quotes04>

header04

Onze Onderzoeken

Het tussenstation: resultaten van de deelonderzoeken

De periode 2015-2018 is de onderzoeksfase. De resultaten geven inzicht in de mogelijkheden van de Wunderline. Zo wordt onder andere gekeken welke maatregelen nodig zijn voor meer comfort, kwaliteit en minder reistijd en het faciliteren van goederenvervoer. De onderzoeken worden in fases uitgevoerd. Hieronder kunt u meer lezen over de voorlopige conclusies van de onderzoeksresultaten. Wilt u meer details weten? Neem dan contact met ons op!

Onderzoeksresultaten: Voorlopige conclusies

Kwalitatief sociaal-economisch onderzoek

De Wunderline heeft positieve effecten op het gebied van cultuur, economie, onderwijs en toerisme. De verwachting is dat er ook een positief effect zal zijn op het gebied van gezondheidszorg. (2017-05-17 Eindrapport Sociale en economische potentie van de Wunderline)

Ketenmobiliteit

Ketenmobiliteit en de Wunderline gaan hand in hand. Voor de Duitse station langs de toekomstige Wunderline van  Bunde tot en met Delmenhorst,  is onderzoek gedaan naar de huidige  toestand van de stations op het gebied van ketenmobiliteit. Gekeken is naar de ruimtelijke ontwikkeling rondom het station, de verknoping met andere verkeersmodaliteiten, de verblijfskwaliteit op het station zelf en ten slotte de bereikbaarheid. (Wunderline – CIMA rapport ketenmobiliteit – 05.07.2018)

Potentie goederenvervoer

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige spoorverbinding meer capaciteit heeft dan er vraag is voor het vervoer van goederen. Ook met de geplande aanpassingen voor de Wunderline lijkt de vraag in de nabije toekomst niet toe te nemen. Daarom ligt de focus van het Wunderline project op personenvervoer. (20170612 Samenvatting goederenvervoeronderzoek)

Onderzoek vervoerwaardepotentie reizigers

De Wunderline heeft op termijn een potentie tot 1.900 grensoverschrijdende treinreizigers per dag. Dat aantal is alleen haalbaar als ook de ketenmobiliteit (reizen van deur tot deur) op orde is. Ook zal er een sterke impuls moeten worden gegeven aan grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs, arbeid, cultuur én toerisme.

Analyse maatregelen Groningen – Bremen

Er zijn vier verschillende lijnvarianten onderzocht (zie afbeeldingen hieronder). Voor elk van deze varianten zijn waarden zoals onder andere reistijd, overstap, frequentie, ruimtelijke inpassing en omgevingseffecten in kaart gebracht, alsmede de investerings- en exploitatiekosten. Dit heeft wederom geleid tot een voorkeursalternatief (zie ook dit nieuwsbericht).

2011-2015
Tijdens de voorbereidingsfase heeft het Zwitserse railonderzoeksbureau SMA 48 alternatieve dienstregelingen onderzocht om een snellere en directe verbinding mogelijk te maken op het spoortraject Groningen-Bremen. Deze alternatieven zijn samen met Duitse en Nederlandse overheden en railpartners, DB Netz, ProRail, Niedersachsen, Bremen en de LNVG, teruggebracht tot vier kansrijke alternatieve dienstregelingen.

Lijnvoeringsvariant 1

document

 • Één (snel)trein over de grens
 • Met stops tussen Winschoten en Leer
 • Koppeling met huidige RE/IC tussen Leer en Bremen
Lijnvoeringsvariant 2

document

 • Als LV1 +
 • Naast de sneltrein óók een stoptrein over de grens
 • Sneltrein stopt niet tussen Winschoten en Leer
Lijnvoeringsvariant 3

document

 • Één (snel)trein over de grens
 • Met stops tussen Winschoten en Leer
 • Rijdt door als extra trein tussen Leer en Bremen met minder haltes dan IC/RE
Lijnvoeringsvariant 4

document

 • Als LV 3 +
 • Naast de sneltrein óók een stoptrein over de grens
 • Sneltrein stopt niet tussen Winschoten en Leer

Copyright © 2016 Wunderline