quotes02

header02

Over de Wunderline

Snel en comfortabel reizen met de trein van Groningen naar Bremen en andersom: daar draait het om bij het project Wunderline. Om dit te bereiken, werken de provincie Groningen, IHK für Ostfriesland und Papenburg, AG Ems, Groningen Seaports en Landkreis Leer samen met hard aan kwaliteitsverbetering van deze spoorverbinding. Kortere reistijd en meer comfort trekken meer reizigers aan. Dit is niet alleen positief voor de passagiers zelf, ook de toeristische, maatschappelijke, culturele en economische sector van zowel Duitsland als Nederland profiteert hiervan.

Eind 2016 heeft de Wunderline stuurgroep (provincie Groningen, Land Niedersachsen, Freie Hansestad Bremen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), DB Netz en ProRail) een gezamenlijke ambitie geformuleerd: het streven is om eind 2018, op basis van alle onderzoeksresultaten, een positief besluit te nemen over de realisatie van Wunderline. In 2024 zal de meest optimale spoorverbinding tussen Groningen en Bremen gereed zijn.

De tussenstop: waar staan we?

De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren bestuurders, politici, ambtenaren en direct belanghebbenden aan beide kanten van de grens samengebracht om draagvlak te creëren. Daarnaast lopen de onderzoeken deels nog. Sommige onderzoeken zijn inmiddels afgerond.

De reis tot nu toe:

2011:
 • Start bestuurlijk traject Wunderline
2012:
 • Verbeteringen in de dienstregeling en pilots met kortingskaarten (Niedersachsenticket)
2013:
 • 102 miljoen euro gereserveerd voor studie en projecten door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (17 miljoen euro) en provincie Groningen (85 miljoen euro)
2014:
 • Nederlandse en Duitse Europarlementariërs spreken onvoorwaardelijke steun uit
2015-

2018

 • Duitse en Nederlandse overheden hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd
 • De toegankelijkheid is verbeterd met de invoering van het Niedersachsen-Ticket plus Groningen
 • Opening van een Deutsche Bahn-loket voor internationale treinkaartjes op station Groningen.
 • Vanaf 2021 rijdt er een sneltrein tussen Groningen –Winschoten
 • Er is veel belangstelling voor de Wunderline Community bijeenkomsten
 • Afgeronde onderzoeken: potentie goederenvervoer, kwalitatief sociaaleconomisch onderzoek, vervoerwaarde potentie reizigers, analyse maatregelen Groningen – Bremen
 • Lopende onderzoeken: exploitatieonderzoek, maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Volgende halte: hoe verder?

In deze fase, de periode 2015-2018, staat onderzoek centraal. Zo wordt onder andere gekeken welke maatregelen nodig zijn voor meer comfort, betere toegankelijkheid en minder reistijd. Dit gebeurt onder het motto: ‘Eerst beter, dan meer’. Leer meer over deze gefaseerde aanpak hier.

Deze onderzoeken moeten antwoord geven op vragen als:

 • Hoe is de balans tussen een optimale dienstregeling en comfort en tegen welke kosten?
 • Hoeveel reizigers maken naar verwachting gebruik van de spoorverbinding?
 • Wat zijn de effecten op milieu en economie?
 • Is er grensoverschrijdend goederenvervoer te verwachten?

Om de Wunderline te realiseren, zijn voldoende medestanders onmisbaar. Het streven is een uitvoering van de Wunderline die ondersteund wordt door alle betrokken partijen. Lees hier meer over de afgeronde en lopende onderzoeken.

Het eindstation: wanneer is de Wunderline klaar?

In 2024 moet de ontwikkeling van een hoogwaardige treinverbinding voor personenvervoer tussen Groningen en Bremen gerealiseerd zijn. Passagiers kunnen in ongeveer twee uur comfortabel en veilig reizen tussen deze twee steden.

Copyright © 2016 Wunderline