Op dit moment is er vanwege de aanvaring met de Friesenbrücke geen goederenvervoer mogelijk richting Duitsland. Ook voor de aanvaring op 3 december was er geen goederenvervoer tussen Veendam en Duitsland, via Bad Nieuweschans,. Een mogelijke nieuwe railverbinding, genaamd de Oostboog, zal is een randvoorwaarde om dit te verbeteren. Groningen Seaports en Railport Veendam waren bezig om het goederenvervoer per spoor richting Duitsland, nieuw leven in te blazen.

goederentransport-railservice-spoorboog-oost-kaart-2-met-oostboog

Goederen moeten in de huidige situatie eerst vanuit Veendam per trein helemaal naar Onnen om de locomotief naar de andere kant van de trein te rangeren en daarna weer terug richting Winschoten/Bad Nieuweschans. Voor een betere verbinding is een stukje van enkele kilometers spoor nodig, de zogeheten Oostboog. Deze boog geeft de rails vanaf Groningen Railport rechtstreeks aansluiting op het spoor richting Winschoten/Bad Nieuweschans.

Lengte

De boog zal ruim 500 meter moeten worden. De totale lengte van het nieuw te realiseren spoortracé is ongeveer 2,5 kilometer. De rest is nodig voor een nieuw parallelspoor langs het traject Zuidbroek-Veendam zodat het personenvervoer niet wordt gehinderd.

 

Onderzoek goederenvervoer

De Wunderline doet de onderzoek naar de potentie van het goederenvervoer per spoor in de regio Noord Duitsland-Noord Nederland en specifiek naar het transport dat via Bad Nieuweschans de grens passeert. De uitkomsten hiervan geven meer inzicht in de toekomstige mogelijkheid voor grensoverschrijdende goederenvervoer. En zal ook basis zijn voor besluitvorming over de Oostboog.

Copyright © 2016 Wunderline