaring ondertekenen. Tijdens de bijeenkomst op 24 juni is deze intentie in een animatie symbolisch gepresenteerd. Het Netwerk blijft zich de aankomende jaren inzetten om ervoor te zorgen dat de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline

In 2019 is het Netwerk Ketenmobiliteit gestart met behulp van het kaderproject Net(z)werk+ uit het INTERREG V A programma. Binnen het Netwerk werken partijen samen aan de verbetering van de ketenmobiliteit langs de Wunderline, oftewel de mobiliteit van deur tot deur. Dit benadrukt de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Het is niet alleen een spoorverbetering, maar het draagt bovenal bij aan versterking van de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland. Een gezamenlijk en grensoverschrijdend project.

Copyright © 2019 Wunderline