Bron: IHK Ostfriesland und Papenburg, Foto: Andrea Hoppe

Belangrijke impuls voor de mobiliteit in de regio
De algemene vergadering van de Duits KvK voor Oost-Friesland en Papenburg (IHK) voert met een besluit over het project Wunderline het tempo op. Met het unanieme besluit van 15 maart in het Martin-Luther-Haus in Leer roept het regionale bedrijfsleven op tot een concrete aanpak en financiële onderbouwing voor de intentieverklaringen zoals opgenomen in het coalitieakkoord van de regering van de deelstaat Nedersaksen. “De Wunderline kan één van de belangrijkste verkeersprojecten worden van de afgelopen 50 jaar. Maar we moeten er nu wel mee aan de slag”, benadrukte IHK-voorzitter Bernhard Brons bij de stemming.
Bij het Wunderline-project gaat het om de ontwikkeling van een spoorlijn van Bremen naar Groningen om daarmee de reistijd aanzienlijk in te korten. Concreet gaat het hierbij om een traject met een lengte van meer dan 170 kilometer. In de regio gaat het om de stations Bunde, Weener, Ihrhove en Leer.

Met het doorvoeren van de laatste stap uit het voorkeursalternatief zou de reis tussen Groningen en Bremen nog maar iets meer dan twee uur duren, en dat zonder tussenstops. Met de komst van de snelle spoorverbinding wordt een betere verbinding tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland gecreëerd. In 2024 zou de eerste stap van het project moeten zijn afgerond.

De IHK ondersteunt al vele jaren de inspanningen van de provincie Groningen om de kwaliteit van de spoorverbinding naar een hoger niveau te tillen. “Zo’n opwaardering is niet alleen goed voor Bremen en Groningen, maar eigenlijk voor alle spoorverbindingen die langs het station Leer lopen”, aldus Brons.

Naast een verdubbeling bij Augustfehn zou het tracé ook een aanzienlijk betere aansluiting betekenen voor alle forenzen die in Leer moeten overstappen om naar Meppen te gaan, of andersom. Tot dusverre zit de dienstregeling zo in elkaar dat treinreizigers die vanuit Oldenburg via Leer naar Meppen reizen in deze zogenaamde hoekverbinding in Leer tot wel 50 minuten moeten wachten. Brons: “Dat is gewoon te lang om van de trein een echt alternatief te maken.” Het projectteam kwam bij onderzoek uit op een potentieel van maximaal 1.900 grensoverschrijdende reizigers per dag en wees daarnaast op aanzienlijke positieve signalen voor het toerisme, de handel en de arbeidsmarkt. Onze regio zou vooral sterk profiteren van een optimalisatie van de ketenmobiliteit. “Zo kunnen we het openbaar vervoer eindelijk echt aantrekkelijk maken“, legt Brons uit.

Maar de tijd dringt. Vóór eind 2018 moeten de politieke spelers aan de Duitse kant definitief uitsluitsel geven over de realisatie.

Copyright © 2019 Wunderline