Bron: Hanzehogeschool Groningen

Op vrijdag 12 januari 2018 waren 54 studenten en twee docenten van de Hochschule Bremen en twee docenten van de Hanzehogeschool Groningen te gast op het Provinciehuis in Groningen. Er was naar het oordeel van de ambtenaren in opleiding sprake van zeer interessante inleidingen en discussies met medewerkers van de provincie en met Gerrit Jan Steenbergen (Christen Unie) als lid van de Provinciale Staten. De Bremer ambtenaren volgen de duale opleiding Public Administration aan de Hoschschule Bremen.

De studenten namen actief deel aan de discussies over het project Wunderline. Margreet Noordhof en Natascha Shahbaziane Saghezchi wisten de studenten zodanig bij het debat over de gewenste vormgeving van de treinverbinding Groningen-Bremen te betrekken dat de beschikbare tijd ruimschoots overschreden werd en studenten met zeer zinnige ideeën naar voren kwamen. De overheersende teneur bij de jonge gasten was „Die Wunderline moet er komen!“

Copyright © 2016 Wunderline