quotes02

header02

Over de Wunderline

Snel en comfortabel reizen met de trein van Groningen naar Bremen en andersom: daar draait het om bij het project Wunderline. Om dit te bereiken, werken de provincie Groningen, IHK für Ostfriesland und Papenburg, AG Ems, Groningen Seaports en Landkreis Leer samen met hard aan kwaliteitsverbetering van deze spoorverbinding. Kortere reistijd en meer comfort trekken meer reizigers aan. Dit is niet alleen positief voor de passagiers zelf, ook de toeristische, maatschappelijke, culturele en economische sector van zowel Duitsland als Nederland profiteert hiervan.

Om tot een duurzame en innovatieve verbinding te komen voeren deze partijen, met partners uit Nederland en Duitsland, verschillende onderzoeken uit. Met als doel: realisatie van de meest optimale spoorverbinding tussen Groningen en Bremen in 2024.

Groei op grote schaal

De Wunderline wil uitgroeien tot de nummer één-verbinding tussen Groningen en Bremen. Dit betekent niet alleen groei in comfort en snelheid voor passagiers, het betekent meer!

De Wunderline zorgt voor meer:

  • Verbinding, tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland.
  • Groei en ontwikkeling in het noorden, zowel economisch als maatschappelijk.
  • Uitwisseling van wetenschappelijke en creatieve ideeën tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland.

Spoorbrug Ems – Friesenbrücke

Met de aanvaring van de spoorbrug over de Ems eind vorig jaar is daar plotseling een grote, extra opgave bij gekomen. We moeten dit jaar nu ook benutten om naar oplossingen te zoeken voor de problemen die zijn ontstaan door het wegvallen van deze brug. Op korte termijn wordt gezocht naar een alternatief voor de verbinding, zodat de reistijd zo kort mogelijk blijft. Voor de lange termijn is het nodig om in de regio gezamenlijk met alle stakeholders te kijken naar de nieuwe brug.

De tussenstop: waar staan we?

De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren bestuurders, politici, ambtenaren en direct belanghebbenden aan beide kanten van de grens samengebracht om draagvlak te creëren. Daarnaast is verder onderzoek nodig. Hier is ondertussen budget voor beschikbaar gemaakt.

De reis tot nu toe:

2011: – Start bestuurlijk traject Wunderline.
2012: – Verbeteringen in de dienstregeling en pilots met kortingskaarten (Niedersachsenticket).
2013: – 102 miljoen euro gereserveerd voor studie en projecten door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (17 miljoen euro) en provincie Groningen (85 miljoen euro).
2014: – Nederlandse en Duitse Europarlementariërs spreken onvoorwaardelijke steun uit.
2015: – Aanvraag en toekenning CEF-T subsidie (8,3 miljoen euro).
– Verder verbeteren van de dienstregeling tussen Groningen en Leer.
– Invoering Niedersachsen-Ticket plus Groningen.

Volgende halte: hoe verder?

In de volgende fase, de periode 2015-2018, staat onderzoek centraal. Zo wordt onder andere gekeken welke maatregelen nodig zijn voor meer comfort, betere toegankelijkheid en minder reistijd en het faciliteren van goederenvervoer. De aanvaring van de Friesenbrücke betekend een extra grote opgave voor het project en zal naast de geplande onderzoeken een belangrijk onderwerp voor alle stakeholders zijn.

Deze onderzoeken moeten antwoord geven op vragen als:

  • Hoe is de balans tussen een optimale dienstregeling en comfort en tegen welke kosten?
  • Hoeveel reizigers maken naar verwachting gebruik van de spoorverbinding?
  • Wat zijn de effecten op milieu en economie?
  • Is er grensoverschrijdend goederenvervoer te verwachten?

Om de Wunderline te realiseren, zijn voldoende medestanders onmisbaar. Het streven is een uitvoering van de Wunderline die ondersteund wordt door alle betrokken partijen.

Het eindstation: wanneer is de Wunderline klaar?

In 2024 moet de ontwikkeling van een hoogwaardige treinverbinding voor personenvervoer tussen Groningen en Bremen gerealiseerd zijn. Passagiers kunnen in ongeveer twee uur comfortabel en veilig reizen tussen deze twee steden.

Copyright © 2016 Wunderline