Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline organiseert themadag ‘Fiets’ in Oldenburg

Netwerk Ketenmobiliteit fiets

Hoe kunnen spoor- en fietsverkeer elkaar versterken? Die vraag stond centraal tijdens de themadag ‘fiets’ van het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline op 27 september in Oldenburg. Doel was om ideeën in kaart te brengen rond toekomstige fietsvoorzieningen en met een concreet projectvoorstel te komen. Het Netwerk streeft ernaar om dit projectvoorstel uiteindelijk in te dienen als gezamenlijke projectaanvraag.

Themadag fiets

De deelnemers hebben tijdens de themadag fiets meegedacht over de verbinding tussen trein en fiets en de manier waarop de twee elkaar kunnen versterken. Door de aansluiting van fietsroutes naar de treinstations te verbeteren en fietsvoorzieningen als e-bikelaadstations, fietskluizen en -stallingen op stations uit te breiden, wordt het voor potentiële reizigers gemakkelijker om per fiets het station te bereiken en op de trein over te stappen. Dit sluit aan bij de ambitie van de Wunderline om niet alleen in het spoor te investeren, maar ook in de aansluiting van verschillende vervoermiddelen en de bereikbaarheid van de stations tussen Groningen en Bremen.

Programma

De aftrap vond plaats in het Technisch Stadhuis in Oldenburg, waar de leden van het netwerk na ontvangst werden toegesproken door Norbert Korallus, hoofd van het instituut voor klimaatbescherming en mobiliteit. Onder zijn leiding legden de deelnemers vervolgens een fietstocht af naar Station Wechloy en het hoofdstation van Oldenburg, waar de heer Korallus de nieuwste ontwikkelingen en plannen rond fietsvoorzieningen toelichtte.
Terug in het “Technische Rathaus” werden enkele presentaties gehouden op het gebied van fietsvoorzieningen. Zo vertelde Saskia Zwiers van de provincie Groningen onder andere over een pilot met e-bikes op station Hoogezand en bracht Lennart Kersting van het Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen de deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond fiets(snel-)routes langs het Wunderline-traject.

Concreet projectvoorstel

Na afloop brainstormden de netwerkleden met elkaar over een concreet projectvoorstel rond het thema fiets. Eén van de ideeën betrof de verhuur van (deel)vouwfietsen op stations. Andere kansrijke thema’s zijn het beschikbaar stellen van bedrijfsfietsen op stations door werkgevers en het ‘slim’ verbinden van bestaande recreatieve fietsrouten met de trein. De bijeenkomst fiets werd afgesloten met het voornemen om in een kleine groep tot een aantal voorstellen te komen en vervolgens met alle Netwerkpartners een keuze te maken voor één onderwerp dat tot een gezamenlijke project(aanvraag) zou kunnen leiden.

Netwerk Ketenmobiliteit

Binnen het Netwerk Ketenmobiliteit werken gemeenten langs de spoorlijn tussen Groningen en Bremen samen met enkele vervoerorganisaties aan de verbetering van de aansluiting van verschillende vervoermiddelen. Zo kunnen reizigers snel en comfortabel van deur tot deur reizen. Ook de bereikbaarheid van de stations valt onder de ketenmobiliteit. Het station moet een plek zijn waar je op een prettige manier even kunt wachten. Deze maatregelen benadrukken de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Het is niet alleen een spoorverbetering, maar het draagt bovenal bij aan versterking van de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland.

Kick-off bijeenkomst Netwerk Ketenmobiliteit: een terugblik

champagnemoment

champagnemoment

Het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline blijft zich de komende jaren inzetten om de mobiliteit van deur tot deur in de regio te verbeteren. Een kick-off bijeenkomst in Weener op 22 september luidde de tweede netwerkperiode officieel in. Een terugblik in foto’s.

Op 24 juni 2021 verklaarden alle netwerkleden lid te willen blijven van het Netwerk Ketenmobiliteit. De afgelopen jaren werkte het Netwerk aan een zogeheten Uitvoeringsprogramma. Hierin staan allerlei maatregelen aan de stations langs de Wunderline beschreven. Deze maatregelen moeten straks de bereikbaarheid van de stations verbeteren en ervoor zorgen dat het station een plek wordt waar je kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.

champagnemoment

Een ‘champagnemoment’ om het vervolgnetwerk Ketenmobiliteit te vieren

Netwerkcoördinator Bettina Fabich geeft een presentatie over de aankomende netwerkfase

Rondleiding door het vernieuwde station Weener onder leiding van burgemeester Sonnenberg

Bloemen als dank voor burgemeester Sonnenberg

Het Netwerk test de app Wunderline GO

Bouw Friesenbrücke officieel gestart

Bouwstart Friesenbrücke
Bouwstart Friesenbrücke

V.l.n.r: Ulf Thiele (Landtag Niedersachsen), Gitta Connemann (Bundestag), Bernd Althusmann (Land Niedersachsen), Enak Ferlemann (Ministerie Verkeer & Infrastructuur), Ronald Pofalla (Deutsche Bahn AG), Matthias Groote (Landkreis Leer). Bron: Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn is officieel begonnen met de bouw van de Friesenbrücke. Het startsein werd gegeven tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in Weener op vrijdag 23 juli in aanwezigheid van Duitse ministers en staatssecretarissen. Vanwege de recente coronaontwikkelingen in Nederland kon de Groninger Commissaris van de Koning René Paas de bijeenkomst helaas niet bijwonen en moesten Nederlandse genodigden de ceremonie via een livestream volgen.

Starthandeling

De bijeenkomst vond plaats op een schip, dat de aanwezige bestuurders over de Eems richting de Friesenbrücke voer. De officiële starthandeling bestond uit de onthulling van het ontwerp van de nieuwe brug. Een bijzondere mijlpaal, nu de in 2015 ingestorte brug eindelijk weer in ere wordt hersteld.

Toespraak minister Althusmann

Onder de genodigden was ook Bernd Althusmann, minister van Economische Zaken, Arbeid, Verkeer en Digitalisering, die namens de deelstaat Nedersaksen een paar woorden mocht spreken. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Bremen: “Dankzij de wederopbouw van de Friesenbrücke, een belangrijke voorwaarde voor de Wunderline, kan de reistijd tussen Groningen en Bremen teruggebracht worden tot minder dan tweeëneenhalf uur. Dit zorgt voor een betere mobiliteit van de bewoners aan beide zijden van de grens en draagt bij aan versterking van de hele grensregio. En ik zeg het uitdrukkelijk, Nedersaksen staat achter dit project.”

Op koers

De aftrap zou oorspronkelijk een week eerder plaatsvinden, maar vanwege de watersnoodramp in enkele Duitse deelstaten vond Deutsche Bahn een feestelijke bijeenkomst ongepast. Daarom werd besloten de bestuurlijke bijeenkomst uit te stellen en in sobere vorm te laten plaatsvinden. Volgens Deutsche Bahn betekent het uitstel van de ceremonie geen vertraging voor de bouw van de nieuwe brug. De spoorwegmaatschappij bevestigde onlangs nog dat ze op planning ligt richting 2024 en dat ook de financiering van de ontstane meerkosten binnen Duitsland is opgelost.

Friesenbrücke

In december 2015 voer een vrachtschip tegen de Friesenbrücke aan. Sindsdien is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Weener en Leer. In juli 2021 heeft de Federale Spoorwegautoriteit de vergunning verleend voor de herbouw van de brug. De eerste voorbereidende werkzaamheden gaan deze maand van start. Volgens de planning verwijdert Deutsche Bahn tot en met oktober de restanten van de oude brug, zodat in april 2022 met de bouw van een nieuwe draaibrug kan worden gestart. De nieuwe Friesenbrücke zal de grootse spoordraaibrug van Europa worden en zal eind 2024 voltooid zijn.

Wunderline

De heropening van de Friesenbrücke eind 2024 valt samen met de oplevering van de eerste fase van de Wunderline. Vanaf dan bedraagt de reistijd tussen Groningen en Bremen 2 uur en 26 minuten, dit is 20 minuten korter dan voorheen. De snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen komt daarmee weer een stap dichterbij.

Ontdek de wonderen langs de Wunderline met Wunderline GO

Wunderline GO app

Wunderline GO app

Rechtstreeks met de trein tussen Groningen en Bremen reizen: dat kan vanaf 2024 met de Wunderline. Maar het is nu al mogelijk om bijzondere plekken en verhalen langs de route te ontdekken met de Wunderline GO app.

Wunderline GO

Met de app Wunderline GO kun je de wonderen langs de Wunderline ontdekken, zowel aan de Nederlandse als aan Duitse kant van de grens. In iedere gemeente langs de route van de Wunderline is een uniek wonder te vinden. Dit kan een karakteristiek thema, een (historische) gebeurtenis, een bekend persoon of een bijzondere plek zijn. Een vriendelijke conductrice neemt je mee langs de route en leidt je naar het wonder. Onderweg verschijnt er op je telefoon informatie in de vorm van afbeeldingen, video’s, audio of tekst. Ook kun je zo nu en dan je kennis testen aan de hand van een quiz. De wonderentour wordt extra bijzonder door het gebruik van Augmented Reality. Hierdoor zie je de wonderen in 3D op je telefoon, waarbij het lijkt alsof ze écht voor je staan. De app Wunderline GO is gratis te downloaden voor Android en Apple in de app store.

Bekendheid regio vergroten

De Wunderline GO app is ontwikkeld op initiatief van de gemeenten langs de spoorlijn tussen Groningen en Bremen, met als doel om de bekendheid van de regio te vergroten. Het is een samenwerking tussen de stad Oldenburg, Ostfriesland Tourismus GmbH en de provincie Groningen. Het project werd gefinancierd door het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). En de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen, de deelstaat Nedersaksen en de deelnemende gemeenten. Kijk voor meer informatie op www.wunderline.nl/wunderline-go/.

Wunderline

De Wunderline is het grensoverschrijdende spoorproject van de provincie Groningen, Land Nedersaksen en de Vrije Hanzestad Bremen. Het draagt bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid in de grensregio’s in Noord-Nederland en noordwest-Duitsland. De Wunderline maakt het mogelijk voor werknemers, studenten en toeristen om straks in iets meer dan twee uur tussen Groningen en Bremen te reizen. Dit kan vanaf 2024, als ook de Friesenbrücke heropend is.

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline presenteert Uitvoeringsprogramma

omslag Uitvoeringsprogramma

omslag Uitvoeringsprogramma

Nederlands-Duitse samenwerking krijgt vervolg

Op donderdag 24 juni 2021 vond online de afsluitende bijeenkomst plaats van het Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline. De bijeenkomst markeert het einde van de eerste netwerkperiode, met als slotstuk de overhandiging van het zogeheten Uitvoeringsprogramma: een overzicht van alle maatregelen aan de stations langs de Wunderline in Nederland en Duitsland. Staatssecretaris Berend Lindner van Land Niedersachsen en Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) ontvingen het eerste exemplaar.

Kijk de bijeenkomst hier terug.:

Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma werd overhandigd door de bestuurlijke vertegenwoordigers van het Netwerk, Landrat Matthias Groote van Landkreis Leer en burgemeester van Oldambt Cora-Yfke Sikkema. Het geeft een overzicht van alle maatregelen aan en rond de Wunderline stations tussen Groningen en Bremen. De beschreven maatregelen moeten straks de bereikbaarheid van de stations verbeteren en ervoor zorgen dat het station een plek wordt waar je kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel. En waar je op een prettige manier even kunt wachten. De extra voorzieningen maken het station tot een aangename plek. Doel is dat de geplande werkzaamheden in 2024 klaar zijn. Tegelijk met het afronden van Bouwstap 1 van het Wunderline-project en de heropening van de Friesenbrücke.

Sikkema Groote Lindner Gräper

Doorstart netwerk: intentieverklaring

Alle betrokken partijen (gemeenten langs de spoorlijn en enkele vervoerorganisaties) hebben verklaard lid te willen blijven van het Netwerk Ketenmobiliteit. Hiervoor zullen zij later deze maand een intentieverklaring ondertekenen. Tijdens de bijeenkomst op 24 juni is deze intentie in een animatie symbolisch gepresenteerd. Het Netwerk blijft zich de aankomende jaren inzetten om ervoor te zorgen dat de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline

In 2019 is het Netwerk Ketenmobiliteit gestart met behulp van het kaderproject Net(z)werk+ uit het INTERREG V A programma. Binnen het Netwerk werken partijen samen aan de verbetering van de ketenmobiliteit langs de Wunderline, oftewel de mobiliteit van deur tot deur. Dit benadrukt de meerwaarde van de Wunderline voor de regio. Het is niet alleen een spoorverbetering, maar het draagt bovenal bij aan versterking van de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland. Een gezamenlijk en grensoverschrijdend project.

Deutsche Bahn organiseert online informatiebijeenkomst rond bouw Friesenbrücke

Friesenbrücke

Die Friesenbrücke bei Weener. Quelle: DB Netz AG/Alexander Heinemann

Op donderdag 17 juni van 12.30 tot 14.15 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats over de aanleg van de nieuwe Friesenbrücke. Tijdens de online bijeenkomst vertellen enkele vertegenwoordigers van Deutsche Bahn over de status en planning van het project en de komende sloopwerkzaamheden, waarmee op 16 juli wordt gestart.

Bijeenkomst volgen

De informatiebijeenkomst is live te volgen via deze livestream en vrij toegankelijk voor publiek. Als u tijdens de bijeenkomst of na afloop vragen heeft, kunt u deze mailen naar friesenbruecke@deutschebahn.com. Deutsche Bahn streeft ernaar uw vraag binnen een paar dagen te beantwoorden.

Start bouw Friesenbrücke

Halverwege juli wordt een eerste stap gezet in de aanleg van de Friesenbrücke. Dan start Deutsche Bahn met het verwijderen van de oude brugdelen. De nieuwe Friesenbrücke moet eind 2024 gereed zijn. Dit is tevens een van de randvoorwaarden om de Wunderline in 2024 te laten rijden. Kijk voor meer informatie over de bouw van de Friesenbrücke op de website van Deutsche Bahn.

Terugblik informatieavond spoorverdubbeling Scheemda-Winschoten

Spoorverdubbeling Scheemda-Winschoten

In het kader van de spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten – op het traject Wunderline – vond op donderdag 27 mei een online informatieavond plaats voor omwonenden en overige belangstellenden. Vanuit een studio in Groningen gaven de provincie Groningen, de Wunderline en ProRail een toelichting op de plannen en beantwoordden zij vragen van deelnemers. Er was veel belangstelling: 120 mensen woonden de informatieavond bij.

Informatieavond 27 mei

De informatiebijeenkomst startte met een welkomstwoord van de wethouder van de gemeente Oldambt, Jurrie Nieboer. Vervolgens werd dieper ingegaan op de spoorverdubbeling, in relatie tot het project Wunderline. Ook werd een tijdsplanning van het project getoond. Deelnemers konden op elk moment vragen stellen via de chat, een deel hiervan werd live in de studio beantwoord. De antwoorden op de meest gestelde vragen verschijnen binnenkort op deze site.

De informatiebijeenkomst is terug te kijken via YouTube.

Spoorverdubbeling Scheemda Winschoten

Tussen Scheemda en Winschoten wordt over een lengte van 4,3 kilometer een extra spoor aangelegd. Deze spoorverdubbeling zorgt in de toekomst voor een betrouwbare dienstregeling, kortere reistijden en een goede treinverbinding tussen Winschoten en Groningen en met de regio. Ook is de verdubbeling nodig voor een goede aansluiting tussen het Nederlandse en het Duitse spoorwegennet. Zie voor meer informatie de website van de Provincie Groningen

Wunderline

Het aanleggen van het dubbelspoor is de eerste stap van de Wunderline, de snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen. De provincie, Land Nedersaksen en de stad Bremen werken samen aan de sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio’s in Nederland en Duitsland. Goed openbaar vervoer is daarbij essentieel. Vanaf 2025 is de treinreis van Groningen naar Oldambt en Bremen sneller en comfortabeler.

Regio Groningen vraagt gezamenlijk aandacht voor Rijksbijdrage Verdubbeling N33 Midden en Wunderline

In een gezamenlijke oproep richtten de provincie Groningen, een aantal Groninger gemeenten en het bedrijfsleven zich dinsdag 25 mei tot informateur Mariëtte Hamer. Zij doen hiermee een dringend beroep op de informateur van het nieuw te vormen kabinet voor een financiële bijdrage vanuit het Rijk in de twee Rijksinfrastructuurprojecten ‘Verdubbeling N33 Midden’ en ‘Wunderline’. Projecten die in een ver gevorderd stadium van besluitvorming zaten, maar nu sterk onder druk zijn komen te staan doordat de provincie grote aanvullende financiële bijdragen heeft moeten doen aan andere Rijksinfrastructuurprojecten. Op dit moment ontbreekt in totaal € 78 miljoen voor de realisatie van beide projecten. De regio Groningen gaat hierover graag in gesprek met het Rijk om te zoeken naar oplossingen.

De gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen, Oldambt, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en EDR (Eems Dollard Regio) werken intensief samen aan het verbeteren van infrastructuur, met als doel om de sociaaleconomische structuur in de noordelijke (grens)regio te versterken. Eerder is daartoe ondermeer samen met het Rijk een zogenoemd Regio Specifiek Pakket (RSP) ontwikkeld voor deze Rijksinfrastructuur. De noodzakelijke verbeteringen van de infrastructuur liggen voor Groningen in het direct verlengde van het recent gelanceerde ‘Bouwstenen voor het Deltaplan, Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden’.

De afgelopen jaren heeft de provincie meerdere keren substantieel grote aanvullende financiële bijdragen gedaan aan de, onder verantwoordelijkheid van het Rijk, uitgevoerde projecten waarbij Rijksinfrastructuur werd verbeterd. Dit was noodzakelijke vanwege substantiële overschrijdingen bij de (Rijks)projecten ‘Groningen Spoorzone’ en ‘Aanpak Ring Zuid’, waarvoor de risico’s voor rekening van de provincie kwamen. Dit zorgde voor uitputting van het budget in het RSP-programma.

Verdubbeling Rijksweg N33 Midden

Om het sociale en economische perspectief voor heel Groningen te verbeteren, is het belangrijk dat noordoost Groningen beter bereikbaar wordt. De N33 is cruciaal voor een goede ontsluiting van de bestaande en nieuwe bedrijvigheid in de haven- en industrieclusters in Delfzijl en de Eemshaven. Twee zeehavens die door het Rijk aangemerkt zijn als havens van nationaal belang en die essentieel zijn voor nationale opgaven op het gebied van de energietransitie, vergroening van de chemie en een circulaire economie. Desondanks is het de enige haven van nationaal belang die niet is ontsloten met een 4-baansweg. De snelle ontwikkeling van (nieuwe) duurzame activiteiten, mede door de geplande uitbreiding van de Eemshaven, in combinatie met de grootse plannen die er rondom waterstof zijn in Groningen, maken nationale investeringen in de regionale infrastructuur noodzakelijk en van maatschappelijke en economische toegevoegde waarde.

Wunderline

Door te investeren in de kwaliteit van de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Bremen geven de provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen samen een impuls aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstap tussen Groningen en Bremen kunnen reizen. Dit is in het belang van de grensoverschrijdende samenwerking, werkgevers en werknemers, studenten en toeristen. Het Rijk draagt weliswaar bij aan de Wunderline, maar het overgrote deel werd tot op heden door de provincie gefinancierd. Ondertussen is de eerste bouwfase gestart. Uiterlijk moet in 2022 duidelijkheid over de financiering van bouwfase 2 zijn. Om tijdig te kunnen starten én in aanmerking te komen voor cofinanciering uit de EU. Dit zijn belangrijke afspraken die met de Duitse partners gemaakt zijn.

Verantwoordelijkheid

De noordelijke regio doet dan ook een dringend beroep op Den Haag om beide Rijksinfrastructuurprojecten perspectief te bieden op financiering met Rijksmiddelen in een nieuw regeerakkoord. Het Rijk neemt hiermee de verantwoordelijkheid die van haar verwacht zou mogen worden, passend bij het feit dat we in Groningen werken aan de toekomst van Nederland.

Stuurgroep verwelkomt ambassadeur European Year of Rail Wim van de Camp

Wim van de Camp

Wim va de Camp

Vandaag schuift tijdens de Wunderline stuurgroep bijeenkomst een speciale gast aan: de heer Wim van de Camp. Hij is de Nederlandse ambassadeur van het European Year of Rail.

Aanwezigheid in stuurgroep

Doel van zijn aanwezigheid in de stuurgroep is om hem kennis te laten nemen van de voortgang van de Wunderline. Daarnaast stelt het bezoek hem in staat om de naamsbekendheid van het project te vergroten in zijn netwerk, in het kader van verschillende activiteiten rond het European Year of Rail. Tijdens de stuurgroep zal Van de Camp door de voorzitter, Berend Lindner, worden uitgenodigd om mee te denken over verschillende thema’s.

Ambassadeur European Year of Rail

In zijn rol als ambassadeur is Van de Camp tijdens het European Year of Rail hét boegbeeld van de spoorsector en zet hij zich in “om te laten zien welke mogelijkheden reizen per spoor biedt, niet alleen binnen Nederland, maar ook tussen de Europese landen en steden. Op die manier kan de ambassadeur bijdragen aan een aansprekend programma voor het European Year of Rail.”

Wim van de Camp

Van de Camp was tussen 2009 en 2019 lid van het Europees Parlement en hij heeft als rapporteur van het vierde Spoorwegpakket intensief deelgenomen aan het Europees beleidsdebat over het gebruik van spoorwegen voor personen- en goederenvervoer. Van 1986 tot 2009 was de CDA-politicus lid van de Tweede Kamer in Den Haag.

Staatsecretaris Knops over Wunderline: ‘belangrijke stap op gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen’

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops blikt in de brief Groeien aan de grens terug op het thema grensoverschrijdende samenwerking in de afgelopen kabinetsperiode (2017-2021). Hierbij noemt hij de Wunderline als ‘belangrijke stap op het gebied van grensoverschrijdende spoorverbindingen.’ Oplossingen zijn zo dichterbij gekomen, stelt hij.

Lees hier de volledige brief van staatssecretaris Knops over grensoverschrijdende samenwerking.

Copyright © 2019 Wunderline