quotes04>

header04

Onze Onderzoeken

Het tussenstation: resultaten van de deelonderzoeken

De periode 2015-2018 is de onderzoeksfase. Op deze pagina worden de resultaten van alle deelonderzoeken gepubliceerd. De resultaten geven inzicht in de mogelijkheden van de Wunderline. Zo wordt onder andere gekeken welke maatregelen nodig zijn voor meer comfort, kwaliteit en minder reistijd en het faciliteren van goederenvervoer. De onderzoeken worden in fases uitgevoerd. Zodra een deelonderzoek is afgerond, worden de resultaten hier gedeeld.

Onderzoeksresultaten

Goederenvervoer
In de huidige situatie is er in de dienstregeling geen rekening gehouden met goederentreinen tussen Groningen en Leer. Het inplannen van incidentele goederentreinen vergt maatwerk. In het onderzoek “Güterverkehrspotential der Wunderline” is uitgezocht hoeveel grensoverschrijdend goederenvervoer per trein verwacht wordt in de toekomst.  Dit onderzoek is uitgevoerd door het Duitse bureau Trimode Transport Solutions AG, waarbij TNO is ingezet voor het Nederlandse gedeelte. Uit dit onderzoek is gebleken dat het niet zinvol is om vanuit het Wunderline project te investeren in kwaliteitsverbetering voor goederenvervoer. De toegevoegde waarde van de investering in een structureel pad voor goederenvervoer dekt naar verwachting niet de investerings- en exploitatiekosten.

pdfSamenvatting goederenvervoerrapport

2011-2015
Tijdens de voorbereidingsfase heeft het Zwitserse railonderzoeksbureau SMA 48 alternatieve dienstregelingen onderzocht om een snellere en directe verbinding mogelijk te maken op het spoortraject Groningen-Bremen. Deze alternatieven zijn samen met Duitse en Nederlandse overheden en railpartners, DB Netz, ProRail, Niedersachsen, Bremen en de LNVG, teruggebracht tot vier kansrijke alternatieve dienstregelingen.

Lijnvoeringsvariant 1

document

 • Één (snel)trein over de grens
 • Met stops tussen Winschoten en Leer
 • Koppeling met huidige RE/IC tussen Leer en Bremen
Lijnvoeringsvariant 2

document

 • Als LV1 +
 • Naast de sneltrein óók een stoptrein over de grens
 • Sneltrein stopt niet tussen Winschoten en Leer
Lijnvoeringsvariant 3

document

 • Één (snel)trein over de grens
 • Met stops tussen Winschoten en Leer
 • Rijdt door als extra trein tussen Leer en Bremen met minder haltes dan IC/RE
Lijnvoeringsvariant 4

document

 • Als LV 3 +
 • Naast de sneltrein óók een stoptrein over de grens
 • Sneltrein stopt niet tussen Winschoten en Leer

Copyright © 2016 Wunderline