Op dinsdag 13 juni 2017 zaten we om 8 uur voor een parlementair ontbijt aan tafel met afgevaardigden van de Landtag in het Alte Rathaus in Hannover. Er is gesproken over het economische en maatschappelijke potentieel van het Wunderline project, gericht op verbetering van de spoorverbinding tussen Groningen, Oldenburg en Bremen. Ook de huidige stand van zaken kwam aan de orde. De afgelopen maanden is er op belangrijke punten richting een positief realisatiebesluit vooruitgang geboekt. Die vooruitgang en de overige planning voor de toekomst stemden ook de deelnemers aan het ontbijt positief.

DCObt5tXkAMIDhQ DCObt5HXsAE149p

Copyright © 2016 Wunderline